Doç. Dr. Cengiz HAVALI

Doğum Yılı / Doğum Yeri : 06.05.1979 / Kırıkhan/Hatay
Mezun Olduğu Yıl / Okul : 2004 / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzman Olduğu Yıl / Okul : 2010 / Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Görev Yaptığı Hastaneler : Doruk Özel Nilüfer Hastanesi
Branşı : Çocuk Nöroloji Uzmanı
 • Ekim 2004 - Nisan 2010 : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı Eğitimi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
 • Haziran 2010 - Kasım 2011 : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Uzmanı Hüyük Devlet Hastanesi, Konya
 • Ocak 2012 - Haziran 2015 : Çocuk Nörolojisi Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
 • Kasım 2015 - Ocak 2022 : Çocuk Nöroloji Uzmanı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa
 • Ocak 2022 - Aralık 2023 : Çocuk Nöroloji Doçentliği, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa
KURSLAR
 • 1.Fonksiyonel nöroanatomi/lokalizasyon kursu , 21. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, Sertifika, 01.05.2019 -05.05.2019 (Ulusal)
 • 2.Nöroimmünoloji , 18. ulusal çocuk nöroloji kongresi , Kurs , 20.04.2016 -24.04.2016 (Ulusal)
 • 3.Epilepsi ,18. ulusal çocuk nöroloji kongresi , Kurs , 20.04.2016 - 24.04.2016 (Ulusal)
 • 4.Pediatrik nörolojide ileri EEG, Ankara, Kurs , 23.11.2015 -25.11.2015 (Ulusal)
 • 5. Temel EEG, Ankara, Kurs, 13.03.2015 -15.03.2015 (Ulusal)
 • 6.Deney hayvanları uygulama ve etik , deney hayvanları uygulama ve etik , Ankara gazi üniversitesi , Kurs , 14.11.2014 - 22.11.2014 (Ulusal)
 • 7.Anne sütü ile beslenmede danışmanlık , Konya il sağlık müdürlüğü, Kurs, 03.11.2010 -05.11.2010 (Ulusal)
SEMİNERLER
 • Hareket bozuklukları, Ankara, Seminer, 05.07.2021 -07.07.2021 (Ulusal) Pediatrik aciller, Ankara, Seminer, 02.06.2020 -02.06.2020 (Ulusal) Nöromusküler hastalıklar, 3. Nöromusküler hastalıklar kongresi, İzmir, Seminer, 01.11.2019 - 03.11.2019 (Ulusal)
 • 21. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi ) , Muğla , Seminer , 01.05.2019 - 05.05.2019 (Ulusal)
 • 20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi , KKTC , Seminer , 02.06.2018 - 06.06.2018 (Ulusal)
 • 6. Uluslararası IizozomaI Depo hastaIıkIarı kongresi , 6. uIusIararası IizozomaI Depo hastaIıkIarı kongresi , Antalya , Seminer , 11.04.2018 - 15.04.2018 (Ulusal)
 • EPNS kongresi, 12. EPNS kongre, Lyon, Seminer, 20.06.2017 - 24.06.2017 (Uluslararası)
 • 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi , Antalya , Seminer , 20.04.2016 - 24.04.2016 (Ulusal)
 • 17. UIusaI Çocuk Nöroloji Kongresi , İzmir , Seminer , 06.06.2015 - 09.06.2015 (Ulusal)
 • 16. UIusaI Çocuk Nöroloji Kongresi , 16. UIusaI Çocuk Nöroloji Kongresi , Kapadokya, Seminer, 22.07.2014 -27.07.2014 (Ulusal)
 • 14. uluslararası IizozomaI Depo hastaIıkIarı kongresi , 14. uIusIararası IizozomaI Depo hastaIıkIarı kongresi , Antalya , Seminer , 17.04.2014 - 20.04.2014 (Uluslararası)
 • 2. yutma bozuklukları kongresi, Ankara, Seminer, 06.12.2013 -07.12.2013 (Ulusal)
 • 15. uIusaI Çocuk Nöroloji Kongresi, 15. uIusaI Çocuk Nöroloji Kongresi, Sivas, Seminer, 22.05.2013 -25.05.2013 (Ulusal)
 • EEG - EMG sürekli eğitim semineri , ANKARA , Seminer , 06.11.2012 - 07.11.2012 (Ulusal)
 • 1. uIusaI adöIesan kongresi , Ankara , Seminer , 28.11.2006 - 01.12.2006
 • Epilepside klinik belirtiler, Ankara, Çalıstay, 18.11.2014 -19.11.2014 (Ulusal)

