Op. Dr. Cahit KOÇAK

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Op. Dr. Cahit KOÇAK

Doğum Yılı / Doğum Yeri : 27.07.1987 / Samsun
Mezun Olduğu Yıl / Okul : 2011 / ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Uzman Olduğu Yıl / Okul : 2017 / SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Görev Yaptığı Hastaneler : Doruk Özel Yıldırım Hastanesi, Doruk Özel Nilüfer Hastanesi
Branşı : Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
KURSLAR
  • 1. 9-10 Ocak 2015, 8. Gazi Omuz Artroskopisi Kursu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu, Ankara 2. 4-5 Aralık 2015, 7. Minimal İnvaziv, Kilitli Plak Osteosentez ve İleri Travma Eğitim Toplantısı, Ankara 3. 2-3 Ekim 2015, 11. Temel Artroplasti Kursu, Ankara 4. 17-20 January 2015, AO Trauma Course-Basic Principles of Fracture Management, Ankara 5. 1-2 Nisan 2015, 24. Diz Ekleminde Temel Cerrahi Artroskopi Kursu, TUSYAD, Antalya 6. 25-26 Mart 2016, 6. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Temel Kursu, Ankara 7. 17-19 Kasım 2016, Politravma Kursu, Ankara 8. 4-6 Mayıs 2017, 8. Pelvis-Asetabulum Kırıkları Cerrahi Tedavisi Uygulamalı Eğitim Toplantısı, Antalya 9. 22-23 Aralık 2017, 9. Minimal İnvaziv Osteosentez ve İleri Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı, Ankara 10. 19 Kasım 2018, Sporcularda Kas Yaralanmalarına Güncel Yaklaşım, Ankara 11. 20-23 January 2018, AO Trauma Course-Advanced Principles of Fracture Management, Ankara 12. 29-31 Mart 2018, 3. Politravma Kursu, Ankara
SEMİNERLER
  • SÖZLÜ VE POSTER BİLDİRİLER; 1. ‘Total diz protezi uygulamalarında tibial komponent malpozisyonunu önlemek için alternatif bir yöntem’, Cahit Koçak, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Özgür Yıldırım, Hakan Tırın, İbrahim Alper Yavuz, Abdulkadir Bilgiç, Ahmet Uçaner, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya, SB 2-9 2. ‘Nadir bir lokalizasyon: Skafoid kemikte osteokondrom’, Cahit Koçak, Kazım Onur Ünal, Yusuf Murat Altun, Mahir İntizam, Fatih İnci,İbrahim Alper Yavuz, Abdulkadir Bilgiç, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri, 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya, EL - P66 3. ‘Ortopedik cerrahi işlemler sırasında aksiyon kamerası ile video kaydı’, Cahit Koçak, Mehmet Asiltürk, Hakan Tırın, İbrahim Alper Yavuz, Özdamar Fuad Öken, Fatih İnci, Abdulkadir Bilgiç, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri, 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya, GO- P12 4. ‘Tibia intramedüller çivilemede farklı bir uygulama: Malrotasyonun önlenmesinde total diz protezi aparatının kullanılması’, Fatih İnci, Cahit Koçak, Ahmet Özgür Yıldırım, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Uçaner, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri, 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya, TRA-P30 5. ‘Halluks valguslu olgularda uygulanan chevron osteotomisi fiksasyonunda K teli mi, akutrak vida mı?’, Mehmet Asiltürk, Fatih İnci, Hakan Tırın, Cahit Koçak, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Uçaner, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri, 