DORUK ÖZEL YILDIRIM HASTANESİ - TIBBİ BİRİMLER
 
ACİL SERVİS VE AMBULANS HİZMETLERİ
Ambulans hizmetlerimiz Doruk Özel Bursa Hastanesi tarafından verilmektedir. Ambulansımız acil servis deneyimli doktorlar, ilgili sağlık çalışanları ve acil yardım sertifikalı sürücülerden oluşmaktadır.

Ambulanslarımız hastanemizde yatan tüm hastalara hizmet verdiği gibi, 7 gün 24 saat boyunca 444 0 455 numaralı hattan aranarak gelen yardım taleplerine cevap verebilmektedir.
ANESTEZİ ve SEDASYON
Hastanemiz bünyesinde tüm cerrahi branşlarda anestezi uygulamaları, konusunda uzman Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları tarafından yapılmaktadır. Cerrahi girişim uygulanacak tüm hastalarımız girişim öncesi anestezi ve sedasyon girişimi açısından değerlendirilir ve girişim sonrası ağrı açısından takip edilirler. Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümümüzde doğumların bir çoğu epidural anestezi ile ağrısız bir şekilde yapılmaktadır.
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Doruk Sağlık Grubu bünyesinde beyin ve sinir cerrahisine ilişkin bir çok hastalığına yönelik tanı ve tedavi işlemi yapılabilmektedir.

 • Disk Hastalıkları ve Dejeneratif Omurga Hastalıkları
  Servikal, lomber ve torasik diskektomiler, vertebrektomi, laminektomi, omurga stabilizasyon (instrumentasyon) ameliyatları bu birimin kapsamındadır.
 • Travmalar
  Çökme kırıkları, epidural ve subdural hematomlar, omurga kırıkları ve stabilizasyonu, omurilik basısı için acil cerrahi müdahalelerini içermektedir.
 • Beyin ve Omuriliğin Damar Hastalıkları
  İntraserebral hematomları içermektedir.
 • Nöroonkoloji
  Her çeşit beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi; meningiomalar, glial tümörler, posterior fossa tümörleri, ekstramedüller veya intramedüller spinal tümörler, kalvaryum lezyonları bu birimin dâhilindedir.
 • Nöroendoskopi ve Hidrosefali Tedavisi
  Bu birimin kapsamında şant ameliyatları ve araknoid kistlerin fenestrayonu yer almaktadır. Periferik Sinir Cerrahisi Periferik sinir anastomozları, tamirleri, sinir tuzak sendromları cerrahisiyle ilgilenmektedir.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 • Çocuk Alerji
  Bölümümüzde çocukluk çağının akciğer hastalıkları; kistik fibrozis, tüberküloz, doğumsal anomaliler, prematürenin akciğer hastalıkları, bronşiyolit, bronşit, pnömoni, bronşektazi, sistemik hastalıkların akciğer tutulumu, intersitisiyel akciğer hastalıkları, pulmoner hemosiderozis, gastroözofagiyel reflü ve kist hidatik hastalığı, tetkik tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Hastalıkların tanısı için solunum fonksiyon testleri ve ter testi gerçekleştirilmektedir.
 • Çocuk Göğüs Hastalıkları
  Çocukluk çağındaki kişilerde akciğer hastalıkları; kistik fibrozis, tüberküloz, doğumsal anomaliler, prematürenin akciğer hastalıkları, bronşiyolit, bronşit, pnömoni, bronşektazi, sistemik hastalıkların akciğer tutulumu, intersitisiyel akciğer hastalıkları, pulmoner hemosiderozis, gastroözofagiyel reflü ve kist hidatik hastalığı, tetkik tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Hastalıkların tanısı için solunum fonksiyon testleri ve ter testi gerçekleştirilmektedir. Gereksinim duyulduğunda Grubun diğer tüm bölümleriyle özellikle nükleer tıp, biokimya, patoloji, genetik ve diğer tanı laboratuvarlarıyla işbirliği içinde faaliyet gösterilmektedir.
