EN ÇOK ARANANLAR

EN SON ARANANLAR

Ulnar Sinir Sıkışması

Ulnar Sinir Sıkışması
Paylaş
97

ULNAR SİNİR SIKIŞMASI

Dirseğinizi bir yere çarptığınızda tüm kolunuza yayılan bir elektriksel akım ya da ağrı hissettiğinizde ulnar sinirinizi hissetmiş olursunuz. Ancak zaman zaman ulnar sinirin oluşturduğu butablo kalıcı olabildiği gibi, elin parmaklarını ve el bileğini rahatsız eden bir tablo oluşturabilir. Ulnar sinir tüm kol boyunca uzanır ve dirseği, el bileğini geçerek sonlanır Elin küçük parmağı ve yüzük parmağını his duyusundan, elin parmaklarının hareketinin bir bölümünden sorumludur. Dirseğin iç yanından mevcut olan eliniz ile de hissedebileceğiniz bir tünelden geçer. Dirseğin almış olduğu bir travmadan ulnar sini etkilenecek olursa (dirsek kırıkları sonrası gibi) sinirde gelişen ödeme bağlı olarak sinir bu tünel içerisinde sıkışır. Bu tabloya kubital tünel sendromu ya da ulnar sinir sıkışma sendromu adı verilir.

Bu durumun uzaması sonrasında sinirin üzerinde yer alan koruyucu myelin tabakası el bileği ve dirseğin hareketleri sonrasında sürtünmeye bağlı olarak aşınabilir. Bu sinirde kalıcı bir hasar oluşma ihtimali demektir. Burada elin kaslarında zayıflama kavanoz açma gibi hareketlerde zorlanma gibi şikayetler ortaya çıkar. Problem dirseği ilgilendiren bir patolojiden kaynaklansa da esas şikayetler sinirin etkili olduğu alan olan elde ve parmaklarda ortaya çıkar. Hem motor hem his duyusu ile ilgili sorunlar yaşanır.

Ulnar sinir sıkışması belirtileri

  • Dirseğin iç kısmında oluşan gerginlik hissi özellikle geceleri oluşan elin küçük ve yüzük parmağında uyuşma hissi.
  • Araba kullanma veya telefonla konuşma gibi dirseğin uzun süre katlı pozisyonda kalması sonrasında uyuşmanın oluşması.
  • Müzikal bir enstrümanı kullanırken yada elin parmaklarını ilgilendiren bir iş yapmada güçlük.
  • Kavrama ya da ayıklama işleminde güçsüzlük hissi.
  • Tüm kolun iç yüzünde ağrı hissetme gibi şikayetler oluşabilir.

Bunlardan herhangi biri mevcut ise doktorunuza başvurun, erken tanı kolay tedavi seçeneklerini getirecektir.

Ulnar sinir sıkışmasının tanısı

Hastalığın tanısını koymada birçok yöntem mevcuttur. Hastadan alınan bilgi bunların en önemlisidir. Dirsek ile ilgili geçirilmiş bir sorununuz varsa doktorunuz sizden çeşitli röntgenler isteyebilir. Ayrıca elin, el bileğinin kaslarının ve sinirlerinin elektriksel yanıtını görmek üzere EMG istenebilir.

Ulnar sinir sıkışması kimlerde görülür?

Dirseğinin üzerine düşenler, dirsek hareketi ile ilgili işlerde çalışanlar (sekreterler, şöförler gibi), diabetikler, artrit problemi olanlar veya tiroid problemi olanlar, alkolikler risk altında olan kişilerdir.

