Doruk Hastaneleri Page Banner
salih-çağrı-çakır

Uz. Dr. Salih Çağrı Çakır

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Uz. Dr. Salih Çağrı Çakır

Doğum Yılı / Doğum Yeri : 1978-04-11 / Tefenni
Mezun Olduğu Yıl / Okul : 2000 / Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzman Olduğu Yıl / Okul : 2005 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2019 Neonatolo / Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Görev Yaptığı Hastaneler : Doruk Özel Bursa Hastanesi
Branşı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
  • 2000 - 2005 : Uludağ Üniversitesi
  • 2006 - 2008 : Akkuş Devlet Hastanesi
  • 2008 - 2009 : Edremit Asker Hastanesi
  • 2009 - 2010 : Dermanal Tıp Merkezi
  • 2010 - 2016 : Özel Egepol Hastanesi
  • 2016 - 2019 : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • 2019 - 2021 : Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi

5.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

            5.1.1 Results of the use of micafungin in newborns. 

            Mikrobiyoloji bulteni, 53(1), 70-80 (2019).

            Çakır, S. Ç., Çelebi, S., Özkan, H., Köksal, N., Dorum, B. A., Yeşil, E., &         Hacımustafaoğlu, M.

     

            5.1.2. The effects of maternal preeclampsia on inflammatory cytokines and clinical       outcomes       in premature infants.

            Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(2), 26-31. (2020).

            Cakir, S. C., Dorum, B. A., Koksal, N., Ozkan, H.

 

      5.1.3. Radiation Exposure in the Neonatal Intensive Care Unit in Newborns and Staff

            American Journal of Perinatology, doi.org. (2021)

            Salih Çağrı Çakır, Bayram Ali Dorum, Nilgun Koksal, Hilal Ozkan, Zeynep Yazıcı,   Müfit Parlak,       Nadide Başak Gülleroğlu

 

            5.1.4. Recombinant Activated Factor Vııa  Rfvııa  Treatment İn Very Low Birth Weight       Vlbw        Premature Infants With Acute Pulmonary Hemorrhage  A Single Center       Retrospective       Study.

            Pediatric Drugs, Doi: 10.1007/S40272-016-0203-3 (Yayın No: 3321414) (2017).

            Coşar Hese, Işık Halil, Çakır Salih Çağrı, Yar Neşe, Gökşen Bülent, Tokbay Hakan,       Kertmen         Hasan, Erdoğan Nihal, Durak İkbal

           

            5.1.5. Evaluation of Micafungin Use in Children

            Mikrobiyoloji Bülteni, 54(1), 120-134 (2020)

            Yeşil E, Çelebi S, Sezgin Evim M, Özer A, Turan C, Timur D, Çakır SC, Bülbül B, Ener       B,       Güneş A, Köksal N, Özkan H, Sevinir B, Kilimci D, Hacımustafaoğlu M

 

            5.1.6. What should be the protein target for adjustable Human Milk fortification in premature       infants?. 

            Pakistan Journal of Medical Sciences, 35(1). (2019).

            Dorum, B. A., Ozkan, H., Cakir, S. C., Koksal, N., & Sen, G. E.

 

      5.1.7. Effects of Different Onset Times of Early Caffein Treatment on Mesenteric Tissue Oxygenation and Necrotizing Enterocolitis: A Prospective, Randomized Study

             American Journal of Perinatology, doi.org/10.1055/s-0041-1727157. (2021)

            Hilal Ozkan, Merih Cetinkaya, Salih C. Cakir, Ozge Saglam, Nilgun Koksal

 

 

          5.1.8. The Diagnostic Value of Serum Amyloid A in Early-Onset Neonatal Sepsis in       Premature      Infants

            Hong Kong Journal Of Paediatrics, 26: 8-13 (2021)

            Dorum BA, Özkan H, Çakır SÇ, Köksal N, Gözal Z, Çelebi S, Hacımustafaoğlu M

 

 