 • Çocuk Endokrinolojisi Hastalıkları
  Çocuk Endokrinolojisi bölümümüzde; büyüme ve ergenlik sorunları, tiroid hastalıkları, diyabet hastalıkları, cinsiyet belirsizlikleri, metabolik kemik hastalıkları, obezite, böbreküstü bezi hastalıkları, aşırı kıllanma ve adet düzensizliği ile ilgili hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi gerçekleştirilmektedir. Özellikle diyabet ve büyüme hormonu eksikliği olan hastalara kişiye özel tedavi yöntemleri planlanarak uygulanmaktadır.
 • Çocuk Gastroenterolojisi Hastalıkları
  Sindirim sistemi yakınmaları ya da hastalığı olan çocuklara en üst düzeyde, etkin, çağdaş tanı ve tedavi hizmeti verilmesi hedeflenmektedir. Çocuk yaş grubunda görülen gastrointestinal ve hepatobilier hastalıklar birimin kapsamına girmektedir. Yaş grubuna uygun şekilde tüm gastrointestinal sistem endoskopisi gerçekleştirilmektedir.
 • Çocuk Hematolojisi Hastalıkları
  Çocuk Hematolojisi birimimizde kan ve kan ürünleri kaynaklı tüm hastalıkların tanı ve tedavisi birim hekimlerimizce gerçekleştirilmektedir. Tüm anemiler; demir eksikliği anemisi, vitamin B12 eksikliği anemisi, doğuştan kan hastalıkları Akdeniz anemisi, orak hücreli anemi ve diğer anormal hemoglobinler, kemik iliği yetmezlikleri aplastik anemiler, Fanconi aplastik anemisi, Diamand-Blackfan anemisi, idiopatik trombositopenik purpura, nötropeniler, çocukluk çağı lösemileri, kanama diatezi, tromboz pıhtılaşma bozuklukları birim hekimlerinin ilgilendikleri başlıca alanlardır.
 • Çocuk Kardiyolojisi Hastalıkları
  Çocuk Kardiyolojisi birimimizin amacı doğumsal ya da sonradan meydana gelen kalp hastalığı bulunan çocuklara ve anne karnındaki bebeklere uygun sağlık hizmetini sağlayabilmektedir. Çocuk yaş grubuna uygun tanı ve tetkik araçları ile tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.
 • Çocuk Nefrolojisi Hastalıkları
  Çocuk Nefrolojisi bölümümüzdeki alanında uzmanlaşmış hekimlerimiz çocuk böbrek ve üriner sistem hastalıkları konusunda çalışmaktadır. Birimin ilgi alanına giren başlıca hastalıklar; çocukluk çağında böbrek ve idrar yolları hastalıkları, hipertansiyon ve romatizmal hastalıklar, ailevi akdeniz ateşi, sistemik lupus eritematozus ve eklem romatizmasıdır.
 • Çocuk Nörolojisi Hastalıkları
  Kurumumuzda çocukluk yaşlarında görülen havale gibi nörolojik sorunlar, yenidoğan döneminden itibaren görülen gelişme gerilikleri, beyin felci (serebral palsy), kas hastalıkları, otizm gibi yaygın gelişimsel bozukluklarının tanı ve tedavisi sağlanmaktadır.
 • Çocuk Romatolojisi Hastalıkları
  Çocuk Romatolojisi bölümümüzde çocukluk çağı romatizmal hastalıklarına (0-16 yaş) tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu bölümde hizmet verilen bazı hastalıklar; ailesel akdeniz ateşi, ağrı sendromları, behçet hastalığı, çocukluk romatizması (juvenil idiopatik artrit), genetik bir bozukluğa bağlı tekrarlayan ateşler, Henoch - Schöenlein Purpurası, lyme artriti, romatizmal ateş ve streptokok enfeksiyonu sonrası gelişen artrit ve seyrek görülen çocukluk çağı birincil vaskülilitleri olarak sıralanabilir.
