DORUK'TAN HABERLER
 

Dünyanın En Gelişmiş MR Teknolojisi Doruk Özel Bursa Hastanesi'nde

Doruk Özel Bursa Hastanemiz'de MR Çekimi Yapılmaktadır. Doruk Özel Bursa Hastanemiz'de randevu alarak, Hafta içi 24 saat, Pazar Günü 08:00-18:00 saatleri arasında MR çekimi yapılmaktadır. 

İrtibat No:4440455 

Dahili No: 2527Manyetik Rezonans Görüntüleme Nedir?

MR görüntülemenin,canlı organizma üzerinde şu ana kadar kanıtlanmış herhangi bir zararı yoktur.Buna gebeler de dahildir; ama yine de organ gelişiminin gerçekleştiği ilk üçayda MR çekimi önerilmez.

Kısaadı MR veya MRG olarak adlandırılır ve okunuşu EMAR’dır. Açılımı ise manyetik rezonans görüntülemedir.Günümüzdekullanılan görüntüleme teknolojileri arasında en zararsız olanıdır.Diğergörüntüleme teknolojilerinde olduğu gibi alerjiye yol açmaması için ilaçverilme zorunluluğu yoktur.Tercih edilmesindeki en büyük neden bunun yanında MRG sonrasında herhangi bir acı vermemesidir.

MR vücudun herhangi bir bölgesini kitlesel olarak görüntüleyen bir teknolojidir.MR cihazında X ışınları kullanılmaz.Devbir mıknatıstan oluştuğu için elektromanyetik ve radyo dalgaları sayesinde görüntüleme yapar.MR kullanılırken dev mıknatısların bulunduğu tünele masayardımıyla hasta ilerletilir.Burada görüntü alınır.Bu işlem sırasında hasta mutlaka haraketsiz olmalıdır.Aksi takdirde  net bir şekilde görüntüelde edilemez.MR Nasıl Görüntü Alır ?

Hasta çok güçlü elektromanyetik içeren silindir içerisine yollanır.Hasta buradayken vücudundaki hidrojen atomlarının enerji salması için radyo dalgaları gönderilir ve görüntüleme işlemi gerçekleştirilir.Mıknatıs etkisi ile hareket eden binlerce atoma aitbilgi bilgisayar ekranına gönderilir ve oldukça da kaliteli görüntü eldeedilmiş olur. Hastaların hareketsiz kalması gerektiğinden dolayı bazı hastalara yada çocuklara genel anestezi (uyutma) işlemi uygulanabilir. Daha ayrıntılı görüntü elde etmek için “Kontrast Madde” denen sıvı damar yoluyla hastaya verilebilir.MR Hangi Hastalara Uygulanamaz?

Çok yüksek güçte elektro manyetik etki bulunmasından dolayı metal protez,kalp pili,metal kalp kapakçığı,beyin sinirlerinde klips olanlara ve iç kulak protezi olanlara bu işlem uygulanmaz.

MR görüntülemenin, canlı organizmaya kanıtlanmış bazı zararlar vardır.

· Gebelerde ilk üç ayda organ gelişiminin olduğuhaftalarda MR çekilmesi önerilmez.

· Metalle etkileşimlilerin, vücudunda mıknatıslılarınve vücudunda metal protez olanlar,

· Kalp pili olanlar

· Göz içinde yabancı cisim bulunanlar

· Ateşli silah yaralanmalarında doku içerisinde kalanmetal(saçma,kurşun vb)cisimler

· Vücutlarında herhangi bir metal cisim olanların(çoğu uyumlu metaldir), MR’a girmeleri sakıncalıdır .

· Bunlarda hayati tehlike vardır. Eğer vücudunuzdametal varsa ve MR çektirirseniz ; hayatınız tehlikeye girer , ölüm tehlikesi mevcuttur.PERFÜZYON MR

Perfüzyon MR beyin kanamasını gösteren inme hastalarında diffizyon MR incelemesi ilekarşılaştırılarak tıkanan beyin damarlarını anjiyo yöntemiyle acil olarak gösteren, tedavinin kararı aşamasında önemli rol oynayan bir yöntemdir.Perfüzyon MR incelenmesi beyin tümörlerinin hasar derecesini gösteren, ameliyat, radyoterapi, kemoterapi gibi yöntemlerle tedavi sonrası ortayaçıkabilecek nüks veya genlemenin takibinde çok önemli bilgiler sağlar.BEYİN MR SPEKTROSKOPİ

Manyetik rezonans (MR)spektroskopi beyindeki metabolitlerin miktarını ve dağılmasını alan bir yöntemdir. Bu metabolitlerin kimyasal komparisyonları arasındaki farklar bir grafik şeklinde gösterilir.

Beyin Mr incelemelerinde görünen kitlelezyonların ayrımında çok yararlı bir yöntemdir. Bu hastalıkların ayrımı tümörlerin hareket derecesinin belirlenmesi tedavi planlanması yönünden hayati önem taşır. Ayrıca cerrahi olarak ve/veya radyoterapi ile tedavi edilmeyen hastaların takibinde tümör nüksü ve radyoterapi hasarı ayrımının yapılmasını sağlar.MR KOLONJİYOGRAFİ

MRCP safra ve pankreas sıvısı gibi durağansıvıların çevredeki yumuşak dokulara göre yüksek sinyalli görüntülenmesini sağlayan ucuz, invaziv olmayan ve iyonizan radyasyon içermeyen bir tetkiktir.Uygulama 6-8 saatlik tam açlıktan sonra , 5-8 dakika arası sürmektedir. MRCP ile safra yolları ve pankreatik kanaldaki darlık ve genişlemeler ile bunların nedenleri (taş, safra, tümör vs.) ortaya çıkarabilmektedir.

  Manyetik Anjiyografi Seçenekleri:

· Serbial MRA : Beyin damarlarının MR anjiyosu

· Karotisve Vertabl MRA : Boyundan beyine giden ana damarların görüntülenmesi

· Aort MRA : Kalpten çıkan ve göğüs boşluğundan karın içine dönerek vücuda kan götüren ana damarın MR anjiyografidir.

· Ektremite MRA : Kol ve bacak damarlarının MR anjiyografisidir.

· Renal MRA : Böbrek damarlarının anjiyografidir.


TIBBİ KADROMUZ

Doktorunuz hakkındaki detaylı bilgilere, hastane ve bölüm seçerek kolayca ulaşabilirsiniz.