Uz. Dr. Nuri KOLOĞLU

Uzm. Dr. Nuri KOLOĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Nuri KOLOĞLU

Doğum Yılı / Doğum Yeri : 1966 / Düzce
Mezun Olduğu Yıl / Okul : 1994 / Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzman Olduğu Yıl / Okul : 2004 / İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fak
Görev Yaptığı Hastaneler : Doruk Özel Bursa Hastanesi
Branşı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
  • 2003 - 2004 : İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi
  • 2004 - 2006 : Bismil Devlet Hastanesi
  • 2006 - 2010 : Özel Medikalpark Hastanesi
  • 2010 - 2015 : Özel Jimer Hastanesi
  • 2015 - 2016 : Özel Medikalpark Hastanesi
ULUSAL MAKALELER: 1. İki yaş altındaki çocuklarda akut otitis medyada kısa ve uzun süreli tedavi sonuçlarının karşılaştırılması 2. Hemorajik vezikobüller ile seyreden henoch-schönlein sendromu 3. Düzce ilkokullarında hepatit b prevalansı 4. Büyüme hormonu eksikliği tespit edilen nörofibromatozis tip 1 vakası
Okul öncesi çocukluk çağı üst üriner sistem enfeksiyonunda risk faktörlerinin araştırılması