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya, AYA - P19 6. ‘Radius distal uç kırığı cerrahisi sonrası görülen nadir bir durum: İmplant yetmezliği sonrası gelişen ikinci parmak derin fleksör tendon hasarı’, İbrahim Alper Yavuz, Kazım Onur Ünal, Cahit Koçak, Mahir İntizam, Fatih İnci, Metin Akıncı, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri, 27 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya, EL-P11 7. ‘Femur diyafiz kırığı sonrası gelişen posttravmatik gonartroz olgu sunumu’, Cahit Koçak, Özdamar Fuad Öken, Utku Gürhan, Yusuf Murat Altun, Yakup Kahve, Hakan Tırın, Fatih İnci, 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri, 25-30 Ekim 2016, Antalya, PKDA-28/P028 8. ‘Polinöropatili hastada spontan kuadriseps tendon rüptürü: Olgu sunumu’, Fatih İnci, Cahit Koçak, Mehmet Asiltürk, İbrahim Alper Yavuz, Hakan Tırın, Ahmet Özgür Yıldırım, Özdamar Fuad Öken, 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri 25-30 Ekim 2016, Antalya, PST-12/P056 9. ‘Radius metafizodiafizer kompleks kırıklarının tedavisinde minimal invazif olarak köprü plak kullanılması’, Fatih İnci, Cahit Koçak, Ahmet Özgür Yıldırım, Özdamar Fuad Öken, Murat Gülçek, Erman Ceyhan, Yusuf Murat Altun, Ahmet Uçaner, 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sözlü Bildiri 25-30 Ekim 2016, Antalya, SEL-10/S114 10. ‘Adolesan sporcularda spina iliaka anterior inferior ve trokanter minör avulsiyon kırığı: İki olgu sunumu’, Cahit Koçak, Fatih İnci, Ahmet Özgür Yıldırım, Hakan Tırın, Mehmet Asiltürk, Utku Gürhan, Mahir İntizam 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri, 25-30 Ekim 2016, Antalya, PST-14/P058 11. ‘Kriyoterapi sonrası gelişen parmak amputasyonu: Olgu sunumu’, İbrahim Alper Yavuz, Ahmet Özgür Yıldırım, Özdamar Fuad Öken, Erman Ceyhan, Hakan Tırın, Cahit Koçak, Utku Gürhan, 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri, 25-30 Ekim 2016, Antalya, PAAB-35/P104 12. ‘Preiser hastalığı olgu sunumu’, Yusuf Murat Altun, Seval Tanrıkulu, Cahit Koçak, Utku Gürhan, Yakup Kahve, 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri, 25-30 Ekim 2016, Antalya, PEL-15/P132 13. ‘Nadir görülen bir tanı: Psödotumor deltoius nedir?’ Hakan Tırın, Fatih İnci, Cahit Koçak, Ahmet Özgür Yıldırım, İbrahim Alper Yavuz, Yusuf Murat Altun, Yakup Kahve, 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri, 25-30 Ekim 2016, Antalya, POD-15/P236 14. ‘Travma sonrası nadir görülen bilateral proksimal humerus kırığının fonksiyonel sonuçları’, Hakan Tırın, Mehmet Asiltürk, Ahmet Özgür Yıldırım, Cahit Koçak, Özdamar Fuad Öken, Mahir İntizam, Utku Gürhan, 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri, 25-30 Ekim 2016, Antalya, PTR-13/P251 15. ‘Deltoid kasında nadir olarak görülen bir Ancient schwannoma olgusu’, Mahir İntizam, Fatih İnci, Murat Gülçek, Cahit Koçak, İbrahim Alper Yavuz, Utku Gürhan, Hakan Tırın, Yusuf Murat Altun, Yakup Kahve, 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri, 25-30 Ekim 2016, Antalya, PKYDT-45/P356 16. ‘Total kalça artroplastisinde femoral stem kırılması olgu sunumu’, Cahit