DERİ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Cilt Sağlığı ve Hastalıkları böümlerimizde, alerjik deri hastalıkları, aşırı terleme, behçet hastalığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, deri enfeksiyonları, deri tümörleri, ilaç reaksiyonları, sedef hastalığı, saç hastalıkları, tırnak hastalıkları, kurdeşen (urtiker), vitiligo, yağ bezi hastalıkları, yanıklar , kozmetik dermatoloji ve saç ekimi alanlarında hizmet verilmektedir.
GENEL CERRAHİ
Genel cerrahi uzmanlarımız güncel teknoloji kaynaklarını kullanarak bir çok farklı alanda müdahalelerini yapabilmektedirler.

 • Obezite Cerrahisi
  Obezite hastalığı insan vücudunda çok sayıda organı etkilemektedir. Bu yüzden tedavisinin de multidisipliner yani birden çok branşın birlikte uyum içerisinde çalıştığı bir ortamda planlanıp yapılması gerekir. Obezite cerrahisinde mide bandı, gastrik sleeve ve gastrik bypass yöntemleri kullanılır.
 • Endokrin Cerrahisi
  Endokrin cerrahisi, tiroid, paratiroid, adrenal ve gastrointestinal ile pankreasın nöroendokrin tümörlerini içeren cerrahi alandır.
 • Gastroentroloji Cerrahisi
  Gastrointestinal Sistem Cerrahisi’nde özefagus ve mide-duodenum, ince bağırsak, kalın bağırsak ve rektuma ait hastalıkların cerrahi tedavileri yapılmaktadır.
 • Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi (Hepatopankreatobilier Cerrahi)
  Hepato-pankreato-biliyer (HPB) cerrahisi, genel cerrahinin karaciğer, pankreas ve safra yolları hastalıklarıyla uğraşan alt grubudur. Bölümün karaciğer, pankreas ve safra yollarının üçüyle ilgili olmasının en önemli sebebi, bu bölümlerin birbirleriyle olan yakın ilişkisidir.
 • Meme Cerrahisi
  Meme kanserinin tanı ve tedavisi, güncel teknolojik altyapı ile multidispliner yaklaşım gösteren ekiplerle yapılmaktadır
GÖĞÜS HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ
Kurumumuzda akciğer hastalıklarının tetkik, tedavi ve izlemi yapılmaktadır. Hastalarımızın tıbbi teknolojinin sağladığı tüm faydalardan yararlanması sağlanmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Bölümümüzde aşağıda belirtilen tanı ve tedavi hizmetleri verilebilmektedir:

 1. Obstruktif akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
 2. Alerjik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
 3. Solunum Fonksiyon Laboratuvarı bünyesinde solunum fonksiyon testleri
 4. Bronş tümörleri tanı ve tedavisi
 5. Solunum fizyoterapisi
 6. Pnömoni
 7. Plorezi
 8. Bronşit
 9. Sarkoidoz
 10. Pnomotoraks
 11. Pulmoner emboli


Göğüs Cerrahisi Bölümümüzde aşağıda belirtilen tanı ve tedavi hizmetleri verilebilmektedir:

