AŞI TAKVİMİ
 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
2012 ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI TAKVİMİ 1,2
  Doğumda 1. ayın sonu 2. ayın sonu 4. ayın sonu 6. aynı sonu 12. ay 18-24 ay İlköğretim
1. sınıf
İlköğretim
8. sınıf
Hep B I II     III        
BCG     I            
DaBT-IPA-Hib     I II III   Rapel    
KKK           I   Rapel  
OPA              
Td                
DaBT-IPA                
KPA     I II III Rapel      
 
Hep B: Hepaiit B aşısı
BCG: Verem aşısı
DaBT-lPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip B aşısı
KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı
OPA: Oral Polio aşısı
Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz aşısı
DaBT-IPA: Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktive Polio
Rapel: Pekiştirme dozu
KPA: Konjuge Pnomokok aşısı
1 SAĞLIK BAKANLIĞI, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi: 13.03.2009/7941
2 SAĞLIK BAKANLIĞI, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi Okul Aşılamaları konulu, 11.10.2010 tarihli B100TSH0110005 no'lu Genelgesi.

TIBBİ KADROMUZ

Doktorunuz hakkındaki detaylı bilgilere, hastane ve bölüm seçerek kolayca ulaşabilirsiniz.