Uz. Dr. Serap KET ALKAN

Uz. Dr. Serap KET ALKAN

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Uz. Dr. Serap KET ALKAN

Doğum Yılı / Doğum Yeri : 1976 / Bursa
Mezun Olduğu Yıl / Okul : 1999 / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Uzman Olduğu Yıl / Okul : 2004 / Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Görev Yaptığı Hastaneler : Doruk Özel Yıldırım Hastanesi
Branşı : Göğüs Hastalıkları Uzmanı
  • 2004 - 2012 : Özel Doruk Tıp Merkezi

Ulusal Yayınlanan Makaleler • Klozopin Komplikasyonu Olarak Gelişen Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolizm • Castleman hastalığı • Troksın radyolojik görüntülemesinde radyasyon riski • Maprotiline bağlı diffüz pulmoner infiltrasyon ve karaciğer toksisitesi birlikteliği Uluslar Arası Makaleler • Insertıon/Deletıon Polymorphisim and Serum Activity of the ACE in Turkish Patients With Obstructive Sleep Apnes Syndrame • Biochem Genet • Acute respiratory failure and tracheal obstruction in patients with posterior giant mediastinal (intrathoracic) goiter

Uyku Apnesi olan Türk Hastalarda ID Gen Polimorfizmi ve Serum ACE Aktivitesi (Genetik Çalışma)