 1. Bronkoskopi
 2. Mediastinoskopi, Mediastinotomi
 3. Videotorakoskopik Ameliyatlar
 4. Aakciğer Kanseri Tanı ve Cerrahisi
 5. Amfizem Cerrahisi
 6. Terleme Ameliyatları
 7. Ptontan Pnömotoraks Cerrahisi
 8. Toraks Travmaları Takip ve Cerrahisi
 9. Mediasten Hastalıkları Tanı ve Cerrahisi
 10. Mediasten Tümörleri Tanı ve Cerrahisi
 11. Özofagus Hastalıkları Tanı ve Cerrahisi
 12. Diafragma Hastalıkları ve Cerrahisi
 13. Göğüs Duvarı ve Cerrahisi
 14. Plevra Hastalıkları ve Cerrahisi
 15. Akciğer Enfeksiyon Hastalıkları Cerrahisi
 16. Trakea Hastalıkları Tanı ve Cerrahisi
 17. Göğüs (Toraks) Duvarı Deformiteleri Tanı ve Cerrahisi
 18. Torasik Çıkım Sendromu Tanı ve Cerrahisi gerçekleştirilebilmektedir.
GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 • Glokom
  Kurumumuzda glokom için de erken tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.
 • Katarakt
  Katarakt ameliyatı güncel teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Fakoemülsifikasyon yöntemi başarı ile uygulanmaktadır. Gerekli olgularda “yag lazer” yapılmaktadır.
 • Refraktif cerrahi Refraktif cerrahi gözün en önde yer alan saydam tabakası olan kornea hastalıklarının tanı ve tedavisi ile uğraşmaktadır. Birimde bu tabakanın hassas ölçümlerini yapabilen topografi cihazları, kornea kalınlık ölçme cihazları, speküler mikroskopi, kornea çap ve kırma gücünü gösteren keratometreler bulunmaktadır. Gözlük veya kontakt lens kullanmak istemeyen sağlıklı bireylerde gözlükten kurtulmak için excimer lazer ile kırma kusurları düzeltilmektedir. Bu birim ayrıca kornea nakli (keratoplasti) ameliyatlarını da gerçekleştirmekte olup ihtiyaç sahipleri sıralanarak, bağış veya diğer yollarla uygun doku bulunduğu zaman organ nakli yapılmaktadır.
 • Oküloplastik Cerrahi
  Kurumumuzda kozmetik kapak ameliyatları, gözyaşı drenaj sistemi ameliyatları yapılmaktadır.
 • Kornea ve Kontakt Lens
  Kornea tabakasının hassas ölçümlerini yapabilen topografi cihazları, kornea kalınlık ölçme cihazları, speküler mikroskopi, kornea çap ve kırma gücünü gösteren keratometreler bulunmaktadır. Birimin diğer bir faaliyet alanı kontakt lenslerdir. Günümüzde güvenli bir kullanımı olan kontakt lenslerin uygun olanlarının seçilmesi, denenmesi ve ihtiyaç sahiplerine doğru kullanım konusunda bilgi verilmesi ve uygulama yaptırılması bu birimde gerçekleştirilmektedir.
 • Şaşılık
  Şaşılık, diğer tanımla göz kayması gözlerin paralel bakışının bozulması durumudur. İçe veya dışa olabileceği gibi yukarılı aşağılı kaymalar da olabilir. Kaymaları kabaca göz kaslarının felcine bağlı olanlar ve olmayanlar diye sınıflayabiliriz. Felce bağlı olmayan kaymalar da, doğumsal kaymalar ve diğerleri olarak ayrılabilir. Göz tembelliği fark edildiğinde gözlük ihtiyacı var ise mutlaka gözlük takviyesi yapmak gereklidir. Gözlüğün yanı sıra kapama ve ortoptik tedavi hizmeti de bu bölümün kapsamında verilmektedir.
 • Lazer Tedavisi
  Kurumumuzda Lazer tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Birimimiz bu alanda da birçok başarılı uygulamaya imza atmıştır.
İÇ HASTALIKLARI
 • Gastroenteroloji Hastalıkları
  Kurumumuz bu alanda uluslararası alanda tanınmış bir teşhis, tedavi ünitesi ve endoskopik uygulamaların yapıldığı bir merkez olması hedeflenmektedir. Özel Doruk Yıldıım Hastanesi’nde sistem fizyolojisi ve tiroid hastalıkları, diyabet, obezite, lipidler, osteoporoz, böbrek üstü bezi hastalıkları, üreme endokrinolojisi, hipofiz hastalıkları ve hormonal hematoloji hastalıklar ile ilgilenmektedir. Hemoglobinopatilerde tanı, tedavi, lenfoma, lösemiler ve koagülasyon bozukluklarının tanı alanlarında hizmet vermektedir.
