Prof. Dr. Hüseyin Altuğ ÇAKMAK

Doğum Yılı / Doğum Yeri : 08.02.1982 / Bursa
Mezun Olduğu Yıl / Okul : 2006 / ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Uzman Olduğu Yıl / Okul : 2013 / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ABD
Görev Yaptığı Hastaneler : Doruk Özel Bursa Hastanesi, Doruk Özel Nilüfer Hastanesi
Branşı : Kardiyoloji Uzmanı
KURSLAR
  • 1.Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Kurs Sertifikası, İstanbul Üniversitesi Deney Hayvanları Laboratuvarı Yerel Etik Kurulu, , İstanbul, Türkiye 2.Deney Hayvanları Hayvan Modelleri Kurs Sertifikası, 19. Ulusal Canlı Vakalarla Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 12-15 Nisan 2012, Susesi Otel, Antalya, Türkiye 3.Temel İyi Klinik Uygulamaları Kurs Sertifikası, Klinik Araştırma Derneği, Nisan 2015 4.İleri İyi Klinik Uygulamaları Kurs Sertifikası, Klinik Araştırma Derneği, Nisan 2015 5.İyi Klinik Uygulamalar Temel Eğitimi Kurs Sertifikası, Türk Kardiyoloji Derneği, 3 Mayıs 2018, Antalya, Türkiye 6.AB Online Akademi, T.C.Bursa Valiliği Avrupa Birliği Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi, 21Ekim-31 Ocak 2020, Bursa, Türkiye 7.Akademik Seviyede Bilimsel Proje Yazımı Eğitimi Kurs Sertifikası, TÜBİTAK, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2015 8.Biyoistatistik Kurs Sertifikası, Kardiyoasist Projesi, 02-04 Mayıs 2012, Pfizer, İstanbul, Türkiye 9.Klinik Araştırmalar ve Metodoloji Kurs Sertifikası, 7. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Toplantısı Katılımı, 24-27 Mart 2011 Antalya, Türkiye 10.BiyoNanoteknoloji Kurs Sertifikası, 2. Moleküler Tıp Kongresi, 24-26 Mart 2007, İstanbul, Türkiye 11.Proteomikste Yenilikçi Yaklaşımlar Kurs Sertifikası, 2. Moleküler Tıp Kongresi, 24-26 Mart 2007, İstanbul, Türkiye 12.Kök Hücre Uygulamaları Kurs Sertifikası, 2. Moleküler Tıp Kongresi, 24-26 Mart 2007, İstanbul, Türkiye 13.Bioçip, Mikroarray ve Biyosensörlerin Klinik Uygulamaları Kurs Sertifikası, 2. Moleküler Tıp Kongresi, 24-26 Mart 2007, İstanbul, Türkiye 14.Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) Uygulamaları Kurs Sertifikası, 2. Moleküler Tıp Kongresi, 24-26 Mart 2007, İstanbul, Türkiye 15.Moleküler Tıpta Temel Bilgiler Kurs Sertifikası, 2. Moleküler Tıp Kongresi, 24-26 Mart 2007, İstanbul, Türkiye 16.Koruyucu Genetik Tanı Kurs Sertifikası, 2. Moleküler Tıp Kongresi, 24-26 Mart 2007, İstanbul, Türkiye 17.Moleküler Biyoloji ve Yönlendirilmiş Mutagenez Kurs Sertifikası, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (T.Ü.B.İ.T.A.K.) Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü 18.Avrupa Hipertansiyon Derneği Hipertansiyon Yaz Okulu Sertifikası, 19-25 Eylül 2009,Smolenice, Slovakya 19.Periferik Girişimsel Tedavi Kurs Sertifikası, 22 Ekim 2010, 26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye 20.Kardiyak Pacemaker, ICD Kurs Sertifikası, 23 Ekim 2010, 26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye 21.ASD, PFO Kapatma Kurs Sertifikası, 23 Ekim 2010, 26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye 22.