Doruk Hastaneleri Page Banner

Op. Dr. Köksal Yurda EKEN

Doğum Yılı / Doğum Yeri : 1970 / Divriği
Mezun Olduğu Yıl / Okul : 1993 / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzman Olduğu Yıl / Okul : 1998 / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Kliniği
Görev Yaptığı Hastaneler : Doruk Özel Yıldırım Hastanesi
Branşı : Göğüs Cerrahisi Uzmanı
  • 1993 - 1998 : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • 1998 - 1998 : Bursa Devlet Hastanesi
  • 1998 - 2000 : GATA-Ankara Göğüs Cerrahi Kliniği
  • 2000 - 2018 : Bursa Devlet Hastanesi

1-Bronkovasküler sleeve rezeksiyonları 2-Köpeklerde mitral homogreft çalışması 3-Pnomotoraksın cerrahi tedavisinde klinik tecrübeler 4-Mediastinal evrelemede cerrahinin yeri

N2 Hastalığında Mediastinoskopi ile Mediastinal Küraj Sonuçlarının Karşılaştırılması