DORUK'TAN HABERLER
 

Ameliyatsız Anjio Teknolojisi Dorukta!

CERRAHİ İŞLEMSİZ ANJİYO TEKNOLOJİSİ “KORONERBT”(BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ)

Dünyadaolduğu gibi ülkemizde de kalp ve damar hastalıklarından ölüm ve ölüme yol açanhastalıklar ilk sıralarda yer almaktadır. Sonradan oluşan kalp hastalıklarınınen sık nedenlerinden birisi, kalbi besleyen kan damarlarının damar sertliğigelişmesi nedeniyle tıkanmasıdır. Kalp damarlarının tıkanması ya da ciddioranda daralması sonucu kalp kasına yeterli kan gidememekte, kalp kasıoksijensiz kalmakta ve kalp krizi oluşmaktadır. Bu sebeple  kalp damar hastalıklarından korunma ve erkenteşhis büyük önem taşıyor. Bu alanda teknoloji de büyük bir hızla gelişiyor."Compüterize Tomografi" (CT) kullanılarak yapılan koroner anjiyografibunlardan biri.

Ameliyatsız -Sanal anjiyo nedir?

Halkarasında “ameliyatsız anjiyo”,  “sanalanjiyo”ya da “5 saniyede anjiyo” olarak tanınan Koroner BT Teknolojisi, kasıkatar damarlarına bir girişim yapılmadan, cerrahi bir işleme ihtiyaç duyulmadan,damar yolu ile koroner damarlara kadar uzanan bir kateter kullanılmadanuygulanan "sorunsuz, ağrısız” bir yöntem olarak biliniyor.

Koroner BT yönteminin artılarınelerdir?

En önemliavantajı son derece güvenli olması ve kısa sürede tamamlanması. Riski ise yokdenecek kadar az. Kalp damarlarını görüntülemede kullanılan radyokontrastmaddeye hastanın alerjisi yoksa "sıfır risk" taşıdığı bile ifadeedilebilir.

Koroner BT ne şekilde uygulanıyor?

Tetkik sonderece güvenli. Çok kısa bir sürede tamamlanıyor. Riski yok denecek kadar az. Laboratuvaragirme ile incelemenin yapılıp bitmesi 15 dakika sürmektedir. Sıradan, sorunsuz,korkusuz ve güvenli bir inceleme.Eğer kullanılan radyokontrast maddeyealerjiniz yoksa "sıfır risk" taşıdığı bile söylenebilir. Tetkiköncesi kişinin radyokontrast maddeye alerjisi olup olmadığı detaylı olaraksorgulanıyor.

Neden ameliyatsız anjiyo?

"Girişimselklasik koroner anjiyografi"nin koroner arter hastalıklarının tanısında"altın standart" olduğundan hiç kuşku yoktur. Ancak bilimsel verilergirişimsel koroner anjiyografi uygulanan hastaların yüzde 20-25 kadarındakoroner arterlerin normal bulunduğunu gösteriyor. Aynı bilimsel veriler girişimselanjiyografi uygulanan hastaların yüzde 70’inde herhangi bir girişimseltedavinin (stent tatbiki veya By-pass cerrahisi) gerekmediğini gösteriyor. Buveriler koroner anjiyografinin bazen gereksiz yere uygulanabildiğinin kanıtlarıolabilir.

Koroner BT ile elde edilen sonuçlargüvenilir mi?

Yeni yöntem"sanal –ameliyatsız anjiyo - koroner anjiyografi" ile klasikgirişimsel anjiyografiyi karşılaştıran bilimsel çalışmalar var ve sonuçlar birbiriile yüksek oranda uyumlu olduğunu gösteriyor.

Sanal anjiyodan çıkan sonuçlarıngüvenilirliği ne oranda?

Uzmanlar buyeni yöntemin negatif prediktif değerinin yüzde 99, pozitif prediktif değerininise yüzde 87 olduğunu belirtiyor. Bu bulgular CT anjiyografi ile koronerhastalığı yoktur tanısının yüzde 99, vardır tanısının ise güvenlik 87 güvenliktaşıdığını gösteriyor. Bütün bu veriler hastalar ve doktorlar için daha azzahmetli bir tanı yöntemi olan CT koroner anjiyografinin kalp damarhastalıklarının tanısında güvenle kullanılabileceğini kanıtlıyor.

Sanal –ameliyatsız anjiyo kimlere yapılmalıdır?

Kalp krizigeçirme riski taşıyanlar

Ailede kalphastalığı olduğu bilinenler

Koronerstent uygulanan veya koroner bypass geçirenler

Stresli vehareketsiz hayat tarzına sahip olanlar

Tipikolmayan göğüs ağrısı olanlar

Kalbibesleyen damarlarda doğuştan yapısal bozukluğu olanlar

Şüpheli efortesti olanlar

40 yaş üstüerkekler ve menapoz sonrası kadınlar

Kolesterolyüksekliği olanlar

Yüksektansiyon ve şeker hastalığı olanlar

Obeziteolanlar

SigaraKullananlar

Sporyapanlar

YASAL UYARI: Yukarıda yer alanaçıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Teşhis ve tedavi amacıyla kullanılamaz.Ayrıntı bilgi için lütfen aile hekiminize ya da doktorunuza danışınız.


TIBBİ KADROMUZ

Doktorunuz hakkındaki detaylı bilgilere, hastane ve bölüm seçerek kolayca ulaşabilirsiniz.