İleri Ekokardiyografi Kurs Sertifikası, 24 Ekim 2010, 26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye 23.Optik Koherens Tomografi (OCT) Kurs Sertifikası, 19. Ulusal Canlı Vakalarla Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 12-15 Nisan 2012, Susesi Otel, Antalya, Türkiye 24.Temel Girişimsel Kardiyoloji Uygulamaları Kurs Sertifikası, 19. Ulusal Canlı Vakalarla Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 12-15 Nisan 2012, Susesi Otel, Antalya, Türkiye 25.Transkateter Aortik Kapak Girişimi (TAVI) Eğitim Kurs Sertifikası, 32.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 20 – 23 Ekim 2016, Antalya, Türkiye. 26.Avrupa Kardiyoloji Derneği, Zürih Üniversitesi, Uzmanlık Sonrası Kalp Yetersizliği Kurs Sertifika Programı, 30Ocak-01Şubat 2020, Zürih, İsviçre
SEMİNERLER
  • BİLİMSEL TOPLANTI KATILIM SERTİFİKALARI 1. 27.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Katılım Sertifikası, 27-30 Ekim 2011, İstanbul, Türkiye 2. Amerikan Kardiyoloji Kolleji 60. Yıllık Bilimsel Toplantısı Katılım Sertifikası, 2-5 Nisan 2011, New Orleans, LA, A.B.D. 3. 7.CCVS and TCT Akdeniz Güncelleme Toplantısı Katılım Sertifikası, 24-27 Mart 2011, Antalya, Türkiye 4. 5.Uluslararası Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi Katılım Sertifikası, 5-9 Mayıs 2010, Bafra, K.K.T.C. 5. 7. Uluslararası Akdeniz Hipertansiyon ve Ateroskleroz Toplantısı Katılım Sertifikası, 14-18 Nisan 2010, Nevsehir, Türkiye 6. Uluslararası Novartis BioCamp Katılım Sertifikası ( Biyoteknoloji Liderlik Kampı ), 26-30 Ekim 2009,Cambridge,MA, A.B.D. 7. Ulusal Novartis Biocamp (Biyoteknoloji Liderlik Kampı) Katılım Sertifikası, 8-10 Eylül, Trabzon, Türkiye 8. 25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Katılım Sertifikası, 22-25 Ekim 2009, İstanbul, Türkiye 9. 26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Katılım Sertifikası, 21-24 Ekim 2010, İstanbul, Türkiye 10. 27.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Katılım Sertifikası, 27-30 Ekim 2011, İstanbul, Türkiye 11. 8. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Toplantısı Katılım Sertifikası, 01-04 Mart 2012 Antalya, Türkiye 12. 19. Ulusal Canlı Vakalarla Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı Katılım Sertifikası, 12-15 Nisan 2012, Susesi Otel, Antalya, Türkiye 13. Amerikan Kardiyoloji Kolleji 65. Yıllık Bilimsel Toplantısı Katılım Sertifikası, 2-4 Nisan 2016, Chicago, A.B.D. 14. 31.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kardiyoloji Kongresi Katılım Sertifikası, 22 – 25 Ekim 2015, Maxx Royal Hotel, Antalya, Türkiye. 15. Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi Katılım Sertifikası, 29 Ağustos-02 Eylül 2015, Londra, Birleşik Krallık 16. Türk Kardiyoloji Derneği 2.Kardiyobahar Kongresi 5-8 Mart 2015, Antalya, Türkiye. 17.12.Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 10 - 13 Mart 2016 / Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya,Türkiye 18. 32.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kardiyoloji Kongresi Katılım Sertifikası, 20 – 23 Ekim 2016, Antalya, Türkiye. 19. Türk Kardiyoloji Derneği 25.Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 3-6 Mayıs 2018, Royal Seginus Kongre Merkezi Antalya, Türkiye 20. Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi Katılım Sertifikası, 25-29 Ağustos 2018, Münich, Almanya 21.Kardiyoloji Güncelleme Toplantısı Katılım Sertifikası, 24-26 Eylül 2021, Antalya, Türkiye.
