Uz. Dr. Handan İLKDOĞAN

Uzm. Dr. Handan İLKDOĞAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Handan İLKDOĞAN

Doğum Yılı / Doğum Yeri : 1976 / Bursa
Mezun Olduğu Yıl / Okul : 1999 / Uludağ Üniversitesi
Uzman Olduğu Yıl / Okul : 2005 / Uludağ Üniversitesi
Görev Yaptığı Hastaneler : Doruk Özel Yıldırım Hastanesi
Branşı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
  • 2006 - 2010 : Doruk Tıp Merkezi
  • 2010 - 2012 : Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • 2012 - 2013 : Anadolu Hastanesi
  • 2013 - 2017 : Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi

Ulusal Makaleler

1- Iga eksikliği olan hastalarımızın klinik özellikleri ve HLA hassasiyet Lolevs sıklıkları

2- Dermoid kist sinüs traktı ile ilişkili reksürren menenjit osteopetrosisli iki olgu sunumu

3- DİGeorge Sendromu Pediatri Dergisi

Uluslararası Makaleler

1-Immunglobulin subclausses and HLA alleses in

2- Immunglobulin A deficiency. İndian journal of pediatrics 2003; volune 70 - May: 389-391

Enfeksiyonu artmış eğilimi olan çocuklarda Mannan Bağlayıcı Lektin'in Plazma düzeyleri ve Gen Polimorfizmi'nin araştırılması.