Ulusal Makaleler

1. Kliniğimizde Takip Edilen Glikojen Depo Hastalarının Klinik , Biyokimyasal ve Genetik Özellikleri , İstanbul Medeniyet Üniversitesi sempozyumu, (Özet bildiri) (2021).
Ayvazoğlu Gamze, Dorum Sevil, Havalı Cengiz
1. Kliniğimizde Metakromatik Lökodistrofi Tanısıyla İzlediğimiz Hastaların Değerlendirilmesi,
17.    Ulusal Uludağ Pediatri Kıs Kongresi, (Özet bildiri) Karataş Şeyma Nur, Havalı Cengiz, Dorum Sevil (2021).
1.    Kliniğimize    Başvuran    Herediter    Spastik    Paraplejilerin Değerlendirilmesi,
Prof . Dr . Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelisimsel Bozukluklar Kongresi, (Özet bildiri)
Ayvazoğlu Gamze, Havalı Cengiz (2021).
1. Pons    ve Serebellum Hipoplazisi Tanılı İki Nadir Vaka,
Prof . Dr . Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelisimsel Bozukluklar Kongresi, (Özet bildiri)
Kütahyalıoğlu Firdevs, Havalı Cengiz (2021).
1. Spinal    Musküler Atrofi Tip 1, 2 ve 3 Hastaları ve Nusinersen Uygulamaları,
Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, 6(1), 376- 380., (Tam metin bildiri) (2020).
 
Havalı Cengiz
1. Epileptik    Ensefalopati Tanısı ile İzlediğimiz Hastaların Klinik ve Genetik Sonuçları.
14.    ULUSAL TIBBI GENETIK KONGRESI “Uluslararası Katılımlı”, (Özet bildiri) Havalı Cengiz, Görükmez Özlem (2020).
1.    Çocuk Nöroloji Kliniğimizde Yapılmış Olan Elektroensefalografi Çekimlerinin Değerlendirilmesi, 1. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Sanal Kongresi, (Özet bildiri)
Havalı Cengiz (2020).
1. Sepiapterin    Redüktaz Eksikliği Dört Olgu Sunumu,
Çocuk Metabolizma Hastalıkları Akademisi ( CMAK ) Metabolik Hastalıklarda Hareket Bozuklukları Sempozyumu, (Özet bildiri)
Dorum Sevil , Havalı Cengiz , Ekıcı Arzu , Görükmez Özlem , Görükmez Orhan (2020)..
1. A    rare cause of atypical autism : Succinic semialdehyde dehydrogenase    deficiency.
International Inborn Errors of Metabolism and nutrition congress . (Özet bildiri)
Dorum Sevil, Havalı Cengiz, Görükmez Orhan (2019).
1. Ektopik    böbrek ve dismorfik bulguları olan infantil nöroaksonal distrofi.
18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi , Belek/Antalya , ( Özet bildiri ) (2016)
Havalı Cengiz, Öztürk Zeynep, Tekın Orgun Leman, Uçar Habıbe Koç, Aydın Kürsad.
1. EEG    Utility In Newborns.
31st International Epilepsy Congress, (Özet bildiri)
Akbas Yılmaz, Öztürk Zeynep, Havalı Cengiz, Arhan Ebru, Aydın Kürsad (2015).
1. Cobalamın    C Defıcıency Wıth Infantıle Spasm And Cutaneous Fındıngs A Unıque Case
31st International Epilepsy Congress,ISTANBUL, (Özet bildiri) (2015). Öztürk Zeynep , Arhan Ebru , Aydın Kürsad , Okur Ilyas , Tümer Leyla , Serdaroglu Ayse, Hırfanoglu Tugba, Akbas Yılmaz, Havalı Cengiz
1. Arterial    iskemik    inmeli    bir    çocuk    hastada    atipik    klinik prezentasyon.
17.    Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Çeşme/İzmir
Tekın Orgun Leman , Havalı Cengiz , Derınkuyu Betül Emıne , Öztürk Zeynep, Boyunaga Öznur, Demır Ercan, Gücüyener Kıvılcım (2015).
1.    Enfeksiyonla    tetiklenen    tekrarlayan    akut    nekrotizan ensefalopati: RANBP2 mutasyonu    saptanan bir olgu.
17.    Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Çeşme/İzmir (Özet bildiri)
Akbas Yılmaz, Havalı Cengiz, Hırfanoglu Tugba , Tekın Orgun Leman, Öztürk Zeynep, Aydın Kürsad, Serdaroglu Ayse, Arhan Ebru (2015).
1.    Nadir    görülen bir periyodik paralizi olgusu : Andersen - Tawil Sendromu.
17.    Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Çeşme/İzmir, (Özet bildiri) (2015). Havalı Cengiz, Gücüyener Kıvılcım, Demır Ercan, Tekın Orgun Leman, Öztürk Zeynep, Akbas Yılmaz
1.    Herediter    spastik paraparezi: SPG11 geninde mutasyon.
On yedinci Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi , Çeşme/İzmir , ( Özet bildiri) (2015).
Öztürk Zeynep, Havalı Cengiz, Gücüyener Kıvılcım, Akbas Yılmaz, Tekın Orgun Leman, Demır Ercan
1. Determination    Of Cognitive Functioning Disorders Incidence In Children With Multiple    Sclerosis
The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies,
 