  • Girişim/Tanı 1.Koroner ve Periferik Anjiografi 2.Perkütan Koroner Girişimler (PTCA, Koroner Stentleme, Balon) 3.Transtorasik ve Transözefageal Ekokardiyografi 4.Kalp Yetersizliği 5.Koroner Arter Hastalığı ve Miyokard İnfarktüsü (Kalp Krizi) 6.Kalp Kapak Hastalıkları 7.Konjenital Kalp Hastalıkları (Doğumsal Kalp Hastalıkları) 8.Hipertansiyon, Hiperlipidemi ve Diyabet 9.Aritmiler (Ritm Bozuklukları) ve Cihaz Tedavileri (Pacemaker, CRT, ICD)(Kalp Pilleri) 10.Kardiyo-Onkoloji (Kanser ve Kalp Sağlığı) 11.Gebelik ve Kalp Sağlığı 12.Sporcularda Kalp Sağlığı-Sporcu Kalbi 13.Periferik Arter Hastalığı ve Senkop (Bayılma) 14.Aort Hastalıkları 15.Kardiyovasküler Genetik ve Nanoteknoloji ÖDÜLLER 1.Harvard Tıp Fakültesi “Global Clinical Scholar Research Training Programı (GCSRT)”, Dubai Harvard Tıp Araştırmaları Vakfı Eğitim Bursu (2015-2016) 2.Amerikan Kardiyoloji Koleji Kongresi 2016, Ortadoğu Bölgesi En İyi İkinci Bildiri Ödülü, Chicago, A.B.D. 3.Amerikan Kardiyoloji Koleji Kongresi 2016, Türkiye En İyi Birinci Bildiri Ödülü, Chicago, A.B.D. 4.2011 Türk Kardiyoloji Derneği Prof. Dr. Muzaffer Rüçhan Genç Araştırmacı Birincilik Teşvik Ödülü 5.Novartis Biocamp (Biyoteknoloji Liderlik Kampı) 2009 En İyi Bilimsel Araştırma Proje Dizaynı ve İş Planı Ödülü (Türkiye Birinciliği) 6.Türk Kardiyoloji Derneği 2014-2015 Yılı En İyi Genç Kardiyologlar Yarışması Türkiye İkinciliği 7.Genç Araştırmacı Fellowship Ödülü (Young Investigator Fellowship Awardees). 84. Avrupa Ateroskleroz Derneği (EAS) Kongresi. 29 May-01 Haziran 2016, Innsbruck, Avusturya, 8.Genç Araştırmacı Fellowship Ödülü (Young Investigator Fellowship Awardees). 83. Avrupa Ateroskleroz Derneği (EAS) Kongresi. 22-25 Mart 2015, Glasgow, İskoçya 9.En İyi Yedinci Sözel Bildiri Ödülü, 12. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 10-13 Mart 2016, Sueno Hotel, Antalya, Türkiye (The University Hospital of the Ruhr University of Bochum, Kardiyoloji Bölümünde 1 ay Gözlemci Bursu) 10.Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik (Board) Sertifikası 11.Onur Sertifikası (3.37), Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Turkey, ULUSLARARASI ÇOK MERKEZLİ KLİNİK ARAŞTIRMA TECRÜBESİ 1.Akut Koroner Sendrom Araştırma Kayıt Çalışması, Avrupa Kalp Çalışması, Avrupa Kardiyoloji Derneği, Klinik Araştırmacı, 7-13 Aralık 2009 2.12839 MAGELLAN (Rivaroxaban vs. Enoxaparin for the Prevention of Venous Thromboembolism) Faz 3 Klinik Araştırma Sertifikası, Klinik Araştırmacı, BAYER, 2009-2010 3.EPICOR (EPICOR-NIS-CEU-DUM-2009/1) „„Long-Term follow up of antithrombotic management patterns in acute coronary syndrome patients‟‟Gözlemsel Çalışma Sertifikası, Klinik Araştırmacı, ASTRA ZENECA, 2010-2011, 4.PEGASUS-TIMI 54 (Prevention with Ticagrelor of Secondary Thrombotic Events in High-Risk Patients with Prior Acute Coronary Syndrome) Faz 3 Klinik Araştırma Sertifikası, Klinik Araştırmacı, ASTRA ZENECA, 2010-2012 5.ACCOAST (A Comparison of Prasugrel at PCI or Time of Diagnosis of Non-ST Elevation Myocardial Infarction) Faz 3 Klinik Araştırma Sertifikası, Klinik Araştırmacı, LILLY, 2010-2012 6.EURO-ASPIRE IV (European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events), Klinik Araştırma Sertifikası, Klinik Araştırmacı, 2012-2015 ULUSAL ÇOK MERKEZLİ KLİNİK ARAŞTIRMA TECRÜBESİ 1.The AWAReness, EFficacy, SAfety and Time in Therapeutic Range of WarfarIN in TuRkish Population: WARFARIN-TR Çalışması, Klinik Araştırmacı, 2014-2015 2.Epidemiology of Cardiovascular Disease in Elderly Turkish Population (Elder-Turk Study), Çok Merkezli Klinik Araştırma, Klinik Araştırmacı, 2015-2016 Clinical Trials Number: NCT02347982 3.New Oral Anticoagulants Turkey Study (NOAC-TURK), Çok Merkezli Klinik Araştırma, Klinik Araştırmacı, 2015-2016, Türk Kardiyoloji Derneği 4.A Multicentre, Prospective, Observational, Hospital-based Registry of Patients With Acute Heart Failure Those Whose Care Was Guided by a Cardiologist in Turkey (JourneyHF-TR), Klinik Arastırmacı, Kardiyovasküler Akademi Dernegi 5.Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörleri (TEKHARF), Klinik Araştırmacı, Türk Kardiyoloji Derneği 2012 BİLİMSEL DERNEK ÜYELİKLERİ 1.Amerikan Kardiyoloji Kolleji Fellowluğu (Fellow of American College of Cardiology) (FACC ID Number: 931477) 2.Avrupa Kardiyoloji Dernegi Fellowluğu (Fellow of European Society of Cardiology) (FESC ID Number:406961) 3.Amerikan Kardiyoloji Koleji-İstanbul Bölümü Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-2023) 4.Avrupa Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Birliği Biomarker Çalışma Grubu Üyeliği (2018-2020) 5.Avrupa Kardiyoloji Dernegi, Yarının Bilimadamları Çalısma Grubu Ulusal Baş Temsilciligi (National Chief Representative of the European Society of Cardiology, Scientists of Tomorrow Group) 6.Avrupa Kardiyoloji Dernegi, Yarının Kardiyologları Grubu (European Society of Cardiology, Cardiologists of Tomorrow Grubu) 7.Avrupa Kardiyoloji Dernegi Koroner Patofizyoloji ve Mikrosirkülasyon Çalısma Grubu (European Society of Cardiology Coronary Pathophysiology and Microcirculation Working Group) 8.Avrupa Kardiyoloji Dernegi Ateroskleroz ve Vasküler Biyoloji Çalısma Grubu (European Society of Cardiology Atherosclerosıs and Vascular Biology Working Group) 9.Amerikan Kalp Birliği, Premium Üyelik (American Heart Association, Premium Professional) 10.Avrupa Kardiyoloji Dernegi, Yarının Kalp Yetersizligi Uzmanları Çalısma Grubu (European Society of