Doruk Hastaneleri Page Banner

Uz. Dr. Muhsin Nuh Aybay

Doğum Yılı / Doğum Yeri : 25.06.1988 / Denizli
Mezun Olduğu Yıl / Okul : 2012 / İstanbul Tıp Fakültesi
Uzman Olduğu Yıl / Okul : 2017 / Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Görev Yaptığı Hastaneler : Doruk Özel Yıldırım Hastanesi
Branşı : Radyoloji Uzmanı
 • 2017 - 2021 : Mardin Devlet Hastanesi (Uzman Doktor)
 • 2013 - 2017 : Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Asistan Doktor)
 • 2012 - 2013 : İstanbul (Pratisyen Hekim)
KURSLAR
 • TRD Kış Okulu-Antalya 2015
 • Hacettepe BT Kursu-Ankara 2016
 • Hacettepe BT Kursu-Ankara 2017
 • TNRD 4. Dönem 1. Kursu Santral Sinir Sistemi Tümörleri- Online Nisan 2021
SEMİNERLER
 • Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü Gelişimsel Kalça Çıkığı Erken Tanı ve Tedavi Programı-Konya 2013
 • TRD Karaciğer Görüntüleme Sempozyumu-Ankara 2014
 • TGRD Diyabetik Ayak Sempozyumu-Konya 2014
 • 12. Radyoloji Balkan Kongresi-İstanbul 2014
 • TRD Jinekolojik Görüntüleme ve Meme Radyolojisi Sempozyumu-Ankara 2014
 • 36. Ulusal Radyoloji Kongresi-Antalya 2015
 • ESER Annual Scientific Meeting-Antalya 2015
 • TMRD Hepatobiliyer Sistem MR Görüntüleme Sempozyumu-Ankara 2015
 • TMRD Baş Boyun MR Görüntüleme Sempozyumu-Konya 2015
 • TRD Pediatrik Nöroradyoloji Sempozyumu-Ankara 2015
 • TRD Gastrointestinal Sistem Radyolojisi Sempozyumu-Ankara 2015
 • TRD Nörovasküler Girişimsel Radyoloji Sempozyumu-Konya 2015
 • TRD Nöroradyoloji Sempozyumu-Ankara 2015
 • TRD Kas İskelet Sistemi Görüntüleme Sempozyumu-Konya 2015
 • TRD Toraks Radyolojisi Sempozyumu- Konya 2015
 • SBÜ Konya EAH Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu-Konya 2015
 • TMRD 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı-Ankara 2016
 • 15. TGRD Yıllık Toplantısı ve EVIS 2020 (EndoVascular and Interventional Symposium)-Antalya 2020
 • Ankara Meme Hastalıkları Derneği Meme MRG Endikasyonları Kursu- Nisan 2021

1. Aybay MN, Peker A, Keskin M, Durmaz MS, Tolu İ. (2021). Ordinal Scoring of Coronary Artery Calcification by Computed Tomography Pulmonary Angiography in Acute Pulmonary Embolism. Journal of computer assisted tomography,
2. Guler I, Aybay MN, Cengiz A, Eser G. (2015). Melorheostosis of the spine and ribs. The Spine Journal, 15(8), 1901-1902,
3. Keskin M, Keskin T, Aybay MN. A giant left ventricular pseudoaneurysm presenting with transient ischemic attack 7 years after acute myocardial infarction: A deep investigation via multiple imaging modalities. Anatol J Cardiol. 2016 Oct; 16(10), E17.
4. Aybay MN, Guler I, Oner O, Baktik S, Tekin AF. Hydatid Cyst of the Posterior Cervical Region. J Craniofac Surg. 2016 Nov;27(8):e745-e747.
5. Cengiz A, Erdogan H, Aybay MN, Durmaz MS, Arslan FZ, Oner O, Cengiz A. Chondrodermatitis Nodularis Chronica Helicis Mimicking Metastazis. Clin Med Img Lib 2016, 2:056
6. Aybay MN, Erol S, Kaya HE, Guler I. (2016). Appendix invagination mimicking ileocecal intussusception in a pediatric patient: a case report. The Journal of emergency medicine, 51(5), 589-591.
7. Hayıroglu, MI, Keskin M, Keskin T, Aybay MN, Cinier G. (2017). Longest surviving case of unoperated Stanford type A aortic dissection. Turk Kardiyol Dern Ars, 45(4), 365-368.
8. Cengiz A, Aybay MN, Sarıcı SF, Öner V, Arslan FZ, Cengiz A. (2018). Capecitabine-Related Neurotoxicity Presenting as Oromandibular Dystonia. Journal of oncology practice, 14(3), 202-204.
9. Cengiz A, Büyükterzi M, Aybay MN, Sivri M, Cengiz A. (2017). An Unusual Cause of Shortness of Breath in an Adult Man: Alveolar Microlithiasis. Clin Med Img Lib, 3, 068.
10. Arslan S, Erdogan H, Aybay MN, Alkan E, Cengiz A. (2017). Diastematomyelia Type 1 with Multiple Spinal Cord and Vertebral Abnormalities in a Child. Clin Med Img Lib, 3, 067.
11. Arslan S, Erdogan H, Aybay MN, Cengiz A, Arslan FZ. (2017). Magnetic Resonance Imaging Findings of Central Diabetes Insipidus in a Child. Clin Med Img Lib, 3, 066.
12. Alkan E, Erdogan H, Aybay MN, Arslan S, Durmaz MS. (2017). Kallmann Syndrome: MRI Findings. Clin Med Img Lib, 3, 064.
13. Alkan E, Erdogan H, Arslan S, Durmaz MS, Aybay MN. (2018). A Rare, Incidentally Found Lesion: Calvarial Hemangioma. Clin Med Img Lib, 4, 083.
14. Aybay MN, Erdogan H, Arslan FZ. (2019). Bilateral Aberrant Vertebral Arteries: An Extraordinary Case. DOI: 10.14744/ejmo.2018.0003 EJMO 2019;3(1):70-72
15. Tekin AF, Yilmaz H, Kara T, Seçkin E, Aybay MN, Alkan E. (2019). A very rare case: Hydatid cyst surrounding uterus and magnetic resonance imaging findings in the pregnant patient. Radiology case reports, 14(2), 168-170.

Pulmoner Embolide Bilgisayarlı Tomografi ile Koroner Arter Kalsifikasyonu Değerlendirilmesi