Koçak, Özdamar Fuad Öken, Hakan Tırın, Mahir İntizam, Mehmet Asiltürk, İbrahim Alper Yavuz, Ahmet Özgür Yıldırım, 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri, 25-30 Ekim 2016, Antalya, PKDA-26/P026 17. ‘ILIACA ANTERIOR INFERIOR AND TROCHANTER MINOR AVULSION FRACTURE IN ADOLESCENT ATHLETES: TWO CASE REPORTS’, Cahit Kocak, Fatih Inci, Utku Gurhan, Ahmet Ozgur Yildirim, Ozdamar Fuad Oken, 18th EFORT Congress, 31 May-02 June 2017. Poster Presentation, Vienna, Austria, A. Number: 776 18. ‘ALÇI TESPİTİ SABİT MİDİR? ZAMAN İÇİNDE GEVŞEYİP GENİŞLER Mİ?’ Cahit Koçak, Ahmet Özgür Yıldırım, Kadir Bahadır Alemdaroğlu, Mehmet Asiltürk, Özdamar Fuad Öken, Fatih İnci, Erman Ceyhan, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Poster Bildiri, 24-29 Ekim 2017, Antalya P044 19. ‘TİBİA ŞAFT KIRIĞININ KAPALI İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLENMESİNDE İNTRAOPERATİF ROTASYON KONTROLÜ’, Fatih İnci, Ahmet Özgür Yıldırım, Deniz Sözmen Cılız, Cahit Koçak, Erman Ceyhan, İbrahim Alper Yavuz, Özdamar Fuad Öken, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, 24-29 Ekim 2017, Antalya, S304 20. ‘AKUT AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ TEDAVİSİNDE AÇIK TEKNİK VE MİNİ-AÇIK TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI’, Cahit Koçak, Fatih İnci, Erman Ceyhan, Murat Gülçek, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Özgür Yıldırım, Yakup Kahve, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, 24-29 Ekim 2017, Antalya, S101 21. ‘VOLAR KİLİTLİ PLAK UYGULANAN ERİŞKİN RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA BRAKİORADİALİS TENOTOMİSİNİN ROLÜ’, Cahit Koçak, Erman Ceyhan, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Özgür Yıldırım, Fatih İnci, Mehmet Asiltürk, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, 24-29 Ekim 2017, Antalya, S128 22. ‘Posterior malleol fiksasyonu ile ne elde ederiz?’ Utku Gürhan, Fatih İnci, Cahit Koçak, Ahmet Ozgur Yıldırım, Özdamar Fuad Öken, Erman Ceyhan, Yakup Kahve, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, 24-29 Ekim 2017, Antalya, S096 23. ‘PROKSİMAL FEMUR PERİPROSTETİK KIRIKLARI: KAYNAMASINI SAĞLAMAK YETERLİ Mİ?’ İbrahim Alper Yavuz, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Özgür Yıldırım, Fatih İnci, Erman Ceyhan, Cahit Koçak, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, 24-29 Ekim 2017, Antalya, S036 24. ‘SİNDEZMOZ YARALANMASI EŞLİK EDEN MALLEOL KIRIKLARINDA VİDA VE ENDOBUTTON TESPİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI’, Yusuf Murat Altun, Cahit Koçak, Utku Gürhan, Mahir İntizam, Yakup Kahve, Fatih İnci, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, 24-29 Ekim 2017, Antalya, S097 25. ‘Stres kırığı olan hastalarda d vitamini seviyeleri ve d vitamin eksikliğinin hastalardaki etkileri’, Utku Gürhan, Fatih İnci, Cahit Koçak, Yakup Kahve, Özdamar Fuad Öken, Yusuf Murat Altun, Mahir İntizam, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, 24-29 Ekim 2017, Antalya, S158 26. ‘Skafoid psödoartrozu nedeniyle el bileğinde snac (skafoid nonunion advanced collapse) gelişen