Doruk Hastaneleri Page Banner

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Ortopedik Sorunlar

Paylaş

SİZİN İÇİN BURADAYIZ

Öneri ve Şikayetlerinizi Bize Yazın

* Bu alanlar gerekli

Çocuklar yetişkinlerden farklı bir eklem ,kas ve kemik yapısına sahiptirler. Çocukların kasları ve eklemleri yetişkinlere göre daha esnektir. Çocukların kemikleri yetişkinlere göre daha esnektir. Daha fazla eğilebilir ve bükülebilir.

Ayrıca çocukların kemiklerinde  büyümeyi sağlayan büyüme kıkırdaklarının bulunduğu büyüme bölgeleri vardır.Özellikle bu bölgelerde oluşan hastalıklar ve kırıklar ileride sorunlara neden olabilmektedir.

Büyüyen ve gelişmekte olan çocuklarda bu büyüme dönemlerine has ortopedik sorunlar bulunmaktadır.Bu sorunların kendine özgü tedavileri vardır.

Bu rahatsızlıkların bir kısmı doğuştan bir kısmı ise doğum esnasında olabilir. Bir kısmı ise doğum sonrasında ,çocuğun büyüme döneminde ortaya çıkabilmektedir.

Çocuklar rahatsızlıkların teşhisi ve tedavisi konusunda bizlere gerektiği kadar yardımcı olamayabilirler. Bu nedenle ailelerin önemi büyüktür. Çocuktaki problemin hem teşhisi ve hem de tedavisi aileler ile birlikte sıkı çalışmaya bağlıdır.

Gelişimsel Kalça Displazisi Nedir?

Çocuklarda Kalça Çıkığı hastalığı çocuğun kalça ekleminin yeterince gelişmemesi veya kalça ekleminde çıkık olması durumudur . Hastalık doğum öncesi olabileceği gibi çoğunlukla doğum sonrası  gelişme döneminde oluşması nedeniyle günümüzde  Gelişimsel Kalça Displazisi ,Gelişimsel Kalça Çıkığı olarak isimlendirilmektedir. 

"BEBEKLERDE KALÇA ÇIKIĞI TEDAVİSİ'' ile ilgili genel bilgilendirme videosunu bu linkten izleyebilirsiniz ; https://bit.ly/3HwbW5T
"TUBİNGEN KALÇA ORTEZİ'' bilgilendirme videosunu bu linkten izleyebilirsiniz; https://bit.ly/3EGNT29

Gelişimsel Kalça Çıkığı Risk Faktörleri Nelerdir?

Gelişimsel Kalça Displazisi oluşumunda bazı risk faktörleri vardır.

 • Ailede kalça çıkığı öyküsü bulunması, 
 • İlk doğum,
 • Çocuğun anne rahmindeki pozisyonu, 
 • Normal doğum sırasında bebeğin ters pozisyonda gelişi (makat geliş), 
 • Çoğul ( ikiz ,üçüz ) gebelikler,
 • Doğumsal ayak deformitelerinin bulunuşu ve
 • Oligohidroamniyoz( amnion sıvısının az olması ) gibi durumlar hastalığın görülme  riskini artırır.

Kız çocukları gelişimsel kalça displazisi hastalığına erkek çocuklara göre daha yatkındırlar.

Birkaç risk faktörünün bir arada bulunması halinde hastalığın görülme  riskinin  önemli oranda artmış olduğu ( örneğin ailesinde kalça çıkığı bulunan ,ilk doğum ve kız çocuğu ) görülmektedir.

"BEBEKLERDE KALÇA ÇIKIĞI TEDAVİSİ'' ile ilgili genel bilgilendirme videosunu bu linkten izleyebilirsiniz ; https://bit.ly/3HwbW5T
"TUBİNGEN KALÇA ORTEZİ'' bilgilendirme videosunu bu linkten izleyebilirsiniz; https://bit.ly/3EGNT29

Bebeklerde Gelişimsel Kalça Çıkığı Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

 • Bebeğin kalça ekleminin hareketleri sınırlılık var ise,
 • Bebeğin altını değiştirirken kalça eklemi yanlara açmakta zorlanılırsa, 
 • Bebeğin bacaklarında olan  deri katlantılar ,boğumlar yani bacak büklümleri simetrik değilse,
 • Bacak hareketlerinde bebeğin kalçasından ses geliyorsa ,
 • Çocuk yürümekte gecikirse ,
 • Çocuk yürürken aksıyor, yürürken  topallıyorsa ,
 • Çocuğun bacakları arasında kısalık -uzunluk  farkı varsa mutlaka kontrol edilmesi gerekir.