 • Nefroloji Hastalıkları
  Böbrek rahatsızlıkları olan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri,
 • Romatoloji Hastalıkları
  Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus gibi iltihaplı romatizma hastalıklarının yanında, ağrılı yumuşak doku romatizmaları, halk arasında kireçlenme diye bilinen osteoartrit ve benzeri hastalıklarının da teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Hastalıkların tedavisinde gerekli görüldüğü takdirde ortopedi, nöroloji ve fizik tedavi gibi dallardan destek alınmaktadır.
 • Tıbbi Onkoloji
  Doruk Sağlık Grubu bünyesinde kanserden korunma, kanser taraması, erken tanı ve tedavi hizmetleri verilebilmektedir.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümlerinde genel kadın sağlığı, menopoz-osteoporoz, gebelik takibi, riskli gebeliklerin izleme, yardımcı üreme teknikleri ile kadınlık organları kanserleri gibi birçok alanda da danışma ve teşhis hizmeti verilmektedir.

 • Jinekolojik Onkoloji
  Kurumumuzda, kanser taraması, kanser erken teşhis ve tedavisine yönelik olarak kolposkopi ve laparoskopik işlemler gerçekleştirilmektedir.
 • Ürojinekoloji
  Kurumumuzda üriner inkontinans ve üreme organları ile ilgili bozuklukların tanı ve tedavileri, hekimler tarafından güncel tanı ve tedavi metodları uygulanarak gerçekleştirilmektedir.
 • Yüksek Riskli Gebelik (Perinatoloji)
  Risk taşıyan gebelere yönelik özel entegre bir bakım programı sunulmaktadır.
KARDİYOLOJİ
Kardiyoloji bölümümüz kalp sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını dünya standartlarına uygun kurallar çerçevesinde teşhis ve tedavi etmek için çalışmaktadır. Koroner yoğun akım ünitemiz bu alana destek vermektedir.
LABORATUVAR HİZMETLERİ
Hastanemiz laboratuvarında tüm laboratuvar hizmetleri verilmektedir. Oldukça geniş bir rutin profili olan laboratuvarımızda her türlü biyokimyasal, hematolojik, endokrinoloji, romatolojik, mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır.
Bu hizmet deneyimli personel eşliğinde otoanalizör, kan sayım cihazı, koagülometre cihazı, kardiyak cihazı ve diğer yardımcı cihazlarla gerçekleştirilmektedir.
Hastalarımızdan biyolojik materyaller bağımsız kan alma ünitelerimizde ve servislerde alınmaktadır. Örnekler pnömatik sistemle ulaştırılmakta, bazı örnekler ise taşıma kaplarında laboratuvarımıza ulaştırılmaktadır.
Rutin profilimizde olmayan testler güvenilir laboratuvarlardan hizmet satın alma yöntemi ile giderilmektedir.
Test sonuçlarının sağlıklı ve güvenilirliği açısından günlük, haftalık ve aylık iç kalite kontrolleri ile ayda bir profilimizdeki tüm analizlerin dış kalite kontrol çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca cihazlarımızın günlük, haftalık, aylık periyotlarda kalibrasyonları yapılmaktadır. Tüm bu hizmetler deneyimli ve güvenilir laboratuvar ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.