Cardiology, Heart failure specialists of Tomorrow (HoT) Working Group) 11.Avrupa Kardiyoloji Dernegi, Avrupa Perkütan Kardiyovasküler Girisim Birligi (European Society of Cardiology, European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI)) 12.Avrupa Kardiyoloji Derneği, Avrupa Ekokardiyografi Birliği (EAE) 13.Avrupa Ateroskleroz Dernegi (European Atherosclerosis Society) 14.Avrupa Hipertansiyon Dernegi (European Hypertension Society) 15.Avrupa Kardiyoloji Dernegi, Avrupa Kardiyovasküler Koruma ve Rehabilitasyon Birligi (European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation) 16.Türk Kardiyoloji Dernegi (Genç Kardiyologlar Grubu) 17.Harvard Mezunlar Derneği 18.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (B.T.S.O.) Sağlik Konseyi (2019-2024) BİLİMSEL HAKEMLİKLER 1.Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (T.Ü.B.İ.T.A.K.), Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (S.B.A.G.)(Hakem, Bağımsız Danışman ve Aktif Panelist 1001, 1003, 3001, 3501 Projeler Değerlendirme) 2.Avrupa Birliği HORIZON 2020, COST-ACTION, MARIE-CURIE Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Grubu (Hakem, Raportör, Bağımsız Danışman ve Aktif Panelist) 3.İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Destek Grubu, Bilim Kurul Üyeliği (2010-2013) 4.Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi 2019 Bildiri Değerlendirme Hakemliği 5.Herz 6.Angiology 7.Coronary Artery Disease 8.BMC Cardiovascular Disorders 9.The Anatolian Journal of Cardiology 10.Cardiovascular Journal of Africa 11.Cardiovascular Diabetology 12.Balkan Medical Journal 13.Gene 14.Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease 15.Frontiers in Cardiovascular Drug Discovery 16.Journal of Cardiothoracic Surgery 17.Research Reports in Clinical Cardiology 18.Biomarkers 19.Cell Cycle 20.Annals of Vascular Surgery 21.Renal Failure Journal 22.Vascular Health and Risk Management 23.AGE Journal 24.Genetic Testing and Molecular Biomarkers 25.BMC Research Notes 26.Springer Plus Journal 27.Canadian Journal of Emergency Medicine 28.British Medical Journal (BMJ) Case Reports 29.Van Medical Journal TIBBİ KİTAP BÖLÜMÜ 1.Bölüm 18: Derin Ven Trombozu. Acil Kardiyoloji. 1.edisyon. İbrahim Keleş, Hüseyin Altuğ Çakmak. İstanbul Akademi Yayıncılık, 2013. Sayfa: 190-198. 2.Bölüm 3: Hipertansiyon Tanı ve Sınıflaması. Güncel Hipertansiyon. 1.edisyon. İbrahim Keleş, Hüseyin Altuğ Çakmak. İstanbul Akademi Yayıncılık, 2013. Sayfa: 13-19. 3.Bölüm 14: Hipertansiyonda Klinik Çalışmalar. Güncel Hipertansiyon. 1.edisyon. İbrahim Keleş, Hüseyin Altuğ Çakmak. İstanbul Akademi Yayıncılık, 2013. Sayfa: 90-99. 4.Bölüm 25: Çoklu Risk Faktörleri Olan Hipertansif Hastaya Yaklaşım. Güncel Hipertansiyon. 