Ulnar sinir sıkışmasının cerrahi olmayan tedavisi

Cerrahi olmayan tedavi seçenekleri; dirseği olabildiğince düz tutarak sinirin sıkışmasını engellemek, göğüs üzerinde kolların çaprazlaşmasını engellemek, sık telefon görüşmeleri yapıyorsanız dirseği kullanmayacağınız bir sistem oluşturmak (megafonla konuşmak gibi çalışma masasınızı ayarlayarak dirseğin kırılmış pozisyonda kalmasını engellemek, çalışma masanızı ayarlayarak dirseğin kırılmış pozisyonda kalmasını engellemek, geceleri kullanacağınız, kolun pozisyonunu ayarlayan ateller, spor esnasında dirseği koruyan dirsekliklerin kullanımı, steroid enjeksiyonu (ödemi azaltmak üzere)

 

Röntgen: Bel ağrılarında kemiklerde kırılma, omurga kayması gibi durumları ayırıcı tanıda hızlıca deßenlerdirmek ve takip etmek amacı ile kullanılır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Yumuşak doku ayrımı ve çok düzlemli görüntüleme yetenekleriyle MRI, çoğu klinik durumda omurgayı değerlendirmek için en uygun görüntüleme incelemesidir. MRI dokular arasında kontrast oluşturmak için farklı sekanslardan yararlanılarak; omurga, omurilik, sinir kökleri ve beyin omurilik sıvısı ile görüntü alanına giren çevre dokular hakkında bilgi verir. Vücuttaki organların ve yapıların ayrıntılı görüntüleri için büyük mıknatıslar, radyofrekanslar ve bilgisayar kombinasyonu kullanılır. Miyelografik yapının net bir şekilde görülebilmesi için omurga kanalına boya enjekte edilir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT): Vücut görüntülerini üretmek için X işınlarını ve bilgisayar teknolojisini kullanan bir görüntüleme taramasıdır. BT taraması; kemikler, kaslar, yağlar ve organlar dahil olmak üzere vücudun herhangi bir bölümünün ayrıntılı görüntülerini gösterir.

Elektromiyografi (EMG): EMG, bir sinirin kasi uyarmasına yanıt olarak kas tepkisini veya elektriksel aktiviteyi ölçen bir testtir.

Bel fıtığında tedavi

Bel fıtığı teşhisi konulduğunda büyük oranda yatak istirahati, ağrı kesici medikal tedaviler ve bazen fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde fizik tedavi ile rahatlama sağlanabilir. Hastaların büyük çoğunluğunda bu yöntemlerle şikayetler gerilemektedir. Bu tedavilere rağmen geçmeyen, yaşam kalitesini bozan, iş-güç kaybına neden olan ağrı, kuvvet kaybı, idrar kaçırma gibi şikayetler varsa cerrahi tedavi kaçınılmazdır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın cerrahi tedavide amaç baskı altında kalan sinir kökünün rahatlatılmasıdır. Günümüzde tüm dünyada en çok kullanılan ve en fazla fayda gözlenen yöntem mikrocerrahi tekniklerle yapılan ameliyattır.

Boyun fıtığı-Servikal disk hernisi

Boynumuz 7 adet omurdan oluşur ve omurlarımız arasında hareket edebilmemizi sağlayan diskler yer alır. Bir omuru diğerine bağlayan en önemli yapı olan disk kuvvetli bağ dokusundan oluşmuştur ve omurlar arasında yastık ya da darbe emicisi gibi görev yapar.Travmalar, zorlamalar, kazalar veya yaşlandıkça diskin merkezi su içeriğini kaybetmesi, diskin yastıklama görevini eskisi kadar yapamaz hale getirerek diskin iç tabakasının, dış tabakadaki bir yırtıktan çıkarak sinirlerin ve omuriliğin yer aldığı boşluğa taşması sonucu boyun fıtığı oluşmaktadır.

Boyun fıtığının nedenleri nelerdir?

Boyun fıtığı 20-40 yaşları arasında sık görülmektedir. Ağır yük kaldırma, ters bir hareket yapma, itme hareketinin sık yapılması fıtık riskini artırır. Trafik kazaları ya da yüksekten düşme de diğer nedenler arasındadır. Bunların yanı sıra, duruş bozukluğuna yol açan uzun süreli masa ya da bilgisayar başında oturanlarda da bu rahatsızlık sık ortaya çıkar. Cep telefonunun uzun süre kullanımı, boynu eğerek uzun süre ekrana bakmak, ya da telefonu boyna kıstırarak konuşmak da boyun fıtığına yol açabilir. Telefon ya da tableti göz hizasından aşağıda tutmak ve uzun süre bu şekilde bakmak boyun fıtığı için risk oluşturur. Tam olarak genetik bir geçiş söz konusu olmasa da anne babasında bu hastalık görülen çocukların boyun fıtığı olma riski, disk eklemlerin hassasiyetinde genetik faktörlerin etkili olabilmesinden ötürü, daha fazladır.