(Özet bildiri)
Gücüyener Kıvılcım, Soysal Acar Azıme Sebnem, Yılmaz Ünsal, Demır Ercan, Gürkas Esra, Havalı Cengiz (2014).
1. Su    çiçeği sonrası nadir gelişen bir komplikasyon : Serebral vaskülopati.    Büyüme hormonu tedavisi tetikleyici olabilir mi?
The 16th annual meeting of the infantile seizure society ( ISES ) and
XVI.    Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi (Özet bildiri) (2014).
Havalı Cengiz , Hırfanoglu Tugba , Döger Esra , Tekın Orgun Leman , Öztürk Zeynep, Aydın Kürsad, Serdaroglu Ayse
1.    Yüksek    doz levetirasetam alan iki olgu: Toksik sınır nedir?
16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kapadokya/Nevşehir, 28 (2), 137-
138. Doi:
10.12996/gmj.2017,39, (Özet bildiri) (2014).
Öztürk Zeynep , Havalı Cengiz , Tekin Orgun Leman , Akbaş Yılmaz , Hırfanoglu Tugba, Serdaroglu Ayse
1.    İki    farklı nörolojik hastalık ortak bir vital bulgu.
16.    Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kapadokya/Nevşehir, (Özet bildiri) (2014).
Akbas Yılmaz, Havalı Cengiz, Hırfanoglu Tugba , Tekın Orgun Leman, Öztürk Zeynep, Aydın Kürsad, Serdaroglu Ayse
1.    Transvers    miyelit: Akut batın ayırıcı tanı listesine eklenmelidir.
16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi , Kapadokya/Nevşehir , ( Özet bildiri) (2014)
Havalı Cengiz , Tekın Orgun Leman , Öztürk Zeynep , Akbas Yılmaz , Demır Ercan, Gücüyener Kıvılcım.
1. H1N1    Ensefaliti: İki farklı klinik prezentasyon.
16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi , Kapadokya/Nevşehir , ( Özet bildiri) (2014).

Akbas Yılmaz, Havalı Cengiz, Hırfanoglu Tugba , Tekın Orgun Leman, Öztürk Zeynep, Aydın Kürsad, Serdaroglu Ayse
1. Tip    1 Mukopolisakkaridozlu olguda akut serebral enfarkt.
4.    Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi 2014, ( Özet bildiri) (2014).
Olgaç Kılıçkaya Muazzez Asburçe Bıke , Havalı Cengiz , Sal Ertan , Damar Çagrı, Karlı Oguz Hatıce Kader, Tümer Leyla, Hasanoglu Alev, Ezgü Fatıh Süheyl

