HASTALIK VE SAĞLIK REHBERİ
 

P

Penisilin Alerjisi Ve Cilt Testi

1.Bize önce penisilinden biraz bahseder misiniz?
Tıbbın hizmetine giren ilk antibiyotik olan penisilin, 1940'lardan beri tüm dünyada kullanılmaktadır. Penisilin, ekonomik, elde edilmesi kolay ve yan etkisi az olduğu için de güvenilir bir antibiyotiktir. En çok korkulan yan etkisi, müdahale edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilen anaflaksi dediğimiz aşırı duyarlılık reaksiyonudur.

2. Penisilin alerjisi nedir?
Alerji, bağışıklık sistemimizin dışarıdan alınan yabancı maddelere karşı abartılı cevap vermesidir. Klinik olarak tansiyon düşüklüğü, solunum sıkıntısı, vücutta yaygın kızarıklık ve kaşıntı olarak başlar. Zamanında müdahale edilmezse kalp ve solunumun durması sonucu ölüme yol açar.

3. Penisilin alerjisine bağlı ölüm ne sıklıkla görülür?
Penisilin alerjisi nedeniyle ölüm oranı yaklaşık 100.000'de 1-3 sıklıktadır.

4. Penisilin deri testi kimlere yapılmamalıdır?
Daha önceki penisilin kullanımı sırasında herhangi bir alerji gelişmemiş kişilerde test yapılmasına gerek yoktur. Ancak bu kişilerde son derece nadir de olsa alerji gelişebilme ihtimali olduğundan penisilin enjeksiyonu yapılırken gerekli önlemler alınmalı, ilk müdahale için gerekli malzemeler hazırda bulundurulmalı ve enjeksiyon mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.

5. Penisilin deri testi kimlere yapılmalıdır?
Daha önce penisilin kullanımı sırasında herhangi bir alerjik reaksiyon gelişen kişilerle, ailesinde penisilin alerjisi öyküsü olan hastaların tedavisinde başka antibiyotikler tercih edilmelidir. Bu hastalarda mutlaka penisilin kullanılması gerekiyorsa; deri testi uzman kliniklerde yapılabilir.

6.Penisilin alerjisinde hukuki sorunluluk:
Penisilin uygulanmasına bağlı ölümlerde ilacı yazan hekim veya uygulayan hemşire veya diğer sağlık personeli bu ölümden sorumlu tutulamaz ve suçlu sayılmaz. Penisilin testi yapan bir doktor test dozunda dahi anaflaksi gelişebileceğini tahmin ederek yanında gerekli ilk yardım malzemelerini bulundurmak ve ciddi alerjik reaksiyon geliştiği takdirde usulüne uygun kardiyak yaşam desteği uygulamak zorundadır. Penisilin enjeksiyonu yapılırken söz konusu önlemleri almayan hekim ve diğer sağlık personeli hukuken sorumlu olur.

Ülkemizde genellikle reçetelere “test ile” ibaresinin konmasının veya uygulamadan önce test yapılmasının sağlık personelini sorumluluktan kurtaracağı kanısı hakimdir. Ancak günümüzdeki tıbbi araştırmalar, uygulanan test dozunda dahi ciddi anaflaktik reaksiyonlar görülebileceğini göstermiştir. Bu nedenle hiçbir önlem alınmadan ve gelişigüzel uygulanan cilt testi sonucu ortaya çıkan zararlardan, uygulayıcı sağlık personeli sorumlu tutulur.

7.Sonuç:
Tüm bu anlattıklarımızın ışığında sonuç olarak diyoruz ki; hekim size bu ilacı önerdiğinde kullanmaktan kaçınmayın. İlacı uygulamak için başvurduğunuz sağlık kuruluşunda hekim testin gerekmediğini ifade ederse test konusunda ısrar etmeyiniz. Yalnız anaflaksi gelişme ihtimaline karşı gerekli önlemlerin alındığından emin olun. Enjeksiyonu, anaflaksi gelişmesi halinde gerekli müdahaleyi yapacak hekimin ve gerekli donanım