"BEBEKLERDE KALÇA ÇIKIĞI TEDAVİSİ'' ile ilgili genel bilgilendirme videosunu bu linkten izleyebilirsiniz ; https://bit.ly/3HwbW5T
"TUBİNGEN KALÇA ORTEZİ'' bilgilendirme videosunu bu linkten izleyebilirsiniz; https://bit.ly/3EGNT29

Gelişimsel Kalça Çıkığı Nasıl Teşhis Edilir?

Bebeklerde kalça çıkığının teşhisinde anamnez bilgileri, klinik muayene bulgularının yanı sıra kalça ultrasonografisi ve  kalça grafileri  değerlendirilerek teşhis konulmaktadır. Hastalığın tedavisinde erken teşhis ve erken tedavi çok önemlidir.

Bebeklerde Kalça Ultrason Tetkiki Ne Zaman Yapılır?

Özellikle riskli bebeklerde ve klinik şüphe bulunması durumlarında  erken dönemde kalça ultrasonografi tetkiki ihmal edilmemelidir. Bununla birlikte rutin kalça ultrason tetkiki  bebek 1- 1.5 aylık olduğunda yapılması önerilmektedir.

Gelişimsel Kalça Çıkığı Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Gelişimsel Kalça Displazisinin tedavisi çocuğun yaşına, hastalığın tipine ve derecesine bağlıdır.

Kalça eklemindeki hastalık yenidoğan döneminde Frejka yastığı veya  bir bandajın ( Pavlik Bandajı ) ,  ortezin ( Tubingen Kalça Ortezi ), atelin ( Abduksiyon Ateli) uygulanması ile tedavi edilebilir.

Bandaj ve ortezlerin kullanılmasına rağmen düzelmenin olmadığı hallerde ve gecikmiş hasta çocuklarda kalça çıkığı hastalığı alçılamalar ve farklı cerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir.

"BEBEKLERDE KALÇA ÇIKIĞI TEDAVİSİ'' ile ilgili genel bilgilendirme videosunu bu linkten izleyebilirsiniz ; https://bit.ly/3HwbW5T
"TUBİNGEN KALÇA ORTEZİ'' bilgilendirme videosunu bu linkten izleyebilirsiniz; https://bit.ly/3EGNT29

Çocuk Ne Zaman Emekler ve Yürür?

Çocuğun fiziksel  gelişim basamakları çok önemlidir. Sağlıklı bir çocuk yaklaşık olarak

8- 9 aylık olduğunda emekler,

10- 11 aylık olduğunda  desteksiz olarak ayakta durmağa başlar,

12- 13 ay civarında çocuk ilk adımlarını atar ve yürür. Her çocuğun yürüyüş şekli, yürüyüş tazı ve yürüyüş karakteri birbirinden faklıdır.

Çocuk 15-16-17. ayda hala yürümüyorsa bir sorun olup olmadığı araştırmalıdır.

Çocuklarda AYAK  SAĞLIĞI  ve YÜRÜME ile ilgili olarak en sık karşılaşılan sorunlar çocuklarda düztabanlık ,  çocuklarda içe basarak yürüme ve çocuklarda parmak ucuna basarak yürüme  ile ilgili şikayetler olmaktadır.
 

''Çocuklarda AYAK SAĞLIĞI ve Çocuklarda YÜRÜYÜŞ BOZUKLUKLARI '' ile ilgili genel bilgilendirme videosunu bu linkten izleyebilirsiniz ; https://bit.ly/3qCe6dq

Çocuklarda Düz Tabanlık Nedir?

Çocuklarda AYAK  SAĞLIĞI  ve YÜRÜME ile ilgili olarak en sık karşılaşılan konu DÜZTABANLIK ile ilgili şikayetler olmaktadır. Düztabanlık ayak tabanındaki normalde olması gereken ayak iç kavsinin olmaması veya yetersiz oluşuna denir.

Bütün bebeklerin ayakları doğuştan düztaban görünüşündedir. Çocukların ayak tabanında bulunan yağ dokusunun kaybolması ve çocukların ayak bağlarının ve kaslarının güçlenmeye başlaması ile çocuklardaki ayak kavsi genellikle 2-3 yaşına kadar normal şeklini almaktadır. 

Çocuklarda Düztabanlık Tedavisi

Hastalığın tedavisinde bazen sadece takip etmek yeterlidir. Çocuklarda ağrılı düztabanlığın tedavisinde ortopedik bot ve tabanlıkların kullanımı tavsiye edilmektedir.