KİTAPLAR
1.    Ailelere    ve Birinci Basamakta Sağlık Çalışanlarına Yönelik Çocuk Nöroloji,
Bölüm adı : SEREBRAL PALSI ( 2021 ) . HAVALI CENGIZ , Akademisyen , Editör: HAVALI Cengiz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 266, ISBN:978-625- 727-505-7, Türkçe (Bilimsel Kitap)
1. Çocuklarda    Nörodejeneratif ve Nörometabolik Hastalıklar : Temel Bilgiler ve Olgularla    Tanısal Yaklaşımlar
Bölüm adı : Çocuklarda Nörometabolik ve Nörodejeneratif Hastalıklarda Öykü , Muayene ve Temel Yaklaşımlar ( 2022 ) HAVALI CENGIZ , Akademisyen , Editör : HAVALI Cengiz , Basım sayısı : 1, Sayfa Sayısı 659, ISBN: 978-625-8259-42-1, Türkçe (Bilimsel Kitap)
1. Çocuklarda    Nörodejeneratif ve Nörometabolik Hastalıklar : Temel Bilgiler ve Olgularla    Tanısal Yaklaşımlar
Bölüm adı : BÖLÜM 16 : OLGU 1 ( 2022 ) HAVALI CENGIZ , Akademisyen , Editör: HAVALI Cengiz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 659, ISBN: 978-625- 8259-42-1, Türkçe (Bilimsel Kitap)
1. Çocuklarda    Nörodejeneratif ve Nörometabolik Hastalıklar :
 
Temel Bilgiler ve Olgularla    Tanısal Yaklaşımlar
Bölüm adı: BÖLÜM 77 : OLGU 62 ( 2022) DORUM SEVİL, HAVALI CENGIZ,
Akademisyen, Editör: HAVALI Cengiz, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 659, ISBN: 978-625-8259-42-1, Türkçe (Bilimsel Kitap)


EDİTÖRLÜKLER
1.    Ailelere   ve Birinci Basamakta Sağlık Çalışanlarına Yönelik Çocuk Nöroloji, Kitap, Editör, Akademisyen Yayınevi, 2020
2.    Çocuklarda Nörodejeneratif ve Nörometabolik Hastalıklar : Temel Bilgiler ve Olgularla Tanısal Yaklaşımlar , Kitap , Editör , Akademisyen Yayınevi, 2022

Uluslararası Makaleler

Makaleler
1. Newly defined peroxisomal disease with novel ACBD5 mutation. J Pediatr Endocrinol Metab . 2021 Oct 20 ; 35 ( 1 ) : 11 - 18. doi : 10.1515/jpem-2020-0352.
Görükmez O, Havalı C, Görükmez O, Dorum S.
1. Outcomes     of Inpatient Child Neurology Consultations . 2022, Cilt 44, Sayı 4, 533 - 539, 19.07.2022 doi . org/10.20515/otd.1017060
Arzu Ekici, Cengiz Havalı, Emre Baldan, Muharrem Bostancı, Nevin Kılıç
 
