BEBEK GELİŞİMİ

0-3 YAŞ ARASI PERSENTİL HESAPLAMA
Cinsiyet
Ay Olarak Yaşı
Ağırlık (kg olarak)
Boy Uzunluğu (cm olarak)
Baş Çevresi (cm olarak)
 
SONUÇLAR
Yaşa göre boy persentili
Yaşa göre ağırlık persentili
Boya göre ağırlık persentili
Yaşa göre baş çevresi persentili
Persentil 3-10 en düşük değer.
10-25 düşük değer.
25-50 normal ve normal altı değer.
50-75 normal ve normal üstü değer.
75-90 yüksek değer.
90-97 en yüksek değer.

Boy ve kilonun aynı persentilde olmaları en iyisidir.
Boy değeri yüksek, kiloda düşük olması, iyi beslendiğini ama çok hareketli olup, et tutmadığını gösterir.