'ÇOCUKLARDA DÜZ TABANLIK '' ile ilgili genel bilgilendirme videosunu bu linkten izleyebilirsiniz ; https://bit.ly/3JxOlDD

Çocuklarda İçe Basarak Yürüme Neden Olur?

Çocuklarda AYAK SAĞLIĞI   ve YÜRÜME ile ilgili olarak en sık karşılaşılan bir diğer konu çocukların İÇE BASARAK YÜRÜMESİYLE ilgili şikayetler oluşturmaktadır.

Çocuklarda içe basarak yürüme çocukların kalça bölgesindeki kemiklerin yapısından kaynaklanabilir. Çocuğun uyluk ve baldır kemiklerindeki deformitelerden veya çocuğun ayağındaki şekil bozukluklarından olabillir.

Çocuklarda İçe Basarak Yürümenin Tedavisi

Hastalığın tedavisinde hafif olgularda takip yeterli olmaktadır. Sert ve ciddi deforme hastalarda ortopedik ayakkabılar ,alçılamalar, egzersizler ve gerektiğinde cerrahi girişimler uygulanabilir.

ÇOCUKLARDA İÇE BASARAK YÜRÜME'' ile ilgili genel bilgilendirme videosunu bu linkten izleyebilirsiniz ; https://bit.ly/32DoVDX

Çocuklarda Parmak Ucuna Basarak Yürüme Neden Olur?

Çocuklarda AYAK SAĞLIĞI  ve YÜRÜME ile ilgili olarak en sık karşılaşılan bir diğer konu çocukların PARMAK UCUNA BASARAK YÜRÜMESİYLE ilgili şikayetler oluşturmaktadır. En sık görülen  idiyopatik tip dediğimiz belirgin bir sebebi olmayan alışkanlığa bağlı olan yürüme tipidir. Parmaklarının ucuna basarak yürümeye başlayan bazı çocuklar  bu tür yürümeyi alışkanlık haline getirirler.Bir diğer sebep ise ayağımızın aşağı doğru basmamızı sağlayan gastroknemius kasına bağlı Aşil tendon kısalığıdır.

Ayak arka kısmında topuğa yapışan aşil tendonundaki kısalık çocuklarda parmak ucuna basarak yürümeye neden olabilir. Çocuğun ayak ve bilek kemiklerindeki hastalıklar da bu rahatsızlığa sebep olabilmektedirler. Çocuklarda parmak ucuna basarak  yürümeye sebep olan bir başka durum da nöro musküler hastalıklardır. Bu hastalıklara örnek olarak ;geçirilen bazı viral hastalıklar veya  çeşitli nedenlerle çocukta oluşan beyin hasarlarına bağlı hastalıklar,.Serebral Palsi, Muskuler Distrofi  ,myopati gibi  kas hastalıkları sayılabilir. Bunların yanı sıra otistik çocuklarda da parmak ucuna basarak yürüme görülebilmektedir.

Yapılan araştırmalarda parmak ucuna basarak yürüyen çocukların ailelerinde de bu durumun bulunabildiği tesbit edilmiştir.

Çocuklarda Parmak Ucuna Basarak Yürüme Nasıl Tedavi Edilir?

Çocuktaki parmak ucuna basarak yürüme durumu 2-3 yaşlarına kadar devamlı olarak sürüyorsa fizik tedavi, çeşitli egzersizler, afo ve atellerin kullanılması, Botox uygulamaları, ortopedik bot kullanımı , alçılamalar ve gerektiğinde cerrahi girişimler uygulanarak tedavi edilmektedir.

 
''ÇOCUKLARDA PARMAK UCUNA BASARAK YÜRÜME '' ile ilgili genel bilgilendirme videosunu bu linkten izleyebilirsiniz ; https://bit.ly/3eESR4O

Çocuklarda Oturuş Bozuklukları Nelerdir?

Çocukluk döneminde sık olarak görülen ortopedik  sorunlardan biri , ÇOCUKLARDA OTURUŞ BOZUKLUKLARI olmaktadır.

Bu oturuş bozukluklarında W OTURUŞ şekli yaygın olarak karşılaşılan bir oturuş bozukluğudur. W oturuş en çok yeni oturmaya başlayan çocuklarda görülmektedir.

Çocuklar Neden W Oturuş Şeklinde Otururlar?