KULAK BURUN BOĞAZ
Multidisiplinler yaklaşımı ile kulak, burun, boğaz ve ilgili baş boyun hastalıklarının hem medikal hem de cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

İşitme kayıpları, kulak enfeksiyonları, denge hastalıkları, baş dönmesi, kulak çınlamaları, kronik sinüzit, burun alerjileri, koku alma bozuklukları, burun kanamaları, burun tıkanıklığı ve burnun dış görünümü ile ilgili problemler, nazal polipozis gibi burun hastalıkları, gözyaşı bezi tıkanıklıkları, tükrük bezi hastalıkları, geniz eti ve bademcik hastalıkları, ses bozuklukları, yutma problemleri, gastroözefajiyal reflü, gibi boğaz hastalıkları ile baş ve boyun bölgesi tümörleri alanında tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.
NÖROLOJİ
Kurumumuzda ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi hizmeti vermektedir.
Migren ve diğer baş ağrıları, bel ve boyun ağrıları, baş dönmesi, beyin damar hastalıkları (inme), multipl skleroz ve diğer demiyelinizan hastalıklar, Alzheimer hastalığı ve diğer demansiyel sendromlar, Parkinson hastalığı, distoniler, diskineziler, esansiyel tremor, huzursuz bacak sendromu gibi hareket bozuklukları ve nörodejeneratif hastalıklar, epilepsi, myastenia gravis ve diğer nöromusküler hastalıklar, uyku bozuklukları, tuzak nöropatileri, periferik nöropatiler ve benzeri hastalıkların tanı ve tedavi süreçleri konusunda hizmet verilmektedir.
Elektrofizyoloji laboratuvarlarımızda EEG, EMG, incelemeleri yapılmaktadır.
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Travma; düşme, spor yaralanması, iş kazası veya trafik kazası gibi etkenlerle çoğu zaman bir sürpriz ile karşımıza çıkar. Meydana gelen hasar, travmanın şiddetine göre, basit bir yumuşak doku ezilmesinden büyük kemiklerde parçalı kırıklara kadar değişebilir. Ağır travma geçirmiş bir hastayı tedavi edebilmek iyi bir donanım, ciddi bir organizasyon ve ekip çalışması gerektirir. Travma hastasının ne zaman geleceğinin bilinemeyeceğinden travma merkezinin her an hazırlıklı olması gerekir. Kırıkların tedavisinde yaklaşım ve ameliyat yöntemleri sürekli yenilenmektedir. Teknolojik gelişmeler paralelinde devamlı olarak daha iyi, daha modern ve daha zararsız tedavi yöntemi ve gereçleri geliştirilmektedir. Amaç hastayı en kısa sürede ve sorunsuz olarak günlük yaşamına döndürmektir.

 • Artroskopi ve Spor Yaralanmaları (Diz-omuz)
  Artroskopik diz ameliyatları kapsamında; menisektomi veya meniskus tamiri, artroskopik ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, iç-dış yan bağ ve kombine bağ yaralanmalarında rekonstrüksiyon ameliyatları, kıkırdak yaralanmalarında, artroskopik mikrofraktür veya osteochondral kıkırdak nakli, omuz çıkığında; artroskopik bankart tamiri, subakromiyal sıkışma sendromu, omuz eklem osteoartriti, labral yırtık eksizyonu-tamiri, kıkırdak ameliyatları ve rotator cuff tamiri yer almaktadır.
 • Omurga Cerrahisi (Spinal cerrahi)
  Omurgada doğuştan veya sonradan oluşan; skolyoz, kifoz (kamburluk) Schuermann Kifozu, spondilolistezis, spinal stenoz, omurga yaşlanması sorunları, ankilozan spondilit, osteoporoza(kemik erimesi), kırıklar, çıkıklar omurga yaralanmaları ve omurga enfeksiyonları Omurga Cerrahisi’nin ilgilendiği alanlardan bazılardır.
 • Çocuk Ortopedisi ve Travmatolojisi
  16 yaş altı çocukların gelişimsel kalça çıkığı, çarpık ayak, serebral paralizi, myelomeningosel, doğumsal deformiteler, düz tabanlık, tümörler, gelişimsel bozukluklar ve kırıklarının takip ve tedavisi ile ilgilenmektedir.
 • Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi
  Ayak ve ayak bileğinin dejeneratif hastalıkları, spor yaralanmaları, kırıkları, bağ yırtılmaları, kıkırdak yaralanmalarının tedavisi ile uğraşmaktadır.
 • Ortopedik Onkoloji
  Tüm kemik, kas ve yumuşak dokular başta olmak üzere; ekstremitelerin her türlü tümörlerinin cerrahi tedavisi ile ilgilenmektedir.
 • Omuz ve Dirsek Cerrahisi
  Omuz ve dirseğin artrozları, rotator kılıf hastalıkları tekrarlayan çıkıklar, aşırı kullanıma veya travmaya bağlı hastalıklarının artroskopik ve açık cerrahi yöntemlerle tedavisini sağlamaktadır.
 • Artroz-kireçlenmeler
  Gonartroz ve koksartroz tedavisi, kalça-diz protezleri, protez enfeksiyonu ve gevşemelerde revizyon ameliyatları, periasetabular ve yüksek tibial rekonstrüktif kemik ameliyatları bu bölümün ilgilendiği alanlardır.
 • Ekstremite Cerrahisi
  Kol-bacak kemik uzatma ameliyatları başta olmak üzere; kemik deformiteleri, kırık kaynamaması, kemik enfeksiyonları ve external fixator uygulamaları ile ilgilenmektedir.
 • Kalça Kırıkları
  Özellikle yaşlı hasta grubunun maruz kalacağı travmalar sonrası tedavi gerektiren durumlardır.
 • El ve Üst Ekstremite Cerrahisi
  El, el bileği, dirsek ve kol ile ilgili sorunları bulunan hastaların tanı ve tedavilerinin planlanması ve uygulanması ile ilgilenir.
  Üst Ekstremite Cerrahisi Servisinin klinik aktiviteleri arasında üst ekstremiteyi ilgilendiren akut yumuşak doku travmalarının ( tendon kesileri, periferik sinir kesileri, ezilme ve sıkışma sonucu oluşan cilt ve kas dokusu kayıpları vb), amputasyonların ( mikrocerrahi yöntemler kullanarak replantasyonlar, revaskülarizasyonlar vb), el, elbileği, önkol, dirsek ve kolda meydana gelen kırıkların tanı ve tedavisi yer alır.
 • Üst Ekstremite Cerrahisi
  El cerrahisinin geç rekonstrüksiyonuna yönelik; travma ve kireçlenmeler sonrası doğumsal nöromusküler hastalıkların ve tümöral durumların çözülmesinde el bileği-dirsek artroskopisi, küçük eklem protezi uygulamaları, tendon transferleri, mikrocerrahi doku transferleri bu bölümümüzde yapılmaktadır.
PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ
 • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümleri doğuştan gelen veya sonradan oluşan anomalilerin, şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesiyle ilgilenmektedir.
 • Estetik Cerrahi
  Estetik Cerrahi bölümleri, bir tıbbi sorundan çok kişinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda estetik problemlerin ortadan kaldırılmasıyla ilgilenmektedir. Yine bu cerrahi müdahaleyi de eğitimleri sırasında estetik cerrahi eğitimi alan plastik cerrahlar yapmaktadır.
RADYOLOJİ
X ray, USG, DOOPLER USG İnclemeleri yapılmakta Ct,MR,Sintigrafi,PET Anlaşmalı kurumlardan hizmet alınmaktadır.
İncelemeler dijital olarak saklanabilmekte ve intranet aracılığı ile film okuma odalarındaki iş istasyonlarına gönderilerek herhangi bir filme basılmaksızın monitörlerden değerlendirilebilmektedir.
UYKU LABORATUVARI
Kurumumuzda göğüs hastalıkları bölümümüze başvuran ya da kulak-burun-boğaz, nöroloji, psikiyatri, iç hastalıkları, kardiyoloji, göğüs hastalıkları polikliniklerinden yönlendirilen hastalarla yapılan görüşme ve muayene sonrasında gerektiğinde uyku laboratuvarı (Plisomnografi İncelemesi) planlanmaktadır.