1. The    management of elevated intracranial pressure and sinus vein thrombosis associated with mastoiditis: the experience of eighteen patients. Childs     Nerv Syst. 2022 Feb; 38 ( 2 ): 421 - 428. doi: 10.1007/s00381-021-05402-6.
Havalı C, İnce H, Gündoğdu EB, Gürkaş E, Karal Y, Ekici A, Gündoğdu E.
1. Üre döngüsü bozuklukları klinik , laboratuvar ve genetik özellikleri: Tek     merkez deneyimi. MKÜ Tıp Dergisi 2022 ; 13( 45 ): 74-79. https:// doi.org/10.17944/mkutfd.998813
Dorum S, Havalı C.
1. Clinical, radiological, and genetic variation in pontocerebellar hypoplasia disorder and our clinical experience. Ital J Pediatr. 2022 Sep 8;48(1):169. doi:     10.1186/s13052-022-01349-9.
Bilge S , Mert GG, Hergüner Ö , Özcanyüz D , Bozdoğan ST , Kaya Ö , Havalı C.
1. Evaluation of the risk factors for recurrence and the development of epilepsy in patients with febrile seizure . Arq Neuropsiquiatr. 2022 Aug; 80(8):779-785. doi:     10.1055/s-0042- 1755202.
Civan AB, Ekici A, Havali C, Kılıç N, Bostancı M.
1. Acute necrotizing encephalopathy associated with RANBP2 mutation:value of MRI   findings for diagnosis and intervention. Acta Neurol Belg . 2022 Dec 26 : 1–12. doi : 10.1007/s13760 - 022 - 02166-x.
Sarıgeçili E, Uçar HK, Havali C, Cansu A, Aydin K.
1. Approaches for diagnosis and treatment in neurotransmitter disorders of childhood . Metabolic Brain Disease , 1 - 8. , Doi : 10.1007/s11011-021-00838-w
Havalı Cengiz, Dorum Sevil, Ekici Arzu, Görükmez Özlem (2021).
1. The Diagnostic Evaluation of Patients with Hereditary Ataxia in Children : Thirteen Patients and Comprehensive Approach . Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi , 12 ( 43 ) , 77 - 82. , Doi : 10.17944/MKUTFD .919601 Basım Tarihi : 29/09/2021 19 : 26 : 19 Sayfa: 1
Havalı Cengiz, Akbaş Yılmaz, Kuşku Zeynep Beyza (2021).
1. Case      series of Arginase 1 deficiency: Expanding the spectrum in hyperargininemia . Pediatrics International , Doi : 10.1111/PED.14945
Dorum Sevil, Havalı Cengiz (2021).
1. Recently   defined epileptic encephalopathy related to WWOX gene mutation : six patients and new mutations . Neurologic research, 43(9), 744-750., Doi:     10.1080/01616412.2021.1932173
Havalı Cengiz , Ekici Arzu , Dorum Sevil , Görükmez Özlem , Topak Alı (2021).
1. Çocuklarda Kortikal Gelisimsel Malformasyonlara Tanısal Yaklasım : 36 Hastanın Klinik , Görüntüleme ve Laboratuvar Verileri . Turkish Journal of Pediatric Disease,      15( 5 ), 365 - 372., Doi: 10.12956/TCHD.899026
Havalı Cengiz, Bako Keskin Derya (2021).
1. A rare pediatric case of neurobrucellosis with bilateral optic neuritis.      Turkish Journal of Pediatrics, 62 ( 6 ), 1094 - 1098., Doi: 10.24953/TURKJPED.2020.06.023
Havalı Cengiz, Çağan Eren (2021 ).
1. MRI in CLN2 disease patients: Subtle features that support an early diagnosis. European Journal of Paediatric Neurology, 28, 228-236., Doi: 10.1016/j.ejpn.2020.07.009
Aydın Kürşad, Havalı Cengiz, Kartal Ayşe, Serdaroğlu Ayşe, Haspolat Senay (2020).
 
1. Cerebral neoplasm in L - 2 - hydroxyglutaric aciduria : two different presentations. Child's Nervous System, 36( 7 ) , 1545 - 1548., Doi: 10.1007/s00381-019- 04466-9
Dilber Beril, Havalı Cengiz, Eroğlu Nilgün, Aydın Kürşad, Sahin Sevim, Cansu Alı (2020).
1. Magnetic resonance imaging patterns of subacute sclerosing panencephalitis may mimic metabolic disorders : clinical , electroencephalographic and imaging    features of six cases. ACTA NEUROLOGICA BELGICA, 30 (2 ), 1- 11. , Doi:     10.1007/s13760 - 020-01469-1.
Arhan Ebru , Akbaş Yılmaz , Serdaroğlu Ayşe , Çobanoğluları Direk Meltem, Okuyaz Çetin, Havalı Cengiz, Aydın Kürşad (2020).
1. Two different missense mutations of PEX genes in two similar patients with severe Zellweger syndrome: an argument on the genotype - phenotype correlation . Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 33(3),     437-441.
Havalı Cengiz , Dorum Sevil , Akbaş Yılmaz , Görükmez Orhan , Hirfanoğlu Tuğba (2020).
1. Two     patients with glutaric aciduria type 3 : a novel mutation and brain magnetic resonance imaging findings . Turkish Journal of Pediatrics , 62 ( 4 ) , 657 - 662. , Doi : 10.24953/TURKJPED.2020.04.017
Dorum Sevil , Havalı Cengiz , Görükmez Özlem , Görükmez Orhan (2020).
1. Rarely    Seen Poland - Moebius Syndrome : A Comprehensive View with Perspective of Pediatric Neurology . Journal of Pediatric Neurology, 18(3), 161-165., Doi:     10.1055/S-0039-1691779
Havalı Cengiz, Saymazlar Dilek Damla, Öztürk Zeynep (2020).
1. Temporary Seizure in an Infant Who Had Been Exposed to G- Amino Butyric Acid Receptor Antagonist ThiocolchicosIde . PEDIATRIC EMERGENCY CARE, 35(5), 96-97.
Havalı Cengiz, Gücüyener Kıvılcım, Gürkaş Esra, Demir Ercan (2019).
1. Novel MECR Mutation in Childhood - Onset Dystonia , Optic Atrophy , and Basal Ganglia Signal Abnormalities . NEUROPEDIATRICS , 59 ( 5 ) , 336 - 337. , Doi : 10.1055/s - 0039 - 1688767
Görükmez Orhan, Görükmez Özlem, Havalı Cengiz (2019).
1. A   child with atypically subtle clinical presentation of acute arterial ischaemic stroke in the middle cerebral artery . Interventional Neuroradiology , 24 ( 6 ) , 684 - 687. , Doi : 10.1177/1591019918790241
Orgun Leman T , Derinkuyu Betül Emine , Havalı Cengiz , Boyunağa Öznur Leman, Yenicesu İdil, Demir Ercan, Gücüyener Kıvılcım (2018).
1. Are diagnostic magnetic resonance patterns life - saving in children with biotin - thiamine - responsive basal ganglia disease ? . EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY , 10 (22), 1139-1149., Doi: 10.1016/j.ejpn.2018.06.009
Kamaşak Tülay, Havalı Cengiz, İnce Hülya, Eyüboğlu İlker, Cebi Alper Han, Şahin Sevim, Cansu Alı,  Aydın Kürşad (2018).
1. The efficacy of orbital ultrasonography and magnetic resonance imaging findings with direct measurement of intracranial pressure in distinguishing papilledema from pseudopapilledema. Child’s Nervous System, 33(9),     1501 -1507., Doi: 10.1007/s00381-017-3454-6
Öztürk Zeynep , Atalay Tuba , Arhan Ebru , Aydın Kürşad , Serdaroğlu Ayşe, Hirfanoğlu Tuğba, Havalı Cengiz, Akbaş Yılmaz, Yalınbaş Duygu (2017).
 
