HASTALIK VE SAĞLIK REHBERİ
 

L

Laparaskopik Cerrahi

1- Laparaskopik cerrahi nedir?
Karın içi organların video-kamera sistemiyle görüntülenmesidir. Video- kamera sistemiyle karın içi organların ameliyatına da laparoskopik cerrahi denir.

2- Laparaskopik cerrahi hangi amaçlarla kullanılır?
Genel cerrahide laparaskopik cerrahi sadece ameliyat için (tedavi) başvurulan bir araç olmayıp zaman zaman teşhis amacıyla kullanılan bir metottur.

3- Genel cerrahi için elektif (seçilmiş) endikasyonlar nelerdir?
Ameliyat gerektiren safra kesesi hastalıkları (safra kesesi taşları, safra kesesi polipleri, vs.) bu grup için tartışmasız kabul edilen endikasyon laparaskopik cerrahidir.

KC (Karaciğer) ve safra yolları (hepotobilier) hastalıkların teşhisinde kullanılır.

-KC büyümesi (hepotomegoli), sirozlu hastaların incelenmesi, KC kistleri, KCde yerleşen kitlenin Malıgn (kanser) veya benign (kanser olmayan) ayrımı için, laparaskopi yapılabilir. KC''deki nodullerden, KC''deki kitleden biopsi alınır.

Karın içinde biriken normal dışı sıvıların incelenmesi için örnek alınması mümkün olabilir.

-Karın içinde kitle tetkiki; görüntüleme metotlarına rağmen tipi ve orijini tespit edilemeyen kitlelerin teshisinde yararlı olabilir.
Laparaskopik yaklaşım; herni (mide fıtığı), duodenel ülser (12 parmak ülseri), gastroözofogiol reflü, apandisit, ince barsak, kalın barsak gibi karın içi organ hastalıklarında da zaman zaman başvurulan bir metottur.

4- Laparaskopik yaklaşımın acil endikasyonları var mıdır?
Travma: künt-batın travmasında (yüksekten düşme, trafik kazası vs.) karın içine kanama, organ perforasyonu (delinmesi). KC, dalak gibi organların yaralanması gibi durumlarda teşhis koydurucu olabilir.

Bazen tüm tetkiklerin yetersiz kaldığı durumlarda apandisit, over hastalıkları, PID (kadın hastalığı) gibi durumlarda yol gösterici olabilir.

-Sindirim sistemi (GİS) kanaması; mechel divertikülü, ince barsak tümörü gibi kanama odağının endoskopi angrografi gibi tetkiklerle bulunamadığı durumlarda laparaskopik teşhisi sağlayabilir.

5-Laparaskopik cerrahinin kontrendikasyonu (yapılamadığı) durumlar hangileridir?
Mutlak (kesin) ve rölatif (kısmi) kontrendikasyon olarak ikiye ayrılır.

a) Mutlak (kesin) kontrendikasyon

-Portal hipertansiyon ve siroz varlığı
-Karın duvarında infeksiyon

b) Rölatif (kısmi) kontrendikasyon

-Daha önce geçirilmiş ameliyat
-Şişmanlık
-Akut kolesistik, ampiyemli kese varlığı
-Beraber kalp ve AC hastalığı varlığı
-Diafram rüptürü
-İleus ve barsak tıkanıklığı varlığı
-Gebelik

6-Laparaskopik cerrahiyi tercih etmede beklentiler nelerdir?
-Kesi yeri çok küçük olması nedeniyle estetik olarak daha iyi sonuç
-Kesi yeri çok küçük olması nedeniyle cilt, ciltaltı problemlerin (hematom, seroma, infeksiyon vs.) çok daha az görülmesi
-Hastanede kalma süresinin kısa olması
-Sosyal aktiviteye dönüşün daha çabuk olması.