Boyun fıtığının belirtileri nelerdir?

Boyun fıtığının en öne çıkan belirtisi boyun ağrısıdır. Fakat her boyun ağrısı fitiktan kaynaklanmaz. Bunların büyük bir kısmi kas kökenli ağrılardan kaynaklanır. Boyun fitiği zorlamaya ve ağır kaldırmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Fıtığa bağlı gelişen ağrılar; sıklıkla sırta, kürek kemiğine, omuza, başın arka tarafına ve parmak ucuna kadar inen ağrılar şeklinde görülür. Ağrı dışında, ileri derece fıtıklarda, sıkışan sinirin fonksiyonuna bağlı olarak kolların ve parmakların belli bölgelerinde uyuşukluk, karıncalanma, güç kaybı ortaya çıkabilir. Bunların dışında; elektriklenme, kol ve el kaslarında güç kaybı, reflekslerde zayıflama ve kolda incelme görülebilir. Çok nadir olarak fıtıklaşmış disk, omuriliğe baskı yaparak ayaklarda uyuşma, idrar ve gaita kaçırma da görülebilir.

Boyun fıtığında teşhis yöntemleri:

Röntgen: Boyun ağrılarında kemiklerde kırılma, omurga kayması gibi durumları ayırıcı tanıda hızlıca değerlendirmek ve takip etmek amacı ile kullanılır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Yumuşak doku ayrımı ve çok düzlemli görüntülerne yetenekleriyle MRI, çoğu klinik durumda omurgayı değerlendirmek için en uygun görüntüleme incelemesidir. MRI dokular arasında kontrast oluşturmak için farklı sekanslardan yararlanarak; omurga, omurilik, sinir kökleri ve beyin omurilik sıvısı ile görüntü alanına giren çevre dokular hakkında bilgi verir. Vücuttaki organların ve yapıların ayrıntılı görüntüleri için büyük mıknatıslar, radyofrekanslar ve bilgisayar kombinasyonu kullanılır.

Bilgisayarlı Tomografi(BT): Vücut görüntülerini üretmek için X ışınlarını ve bilgisayar teknolojisini kullanan bir görüntüleme taramasıdır. BT taraması; kemikler, kaslar, yağlar ve organlar dahil olmak üzere vücudun herhangi bir bölümünün ayrıntılı görüntülerini gösterir.

Elektromiyografi (EMG): EMG, bir sinirin kas uyarmasına yanıt olarak kas tepkisini veya elektriksel aktiviteyi ölçen bir testtir.

Boyun fıtığında tedavi:

Boyun fıtığı (servikal disk hernisi) olan hastaların çoğu hiçbir tedavi görmeksizin iyiye gidebilir Ağrısı devam eden hastaların tedavisi için değişik seçenekler mevcuttur.

Hastaların çoğu; medikal tedavi veya konservatif tedavi ile iyiye gidecektir. Doktorunuz gerekli gördüğü takdirde istirahat, boyunluk, sinir tahrişini azaltmaya yönelik anti-inflamatuar ilaçlar, ağrı kontrolü için ağrı kesiciler, fizik tedavi, egzersiz gibi tedaviler önerebilir.

Boyun fıtığı teşhisi konan ancak medikal tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen hastalar için ameliyat gerekli olabilir.

Boyun fıtığı ameliyatının amacı diskin sinire bası yapan bölümünün çıkarılmasıdır. Bu diskektomi adı verilen bir işlemle yapılır. Diskektomi amacıyla cerrah, omurgaya ulaşmak için boynun ön ya da arka tarafında bir kesi yapar. Önden yaklaşımda herniye olan disk parçasına ulaşmak için diskin büyük bölümü de çıkarılacağından genellikle aynı seansta bir füzyon işlemi de yapılabilir.