hastalarda kilitli sirküler plak ile dört köşe füzyon tedavisinin orta dönem sonuçları’, Mahir İntizam, Metin Akıncı, Kazım Onur Ünal, İbrahim Alper Yavuz, Cahit Koçak, 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, 30 Ekim-4 Kasım 2018 Antalya, SEL-09/S314 27. ‘Gerçekten etkili mi? Diz artroplastilerinde lokal vankomisin uygulama sonuçlarımız’, İbrahim Alper Yavuz, Cahit Koçak, 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, 30 Ekim-4 Kasım 2018 Antalya, SKDA-16/S16 28. ‘Bridge Plating Results Of Open Radius Metaphysio-Diaphysial Junction Fractures’, Fatih Inci, Cahit Kocak, Ahmet Ozgur Yildirim, Ozdamar Fuad Oken, Murat Gulcek, Erman Ceyhan, Utku Gurhan, APOA2018 (20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress), Sözlü Bildiri (Uluslararası Kongre), FP-035 29. ‘Comparıson Of Open Technıcal And Mını-Open Technıque In The Treatment Of Achıll Tendon Rupture’, Cahit Kocak, Fatih İnci, Erman Ceyhan, Murat Gulcek, Utku Gurhan, Ahmet Ozgur Yıldırım, Yakup Kahve, APOA2018 (20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress), Sözlü Bildiri (Uluslararası Kongre), FP-204 30. ‘Vitamin D levels of stress fracture patients’, Utku Gurhan, Fatih Inci, Yakup Kahve, Murat Yusuf Altun, Ozdamar Fuad Oken, Cahit Kocak, Ahmet Ozgur Yildirim, APOA2018 (20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress), Sözlü Bildiri, (Uluslararası Kongre), FP-175 31. ‘Whıch localısatıon should be chosen for humerus dıaphysıs fractures wıth lockıng plates? Bıomechanıcal analysıs’, Murat Gülçek, Fatih İnci, Erman Ceyhan, Ahmet Uçaner, Cahit Koçak, İbrahim Alper Yavuz, Utku Gurhan, Yakup Kahve, APOA2018 (20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress) Poster Bildiri (Uluslararası Kongre) P-195 32. ‘Comparison Of Endobutton And Syndesmotic Screw For Syndesmotic Reduction İn Syndesmotic İnjuries’, Yusuf Murat Altun, Cahit Kocak, Utku Gurhan, Mahir İntizam, Yakup Kahve, Fatih İnci, APOA2018 (20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress) Sözlü Bildiri (Uluslararası Kongre) FP-188 33. ‘MIPO With A Single Anterolateral Incision In Distal Tibia Fractures: Is It Effective In All Fracture Types?’ Yusuf Murat Altun, Cahit Kocak, Utku Gurhan, Mahir İntizam, Yakup Kahve, Fatih İnci, APOA2018 (20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress) Sözlü Bildiri (Uluslararası Kongre) FP-028 34. ‘Really effective? Efficacy of Vancomycin powder in preventing infection in primer total knee arthroplasty’, Yavuz, Ibrahim Alper / Öken, Özdamar Fuad / Yildirim, Ahmet Özgür / Inci, Fatih / Ceyhan, Erman / Koçak, Cahit/ 20th EFORT Congress in Lisbon, Portugal from 05 to 07 June 2019. Poster Presentation #1364 35. ‘Asetabulum kırıkları açık redüksiyon ve internal fiksasyonunda traneksamik asid kullanımının etkileri’, Cahit Koçak, İbrahim Alper Yavuz, 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 22 Ekim – 27 Ekim 2019, Antalya, Sözlü bildiri, SB – 213 36. ‘Subtrokanterik femur kırıklarının intramedüller tespitinde lateral dekübit ve supin pozisyon karşılaştırılması’, Hakan Tırın, Fatih İnci, Cahit Koçak, 