DORUK'TAN HABERLER
 

Ameliyatsız Anjio Teknolojisi Dorukta!

CERRAHİ İŞLEMSİZ ANJİYO TEKNOLOJİSİ “KORONER BT”(BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ)

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalp ve damar hastalıklarından ölüm ve ölüme yol açan hastalıklar ilk sıralarda yer almaktadır. Sonradan oluşan kalp hastalıklarının en sık nedenlerinden birisi, kalbi besleyen kan damarlarının damar sertliği gelişmesi nedeniyle tıkanmasıdır. Kalp damarlarının tıkanması ya da ciddi oranda daralması sonucu kalp kasına yeterli kan gidememekte, kalp kası oksijensiz kalmakta ve kalp krizi oluşmaktadır. Bu sebeple  kalp damar hastalıklarından korunma ve erken teşhis büyük önem taşıyor. Bu alanda teknoloji de büyük bir hızla gelişiyor. "Compüterize Tomografi" (CT) kullanılarak yapılan koroner anjiyografi bunlardan biri.

Ameliyatsız -Sanal anjiyo nedir?

Halk arasında “ameliyatsız anjiyo”,  “sanal anjiyo”ya da “5 saniyede anjiyo” olarak tanınan Koroner BT Teknolojisi, kasık atar damarlarına bir girişim yapılmadan, cerrahi bir işleme ihtiyaç duyulmadan, damar yolu ile koroner damarlara kadar uzanan bir kateter kullanılmadan uygulanan "sorunsuz, ağrısız” bir yöntem olarak biliniyor.

Koroner BT yönteminin artıları nelerdir?

En önemli avantajı son derece güvenli olması ve kısa sürede tamamlanması. Riski ise yok denecek kadar az. Kalp damarlarını görüntülemede kullanılan radyokontrast maddeye hastanın alerjisi yoksa "sıfır risk" taşıdığı bile ifade edilebilir.

Koroner BT ne şekilde uygulanıyor?

Tetkik son derece güvenli. Çok kısa bir sürede tamamlanıyor. Riski yok denecek kadar az. Laboratuvara girme ile incelemenin yapılıp bitmesi 15 dakika sürmektedir. Sıradan, sorunsuz, korkusuz ve güvenli bir inceleme.Eğer kullanılan radyokontrast maddeye alerjiniz yoksa "sıfır risk" taşıdığı bile söylenebilir. Tetkik öncesi kişinin radyokontrast maddeye alerjisi olup olmadığı detaylı olarak sorgulanıyor.

Neden ameliyatsız anjiyo?

"Girişimsel klasik koroner anjiyografi"nin koroner arter hastalıklarının tanısında "altın standart" olduğundan hiç kuşku yoktur. Ancak bilimsel veriler girişimsel koroner anjiyografi uygulanan hastaların yüzde 20-25 kadarında koroner arterlerin normal bulunduğunu gösteriyor. Aynı bilimsel veriler girişimsel anjiyografi uygulanan hastaların yüzde 70’inde herhangi bir girişimsel tedavinin (stent tatbiki veya By-pass cerrahisi) gerekmediğini gösteriyor. Bu veriler koroner anjiyografinin bazen gereksiz yere uygulanabildiğinin kanıtları olabilir.

Koroner BT ile elde edilen sonuçlar güvenilir mi?

Yeni yöntem "sanal –ameliyatsız anjiyo - koroner anjiyografi" ile klasik girişimsel anjiyografiyi karşılaştıran bilimsel çalışmalar var ve sonuçlar birbiri ile yüksek oranda uyumlu olduğunu gösteriyor.

Sanal anjiyodan çıkan sonuçların güvenilirliği ne oranda?

Uzmanlar bu yeni yöntemin negatif prediktif değerinin yüzde 99, pozitif prediktif değerinin ise yüzde 87 olduğunu belirtiyor. Bu bulgular CT anjiyografi ile koroner hastalığı yoktur tanısının yüzde 99, vardır tanısının ise güvenlik 87 güvenlik taşıdığını gösteriyor. Bütün bu veriler hastalar ve doktorlar için daha az zahmetli bir tanı yöntemi olan CT koroner anjiyografinin kalp damar hastalıklarının tanısında güvenle kullanılabileceğini kanıtlıyor.

Sanal –ameliyatsız anjiyo kimlere yapılmalıdır?

Kalp krizi geçirme riski taşıyanlar

Ailede kalp hastalığı olduğu bilinenler

Koroner stent uygulanan veya koroner bypass geçirenler

Stresli ve hareketsiz hayat tarzına sahip olanlar

Tipik olmayan göğüs ağrısı olanlar

Kalbi besleyen damarlarda doğuştan yapısal bozukluğu olanlar

Şüpheli efor testi olanlar

40 yaş üstü erkekler ve menapoz sonrası kadınlar

Kolesterol yüksekliği olanlar

Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı olanlar

Obezite olanlar

Sigara Kullananlar

Spor yapanlar

YASAL UYARI: Yukarıda yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Teşhis ve tedavi amacıyla kullanılamaz. Ayrıntı bilgi için lütfen aile hekiminize ya da doktorunuza danışınız.


TIBBİ KADROMUZ

Doktorunuz hakkındaki detaylı bilgilere, hastane ve bölüm seçerek kolayca ulaşabilirsiniz.