İç hastalıkları uzmanı, gençlik çağından (SGK kurallarına göre 16 yaş) başlayıp yaşlılığa uzanan süreçte en basit ve sık görülen sağlık sorunlarından, en karmaşık ve nadir rastlanılan sağlık sorunlarına kadar her aşamada erişkinlere destek olabilmek için eğitim almıştır. lç hastalıkları uzmanlığının en basit ve en önemli ilkesi, hastaya bir bütün olarak yaklaşmaktır. Özellikle ciddi kronik hastalıkları olan birden fazla hastalığa sahip ve en önemlisi çok sayıda ilaç kullanan hastaların takip, tedavi ve izleminde başrolü çoğu zaman iç hastalıkları uzmanları üstlenir. Sağlıklı kalma, sağlığın idamesi, sağlıklı yaşam ve check up, erişkin aşılaması, tanı konmakta güçlük çekilen hastalar, bir ameliyat öncesi veya sonrasında sorunları olan hastaların diğer uzmanlık dalına mensup doktorlar konsültasyonu sonrası tedavisinde... saymakla bitmeyen daha birçok alanda rol alırlar.

İç hastalıkları şu hastalık ve şikayetlerle ilgilenir:

Diyabet ( tip 1 ve tip 2 şeker hastalığı) insülin direnci, hipertansiyon, hiperlipidemi (kolesterol ve trigliserid yüksekliği), ateş yüksekliği olsun olmasın birçok enfeksiyon hastalıkları (üst-alt solunum yolu, idrar yolları, bağırsak enfeksiyonları vs.), alerjik astım ve sigara ve diğer zararlı etkenlere bağlı gelişen kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH), böbrek hastalıkları, mide-bağırsaklar-karaciğer-safra yolları ve pankreas hastalıkları, tiroid hastalıkları( tiroid itihapları hipertiroidi hipotiroidi), kan hastalıklari (ön planda anemiler vitamin eksiklikleri), eklem ve kas hastalıkları, onkolojik problemler, otoimmün hastalıklar, alerjik hastalıklar ve bağışıklık problemleri...

Paylaş

Anemi (Kansızlık)

Tiroid Hastalıkları

Hastaneler