Op. Dr. Orhan Demiralp

Op. Dr. Orhan DEMİRALP

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Orhan DEMİRALP

Doğum Yılı / Doğum Yeri : 07.04.1965 / Ankara
Mezun Olduğu Yıl / Okul : 1988 / Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzman Olduğu Yıl / Okul : 1997 / SSK Dışkapı Eğitim Hastanesi
Görev Yaptığı Hastaneler : Doruk Özel Yıldırım Hastanesi
Branşı : Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı
  • 1988 - 1990 : SSK Kastamonu Hastanesi Mecburi hizmet
  • 1990 - 1991 : Hopa Motorlu Hudut Taburu Askerlik Hizmeti
  • 1991 - 1992 : SSK Ulucanlar Dispanseri
  • 1992 - 1997 : SSK Dışkapı Eğitim Hastanesi'nde beyin cerrahi ihtisası
  • 1997 - 2000 : SSK Erzincan Hastanesi'nde uzmanlık meburi hizmeti
  • 2000 - 2019 : Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahi uzmanı
  • 2019 - 2020 : Özel Doruk Esentepe Tıp Merkezi
KURSLAR
  • 1-Vagus pili uygulaması kursu 2-Disc nukleoplasti kursu
SEMİNERLER
  • Ulusal ve Uluslararası nöroşirürji kongre ve seminerleri

1-Large-Scale multicentre study of fluconazol inthe treatment of hospitalised patients whit fungal infections

2-Orbital Tumors

3-Ant.Pontin Hydatid Chat

4-Intraparenchimal Meningioma an Unusual radiologica

5-Kafa Travmaları da Nörolojik Değerlendirme

 

1990-1996 Yılları Arasında Cerrahi Tedavi Uygulanmış Kafa Travması Vakalarının Retrospektif Değerlendirilmesi.