ÜROLOJİ
Üroloji bölümü erkek infertilitesi (kısırlığı) ile ilgili tedavi ve mikrocerrahi yönetmleri prostat ve mesane tümörü ile ilgili endoskopik (kapalı) tur operasyonları, böbrek-üreter-mesane taşları ile ilgili endoskopik (üreterorenoskopi, RIRS, PCNL-Lazer) operasyonları, ürolojik kanser ameliyatlerı, çocuk ürolojisi ameliyatları, erkek cinsel işlev bozukluklarında (Empotans) tedavi ve cerrahi (Penil Protez) operasyonları hizmeti sunmaktadır.
 • Androloji
  Erkek infertilitesinde en sık görülen varikosel tedavisinde mikrocerrahi varikoselektomi operasyonu yapılmaktadır. Erkek infertilitesi için diğer tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır.
  Erektil disfonksiyonlarına (Empolems) yönelik tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmakta olup cerrahi yöntem olan penil protez uygulaması da yapılmaktadır.
 • Endoüroloji
  Prostata yönelik endoskopik (kapalı) TUR-P operasyonları mesane tümöründe endeskopik TUR-M operasyonları, erkek idrar kaçırma (sling-askı) operasyonları, böbrek-üreter-mesane taş hastalıklarında endeskopik (Üreterorenoskopi, RIRS, PCNL) operasyonları başarı ile gerçekleştirilmektedir.
 • Üroonkoloji
  Üriner sisteme ait böbrek-prostat, mesane, testis tümörlerinde gerekli tedavi ve cerrahi yöntemler uygulanmaktadır.
 • Ürejinekoloji
  Kadınlarda idrar kaçırmaya yönelik medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Stres inkontinans tipi idrar kaçırma vakalarında sling (Askı) ameliyatları (TOT, TVT) uygulanmaktadır.
 • Çocuk Ürolojisi
  Çocuklara yönelik inmemiş testis, hidrosel, sünnet operasyonları ve çocuk idrar kaçırma durumlarına ait tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
 • Genel Yoğun Bakım Ünitesi
  Politravma, ağır nörolojik hasarlar, gastrointestinal sistem kanamaları, karaciğer yetersizlikleri, zehirlenmeler, ağır akciğer hastalıkları, ciddi infeksiyonlar, büyük ameliyatlar sonrası bakım, ağır sepsis ve septik şok gibi nedenlerin yol açtığı organ veya çoğul organ yetersizlikleri olan, yenidoğan dışındaki erişkin kritik hastaların tedavi ve bakımlarının yapıldığı kapalı tür ve multidisipliner yoğun bakım servisimiz, uluslar arası yoğun bakım standartlarında yoğun bakım uzmanlarımızın sorumluluğu altında hizmet sunmaktadır.
 • Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
  Genellikle birden ortaya çıkan ve herhangi bir tedavi / işlem yapılmazsa hastanın yaşamını yitirmesine yol açacak kritik kalp hastalıklarının yakından izlenmesine ek olarak katlarda yatan ritm problemli hastalarımızın da telemetre yardımı ile ritimleri koroner yoğun bakımın uzman hemşire ve doktor kadrosu tarafından takip edilmekte ve sorun çıkan hastalarımızın tedavileri en kısa sürede gerçekleşmektedir.
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde, riskli ve ciddi hastalıkları olan yenidoğanlara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarımız ile hemşirelerimiz tarafından hizmet verilmektedir. Yatak başı monitör, dijital röntgen, ultrasonografi, ekokardiyografi, işitme taraması ve EEG işlemleri yapılabilmektedir.

TIBBİ KADROMUZ

Doktorunuz hakkındaki detaylı bilgilere, hastane ve bölüm seçerek kolayca ulaşabilirsiniz.