           5.1.9. The prevalence and diagnostic criteria of health-care associated infections in       neonatal         intensive care units in Turkey: A multicenter point- prevalence study

            Pediatrics and Neonatology, 62, 208-217 (2021)

     

     Tuğba Bedir Demirdağ, Esin Koç, Hasan Tezer, Suna Oğuz, Mehmet Satar, Özge Sağlam, Saime Sündüs Uygun, Esra Önal, İbrahim Murat Hirfanoğlu,  Kadir Tekgündüz, Nihal Oygür, Ali Bülbül, Adil Umut Zübarioğlu, Nuran Üstün , Sezin Ünal, Canan Aygün, Belma Saygılı Karagöl, Ayşegül Zenciroğlu, Yekta Öncel, Adviye Çakıl Sağlık, Emel Okulu, Demet Terek, Nejat Narlı, Didem Aliefendioğlu, Tuğba Gürsoy, Sevim Ünal, Münevver Kaynak Türkmen, Fatma Kaya Narter, Nükhet Aladağ Çiftdemir, Serdar Beken, Salih Çağrı Çakır, Şule Yiğit, Asuman Çoban, Ayse Ecevit, Yalçın Çelik, Ferit Kulalı

 

      5.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            5.2.1.   Nöral Tüp Defektli Yenidoğanların Kısa Dönem Sonuçları. 

            Güncel Pediatri, 16(2), 117-126. (Yayın No: 4616621) (2018).

            Çakır Salih Çağrı, Dorum Bayram Ali, Özkan Hilal, Taşkapılıoğlu Mevlüt Özgür,      Köksal Fatma Nirgül, Tütüncü Toker Rabia, Okan Mehmet Sait

 

            5.2.2.   Geç Pretermlerin Erken Dönem Sorunları. 

            Güncel Pediatri, 16(1), 2-18. (Yayın No: 4616594) (2018). 

            Çakır Salih Çağrı, Dorum Bayram Ali, Köksal Fatma Nirgül, Özkan Hilal, Coşkun          Muzaffer, Özcan Nur

 

            5.2.3.     Prematüreleri bekleyen tehlike: Portal ven trombozları

            Turk Pediatri Ars.  55 (3) 257–62. (2020)

            Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Bayram Ali Dorum, Nilgün Köksal, Pınar Kudretoğlu,

            Birol Baytan, Melike Sezgin, Adalet Meral Güneş

 

           5.2.4.   Preterm ve Term Bebeklerde Konvülziyonların Klinik, Etiyolojik ve Prognostik                         Özelliklerinin Retrospektif Olarak Araştırılması.

             Güncel Pediatri. 2021;19 (2):

            Salih Çağrı Çakır, Rabia Tütüncü Toker, Nilgün Köksal, Hilal Ozkan, Mehmet Sait Okan, Fatma Kocael, Gülce Yörük

           

            5.2.5.   Prematüre Bebeklerde Erken Agresif Total Parenteral Nütrisyonun   Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri

            Güncel Pediatri, 17(3), 337-349. (2019)

            Hilal Özkan, Mehmet Fatih Başak, Nilgün Köksal, Bayram Dorum, Salih Çağrı Çakır

 

            5.2.6. Does antenatal magnesium sulphate improve hearing function in premature       newborns?

            J Turk Ger Gynecol Assoc, 21: 187-92 (2020)

            Işıl Kasapoğlu, Bilge Çetinkaya Demir, Mehmet Aral Atalay, Adnan Orhan, Hilal     Özkan, Salih Cağrı Çakır, Rabia Tütüncü Toker, Fikret Kasapoğlu, Kemal Özerkan

           

            5.2.7. Konjenital Diyafragma Hernisi: On Yıllık Tek Merkez Sonuçları. 

             Güncel Pediatri (Yayın No: 3904927) (2017). 

