Uz. Dr. Sonay ÇOŞKUN

Doğum Yılı / Doğum Yeri : 06.08.1972 / Afyonkarahisar
Mezun Olduğu Yıl / Okul : 1997 / İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzman Olduğu Yıl / Okul : 2010 / Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Görev Yaptığı Hastaneler : Doruk Özel Bursa Hastanesi
Branşı : Radyoloji Uzmanı
KURSLAR
  • Ankara Obstekrik Doppler Kursu, İstanbul Meme Kursu, Ankara Meme Kursu

Tiroid Nodüllerinde MR Difüzyon ile Bening-Maling Ayrımı, Göz Hastalıklarında Doppler Ultrasonografi

MTBT'de Mide Duvar Kalınlaşmasının Bening-Maling Ayrımı ve Biyopsi Korelasyonu