1. Two Cases of Levetiracetam Overdose Without Any Serious Side Effects . Gazi Medical Journal , 28 ( 2 ) , 137 - 138. , Doi : 10.12996/gmj.2017.39
Öztürk Zeynep , Havalı Cengiz , Serdaroğlu Ayşe , Hirfanoğlu Tuğba , Akbaş Yılmaz, Tekin Orgun Leman, Arhan Ebru, Aydın Kürşad (2017).
1. Spastic    paraplegia with SPG11 gene delE39 in a Turkish patient. Gazi Medical    Journal(27), 205-206.
Öztürk Zeynep , Havalı Cengiz , Demır Ercan , Gücüyener Kıvılcım (2016).
1. Novel Magnetic Resonance Imaging Findings in Children With Intracranial Hypertension.      Pediatric Neurology, 53(2), 151 -156. Doi:10.1016/j. pediatrneurol.2015
Hırfanoglu Tugba , Aydın Kürsad , Serdaroglu Ayse , Havalı Cengiz (2015).
1. Opsoclonus myoclonus syndrome following rotavirus gastroenteritis . Pediatrics International , 56 ( 6 ) , 86 - 87. , Doi : 10.1111/ped.12433
Gürkas Esra, Gücüyener Kıvılcım, Yılmaz Ünsal, Havalı Cengiz, Demır Ercan (2014).
1. Crimean - congo haemorrhagic fever in pregnancy and in newborn : A case with a unique clinical course . Journal of Obstetrics and Gynaecology , 34 ( 4 ) , 360 - 360. , Doi : 10.3109/01443615.2013.874984(2014).
Ünlüsoy Aksu Aysel , Havalı Cengiz , Tapısız Anıl , Aktas Fırdevs , Ezgü Fatıh Süheyl
1. Does Nephrotoxicity Exist in Pediatric Epileptic Patients on Valproate or Carbamazepine Therapy ? . Journal of Child Neurology, 30(3), 301-306.,Doi:     10.1177/0883073814538505
Havalı Cengiz, Gücüyener Kıvılcım, Buyan Necla, Yılmaz Ünsal, Gürkas Esra, Gülbahar Özlem, Demır Ercan, Serdaroglu Ayse (2014).
1. Is    acute dystonia an emergency Sometimes it really is . PEDIATRIC EMERGENCY    CARE(29), 380-382.
Kanburoglu Mehmet Kenan , Derınöz Oksan , Mn Çızmecı , Havalı Cengiz (2013).

Antiepileptik olarak valproik asit veya karbamazepin kullanan hastalarda nefrotoksisitenin belirlenmesi (2010) Tez Danısmanı: (Kıvılcım Gücüyener)