             Dorum Bayram Ali, Çakır Salih Çağrı, Yakut Uğur, Özkan Hilal, Gürpınar Arif Nuri,                 Köksal Fatma Nirgül

 

            5.2.8. İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 ve Premature Morbiditeleri:            Bronkopulmoner Displazi, Premature Retinopatisi, İntraventriküler    Kanama ve    Nekrotizan Enterokolit. 

            Güncel Pediatri, 17(2), 189-199. (2019)

            Dorum, B. A., Köksal, N., Özkan, H., Çakır, S. Ç., Yılmaz, C., Özgür, T., & Budak, F.

 

 

 

     5.3.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            5.3.1. A comparison of clinical, hepatic and immunological effects of three different       parenteral lipid emulsions in children

            The European Research Journal 6(6):600-608 (2020)

            Çakır SÇ, Özkan T, Özgür T

 

           

6.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            6.1. Sorularla Korona (2021)

            Yenidoğanlarda Covid-19, Bölüm 38, sayfa 411-421 

            Akademisyen Kitabevi, ISBN: 978-625-7354-84-4

 

7. Uluslararası Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan   bildiriler  

            7.1.      Uluslararası Rûmi Pediatri Kongresi’nde (IRUPEC 2019)

             Van İlinde Annelerin İlk Altı Ay İçerisindeki Bebeklerini Besleme                                    Alışkanlıklarının Araştırılması

            Bayram Ali Dorum, Salih Çağrı Çakır

           

            7.3. 2      25.  Ulusal Neonatoloji Kongresi 2017

            Prematürelerde Parenteral Beslenme Ve İlaç Kullanımı İle İlişkili Alüminyum                Maruziyeti

            Emre Aşut, Nilgün Köksal, Bayram Ali Dorum, Hilal Özkan, Salih Çağrı Çakır

           

            7.3.     26. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2018

            SS - 03 Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerde Erken Ve Geç Kafein           Tedavisinin Mezenterik Doku Oksijenizasyonu Ve Nekrotizan Enterokolit Gelişimi       Üzerine Etkisinin Araştırılması: Prospektif Randomize Çalışma

            Hilal Özkan, Merih Çetinkaya, Salih Çağrı Çakır, Özge Kürüm, Nilgün Köksal

           

            7.4.     26. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2018

            SS - 06 Türkiye’de 31 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyon       Sıklığı: Nokta Prevalans Çalışması

Tuğba Bedir Demirdağ, Esin Koç, Hasan Tezer, Suna Oğuz, Mehmet Satar,ÖzgeSağlam, Saime Sündüs Uygun, Esra Önal, İbrahim Murat Hirfanoğlu, Kadir Tekgündüz, Nihal Oygür, Ali Bülbül, Adil Umut Zübarioğlu, Nuran Üstün , Sezin Ünal, Canan Aygün, Belma Saygılı Karagöl, Ayşegül Zenciroğlu, Yekta Öncel, Adviye Çakıl Sağlık, Emel Okulu, Demet Terek, Nejat Narlı,          Didem Aliefendioğlu, Tuğba Gürsoy, Sevim Ünal, Münevver Kaynak Türkmen, Fatma Kaya Narter, Nükhet Aladağ Çiftdemir, Serdar Beken, Salih Çağrı Çakır, Şule Yiğit, Asuman Çoban, Ayse Ecevit, Yalçın Çelik, Ferit Kulalı

           

            7.5.     14. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 2018 

            Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Radyasyon Maruziyeti: Ne Kadar Sık? Ne                   Kadar       Doz?

            Salih Çağrı Çakır, Bayram Ali Dorum, Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Zeynep                           Yazıcı, Müfit         Parlak, Nadide Başak Gülleroğlu

 

            7.6.      14. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 2018

            SB13- İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Ve Prematüre Morbiditeleri

            Bayram Ali Dorum, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Salih Çağrı Çakır, Cansu                       Canbolat Yılmaz, Ferah Budak, Taner Özgür

 

            7.7.     54. Türk Pediatri Kongresi, 2018

            S-045 [Yenidoğan] Prematüre Bebeklerde Ayarlanabilir Anne Sütü                                  Güçlendirmesinde Protein Hedefi Ne Olmalı?

            Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Bayram Ali Dorum, Nilgün Köksal,                                         Gizem Ezgi Şen

 

            7.8.      27. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2019

            Erken Başlangıçlı Yenidoğan Sepsisinde Serum Amiloid A’nın Tanısal Değeri

            Bayram Ali Dorum, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Zeynep                           Gözal, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu

 

            7.9.      15. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 2019

            Maternal Preeklampsi Ve Neonatal Morbiditeler

            Salih Çağrı Çakır

 

            7.10.    15. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 2019

            Ecmo Altında Renal Replasman Tedavi Deneyimlerimiz

            Irmak Tanal Şambel , Süleyman İmamoğlu, Muzaffer Coşkun , Abdullah Akçil ,                   Burcu Menekşe , Metehan Kızılkaya , Salih Çağrı Çakır , Osman Dönmez

 

            7.11.    55. Türk Pediatri Kongresi, 2019

            Erken Başlangıçlı Yenidoğan Sepsisinde Serum Amiloid A’nın Tanısal Değeri

            Bayram Ali Dorum, Salih Çağrı Çakır, Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Zeynep                           Gözal, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu

 

            7.12.    55. Türk Pediatri Kongresi, 2019

            Prematüreleri Bekleyen Tehlike; Portal Ven Trombozları

            Salih Çağrı Çakır, Pınar Kudretoğlu, Bayram Ali Dorum, Nilgün Köksal, Hilal                 Özkan, Birol Baytan, Melike Sezgin Evim, Adalet Meral Güneş

 

            7.13.    54. Türk Pediatri Kongresi, 2018

            Menenjit Tanısı Alan Yenidoğan Olguların Laboratuvar ve Görüntüleme                         Bulgularının Değerlendirilmesi ve İlk 12 Ay İzlem Sonuçları

            Gülşah Parlakay, Nilgün Köksal, Bayram Ali Dorum, Hilal Özkan, Solmaz                      Çelebi, Mustafa Kemal Hacımustafaoğlu, Salih Çağrı Çakır

 

            7.14. COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Sürelerine Bakış              Kongresi, 2021

            Clinical and Laboratory Features of Neonatal Covid-19 Patients

            Salih Çağrı Çakır, Bayram Ali Dorum

 

            7.15. 17. Ulusal Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 2021

            Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Yenidoğan Cilt                              Bakımı Konusundaki Tutum ve Uygulamaları

            Salih Çağrı Çakır, Bayram Ali Dorum

 

           7.16.   II. Uluslararası Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları  Kongresi, 2021

            S-064  Nonketotik Hiperglisinemi tanılı Yedi Hastanın Klinik, Laboratuvar, Genetik ve       Uzun Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi

            Sevil Dorum, Pelin Teke Kısa, Salih Çağrı Çakır

 

           7.17. 56. Türk Pediatri Kongresi, 2021

            S-22 Diyabetik Anne Bebeklerinde Kord Kanı Ferritin Düzeyi ve Erken Demir Eksikliği           Anemisi Arasındaki İlişki

            Zeynep Muştucu, Hilal Özkan, Melike Sezgin Evim, Nilgün Köksal, Salih Çağrı Çakır,        Fatma Kocael, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Kevser Üstün Elmas

 

            7.18. 56. Türk Pediatri Kongresi, 2021

            S-62  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Kullanılan İki Antiseptik Solüsyonun         Etkinliklerinin ve Yan Etkilerinin Karşılaştırılması

            Hakan Küçüker, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Salih Çağrı Çakır, Bayram Ali Dorum,            Fatma Kocael, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu

 
 
Total parenteral nütrisyon alan çocuklarda, üç farklı lipid emülsiyonunun klinik, biyokimyasal ve immunolojik etkilerinin karşılaştırılması.