1.edisyon. Hüseyin Altuğ Çakmak, Barış İlerigelen. İstanbul Akademi Yayıncılık, 2013. Sayfa:195-202. 5.Bölüm 1: Kalp Yetersizliğinde Tanı, Epidemiyoloji, Fizyopatoloji ve Değerlendirme. Güncel Kardiyoloji. 1.edisyon. İbrahim Keleş, Hüseyin Altuğ Çakmak. İstanbul Akademi Yayıncılık, 2014. Sayfa: 1-23. 6.Bölüm 4: Yaşlılarda Kalp Yetersizliği. Güncel Kardiyoloji. 1.edisyon. İbrahim Keleş, Hüseyin Altuğ Çakmak. İstanbul Akademi Yayıncılık, 2014. Sayfa: 43-48. 7.Bölüm 8: Hipertansiyon Tanı ve Sınıflaması. Güncel Kardiyoloji. 1.edisyon. Hüseyin Altuğ Çakmak, İbrahim Keleş. İstanbul Akademi Yayıncılık, 2014. Sayfa: 124-131. 8.Bölüm 13: Lipid Bozukluklarının Güncel Tedavisi. Güncel Kardiyoloji. 1. edisyon. Hüseyin Altuğ Çakmak, İbrahim Keleş. İstanbul Akademi Yayıncılık, 2014. Sayfa: 161-172. 9.Bölüm 2: Pulmoner Hipertansiyonda Klinik Tanı. Güncel Pulmoner Hipertansiyon. 1. Edisyon. Hüseyin Altuğ Çakmak, İbrahim Keleş. İstanbul Akademi Yayıncılık, 2014. Sayfa: 11-16. 10.Bölüm 18: Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Genetik. Güncel Pulmoner Hipertansiyon. 1. Edisyon. Hüseyin Altuğ Çakmak, İbrahim Keleş. İstanbul Akademi Yayıncılık, 2014. Sayfa: 142-148. 11.Bölüm 17: Hipotansiyon ve Kardiyojenik Şok. Acil Kardiyoloji 4. Edisyon. Hüseyin Altuğ Çakmak. İstanbul Akademi Yayıncılık, 2015. Syf: 215-224. 12.Türk Kardiyoloji Derneği, Genç Kardiyologlar Grubu, Kardiyoloji Konsültasyon E-Kitap 2018, http://konsultasyon.tkd.org.tr/sorular-ve-cevaplar/. 13.Bölüm 11:Acil Serviste Dispne Değerlendirme ve Havayolu Yönetimi.Tanıdan Tedaviye Kalp Yetersizliği. 1.Edisyon. Hüseyin Altuğ Çakmak. Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti, 2022, Sayfa: 123-129. 14.Sakubitril/Valsartan‟ın bazal NTproBNP düzeylerine göre etkinliğinde fark olurmu? Hüseyin Altuğ Çakmak. Journal of The Turkish Society of Cardiology, Updates Cardiol 2020; 3(2):49-52 doi:10.5543/ucard.2020.35220. 15.Bölüm 47:Atriyal Fibrilasyon ve Koroner Arter Hastalığı.1.Edisyon. Hüseyin Altuğ Çakmak. Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., 2022, Sayfa: 148-154 16.Bölüm 67:Sınırda Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Tedavi Yaklaşımları. Kalp Yetersizliği Dünden Bugüne Tedavi Yaklaşımları. 1.Edisyon. Hüseyin Altuğ Çakmak. Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti, 2022, Sayfa: 453-456. TIBBİ KİTAP ÇEVİRİLERİ 1.Temel Ekokardiyografi, 1.edisyon, İbrahim Keleş, Hüseyin Altuğ Çakmak, İstanbul Tıp Kitabevi, ISBN-978-605-4499-32-8 2.Diyabet El Kitabı, 1.edisyon, Hüseyin Altuğ Çakmak, İstanbul Tıp Kitabevi, ISBN-9786054499748 3.Bölüm 6: Kardiyak Biyokimya. Cleveland Klinik Board Sınavı Gözden Geçirme Kitabı, İstanbul Tıp Kitabevi, 2014 Haziran, Sayfa: 48-55. 