Çocukların W oturmasına kalça kemiklerinin yapısı, çocuğun  (hipotonik ) düşük kas tonüsüne sahip olması, çocuğun  (hipertonik ) kaslarının aşırı gergin ve sert durumda bulunması, nöromüsküler hastalıklar ile çocukta( hipermobilite ) aşırı esneklik halinin bulunması gibi nedenle olabilir.

Günümüzde eğer beraberinde başka bir rahatsızlık yoksa çocukların çoğunun bu oturma şeklinden vazgeçtikleri bilinmektedir. Bununla birlikte W oturuş şeklinin çocuklarda alışkanlık haline gelmeden düzeltilmesinde yarar vardır.

Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Duruş Bozuklukları Neden Önemlidir?

Çocukluk ve Ergenlik dönemlerinde kazanılan yanlış ve hatalı duruş alışkanlıkları ömür boyu devam edebilir. Bizler duruş alışkanlıklarımızı çocukluk döneminde kazanırız . Çocukluk çağında kazanılan hatalı ve kötü duruş alışkanlıkları, hayat boyu vücudumuzda duruş bozukluklarına sebep olmaktadır .Bu nedenle çocukların doğru ve düzgün duruş alışkanlığını kazanması önem taşımaktadır.

'ÇOCUKLARDA DURUŞ BOZUKLUKLARI '' ile ilgili genel bilgilendirme videosunu bu linkten izleyebilirsiniz ; https://bit.ly/3FP06n0

Ergenlik Döneminde Karşılaşılan Duruş Bozuklukları Nelerdir?

Çocukluklarda ve ERGENLİK DÖNEMİNDE döneminde sık olarak karşılaşılan  DURUŞ BOZUKLUKLARI   POSTURAL KİFOZ , JÜVENİL KİFOZ yani KAMBURLUK ile SKOLYOZDUR.

Bu hastalıkların erken teşhisi ve erken tedavileri önem taşımaktadır.

Çocuklarda Kemik ve Kas Tümörlerinin Teşhis ve Tedavileri Nasıl Yapılır?

Çocukluklarda ve ERGENLİK DÖNEMİNDE döneminde sık olarak görülen ortopedik sorunlardan biri çocukluk çağında görülen KEMİK VE KAS SİSTEMİNE ÖZGÜ TÜMÖRLER ile ilgilidir.

Bu tümörler  zaman zaman ağrı,  şişlik ve hatta bazen de patolojik kırık şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. Muayene sonrasında bir takım tetkikler ile tanı kesinleştirilebilir.

Bu tetkiklerin başında röntgen gelmektedir. Bazı tümörler kemikteki yerleşim yerine göre tipik olabilmektedir. Röntgen tetkiki  sonrası diğer radyolojik tetkikler olan  MR veya Bilgisayarlı Tomografi gibi daha ileri tetkikler yapılabilmektedir.

Görüntüleme tetkiklerinin yanı sıra bazı laboratuvar( kan ) tetkikleri de tümör tanısının konulmasında faydalıdır. İleri tetkik aşamalarından sonra zaman zaman kesin tanı için hastalara biyopsi önerilebilmektedir. Biyopsi sırasında alınan materyalin histopatolojik incelemesi ile mevcut kitlenin kesin tanısı konur. Tümörün tanısının konulması sonrası kitlenin ne şekilde tedavi edileceği belirlenir.

Çocukluk döneminde çoğu iyi huylu kitle ( Soliter Kemik Kisti, Anevrizmal  Kemik Kisti, Osteokondroma, Enkondrom,  Osteoid  Osteoma, Fibröz  Displazi) belirli aralıklarla yapılan muayene ve tetkiklerle  takip ve  gerekli tedavileri yapılabilir. Malign kitleler ( osteosarkom, Ewing Sarkomu ,Kondrosarkom) zaman kaybetmeden tedavi altına alınmalıdır. 

 • Çocukluklarda ve ERGENLİK döneminde  döneminde diğer sık olarak görülen diğer ortopedik sorunlar DOĞUŞTAN ANOMALİLER ,
 • KEMİK ve EKLEM ENFEKSİYONLARI, 
 • Serebral Palsi gibi NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR,
 • OBSTETRİKAL PARALİZİ , 
 • TORTİKOLİS  ile 
 • Travmalara bağlı KIRIK ve ÇIKIKLAR ,
 • BÜYÜME  İLE İLGİLİ AĞRILAR, 
 • OSTEOKONDROZ hastalıkları ile karşılaşılmaktadır.

Ailelere çocuklarında karşılaştıkları Ortopedik Sorunlarının teşhis ve tedavileri konusunda  ihmal etmemeleri önerilir.