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 22 Ekim – 27 Ekim 2019, Antalya, Poster bildiri, PB – 204 BİLİMSEL TOPLANTILARDA KONUŞMACI VE EĞİTİCİ KATILIMI 1. Minimal İnvaziv Osteosentez ve İleri Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı,22-23 Aralık 2017, Crowne Plaza Otel Ankara, Konuşmacı ve Pratik Uygulama Eğitici 2. Ankara Spinal Günleri, 2017-2018 Program, Türk Nöroşirürji Derneği-Türk Omurga Derneği, 3. Toplantı, 20 Aralık 2017 Çarşamba, Yaşlı Hastada Omurga Travması- Torakolomber Bölge, Op. Dr. Cahit Koçak Numune EAH, Ortopedi ve Trav. Kliniği (Davetli Konuşma)

 

 

1. ‘Patella kırıklarında tedavi yaklaşımları ve patellektominin tedavideki yeri (Treatment approaches in patella fractures and place of patellectomy in treatment)’, Cahit Koçak, Ahmet Özgür Yıldırım, TOTBİD Dergisi 2018; 17:381–385 https:// doi.org/10.14292/ totbid dergisi.2018.49 2. ‘İskelet traksiyonunda temel prensipler (Basic principles in skeletal traction)’, İbrahim Alper Yavuz, Cahit Koçak, Özdamar Fuad Öken, TOTBİD Dergisi 2018; 17:315–323 https:// doi.org/10.14292/ totbid dergisi.2018.40 3. ‘Türkçe İnternet Sitelerindeki Ortopedik Hastalıklar Hakkındaki Bilgilerin Değerlendirilmesi: Ön Çapraz Bağ Rüptürü Üzerine Pilot Bir Çalışma’, Erman Ceyhan, Utku Gürhan, Fatih İnci, Eda Karaismailoğlu, İbrahim Alper Yavuz, Cahit Koçak, Ahmet Özgür Yıldırım, Özdamar Fuad Öken, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (Med J SDU), 27(3), 323-330. 4. ‘Is the Incision Length Really Important in Minimally Invasive Total Hip Replacement Surgery? (Minimal İnvaziv Total Kalça Artroplastisi Cerrahisinde İnsizyon Uzunluğu Gerçekten Önemli midir?)’ Erman Ceyhan, Fatih İnci, Cahit Koçak, İbrahim Alper Yavuz, İrem Yıldırım, Utku Gürhan Journal of Ankara University Faculty of Medicine 73.2 (2020): 160-166. DOI: 10.4274/atfm.galenos.2020.73644 5. ‘Pelvis Kırıklarının Cerrahi Tedavisi (Surgical Treatment Of Pelvis Fractures)’, Op. Dr. Erman CEYHAN, Op. Dr. Utku GÜRHAN, Op. Dr. Cahit KOÇAK, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni, (Türk Nöroşirürji Derneği), E ISSN: 2148-0842, Sayı:88, Temmuz 2020 http://www.spinetr.com/menu/14/bultenle1. ‘Intraoperative rotation control in closed intramedullary nailing in tibia diaphyseal fractures: a prospective, randomised study’, Fatih Inci, Ahmet Ozgur Yildirim, Deniz Sözmen Ciliz , Cahit Kocak, Erman Ceyhan, Özdamar Fuad Öken, Acta orthopaedica Belgica 84(4):461-468 · December 2018, ORIGINAL STUDY, PMID: 30879451, MEDLINE | ID: mdl-30879451, (SCI Expanded) 2. ‘Treatment strategies of defect nonunion with vascular damaged by induced membrane technique: Is two-stage treatment sufficient?’, Fatih İnci, Ahmet Özgür Yıldırım, Cahit Koçak, İbrahim Alper Yavuz, Erman Ceyhan, Özdamar Fuad Öken, Ertuğrul Akşahin, Injury 51.4 (2020): 1103-1108. 2020 Apr;51(4):1103-1108. doi: 10.1016/j.injury.2020.02.082. Epub 2020 Feb 18. (SCI Expanded)

 

 

VOLAR KİLİTLİ PLAK UYGULANAN ERİŞKİN RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA İKİ FARKLI CERRAHİ YAKLAŞIM KARŞILAŞTIRILMASI VE BRAKİORADİALİS TENOTOMİSİNİN ROLÜ