4.Bölüm 8: Kardiyovasküler Tıp Sınavları İçin Göğüs Radyografisi. Cleveland Klinik Board Sınavı Gözden Geçirme Kitabı, İstanbul Tıp Kitabevi, 2014 Haziran, Sayfa 64-78. 5.Bölüm 45: Kateterizasyon Laboratuvarında Görüntüleme ve Fonksiyonel Değerlendirme. Cleveland Klinik Board Sınavı Gözden Geçirme Kitabı, İstanbul Tıp Kitabevi, 2014 Haziran, Sayfa: 671-684. 6.Bölüm 45: Serebrovasküler Hastalık ve Karotis Arter Stentleme. Mayo Klinik Kardiyoloji Textbook, İstanbul Tıp Kitabevi, 2015 Ocak, Sayfa: 455-460. 7.Bölüm 46: Aort. Mayo Klinik Kardiyoloji Textbook, İstanbul Tıp Kitabevi, 2015 Ocak, Sayfa: 460-470. 8.Bölüm 47: Renal Arter Hastalığı. Mayo Klinik Kardiyoloji Textbook, İstanbul Tıp Kitabevi, 2015 Ocak, Sayfa: 470-475 İstanbul Üniversitesi Biyo-Nanoteknoloji ARAŞTIRMA ALANLARI 1.Kardiyovasküler Biyo-Nanoteknoloji (Nanorobotlar, Nanomotorlar, Biyomateryaller, Nanomateryaller, Karbon Nanotüpler) 2.MikroRNA‟lar ve Kardiyovasküler Hastalıklar 3.Moleküler Kardiyoloji 4. Kardiyovasküler Doku Mühendisliği, 3 boyutlu Yapay Organ Modelleme ve Tasarımı 5. Kardiyak Kök Hücre Uygulamaları 6.Biyoçözünür-Biyobozunur Scaffold Koroner Stentler ULUSLARARASI EĞİTİM VE KLİNİK STAJLAR Weill Cornell Tıp Koleji, NewYork Presbyterian Hastanesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, Brigham and Women‟s Hastanesi, Endokrinoloji Bölümü Glasgow Üniversitesi, Glasgow Kraliyet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü Londra Üniversitesi (U.C.L.) Tıp Fakültesi, Kardiyovasküler Genetik Merkezi, İngiliz Kalp Vakfı Laboratuvarı

1.Hüseyin Altuğ Çakmak, Asım Enhoş, Mehmet Ertürk, Ali Kemal Kalkan, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Mehmet Gül. Yeni Platelet Belirteçleri Ve Kalsifik Aort Darlığı Arasındaki İlişki: Plateletkrit Ve Platelet Lenfosit Oranı. Van Med J. 2016; 23(4): 330-337 | DOI: 10.5505/vtd.2016.47955
2.Hüseyin Altuğ Çakmak, Burcu Dinçgez Çakmak, Gülten Özgen, Mehmet Gül, Ayşe Ender Yumru. Preeklampsili Gebelerde P-dalgası ve QT dispersiyonu. JAREM 2016; 6: 170-176. DOI: 10.5152/jarem.2016.1063.
3.Servet Altay, Mehmet Bozbay, Mehmet Dedemoglu, Erkan Ayhan, Mehmet Eren, Huseyin Altug Cakmak, Acute Myocardial Infarction Following Carbon Monoxide Poisoning, Case Report, Cerrahpasa Journal of Medicine, December 2009, 40(4):144-147
4.Servet Altay, Tolga Sinan Guvenc, Mehmet Karaca, Fatma Ozpamuk, Huseyin Altug Cakmak, Nalan Karadag, Zekeriya Nurkalem, Intramuscular Hematoma Due To Subcutaneous Enoxaparine, Case Report, Cerrahpasa Journal of Medicine, January 2010, 41(1):26-28
5.Servet Altay, Yalcin Velibey, Huseyin Altug Cakmak, Ibrahim Keles, Mehmet Kizilay, Betul Erer, Giant Left Anterior Descending Coronary Artery (LAD) Aneursym, Case Report, Cerrahpasa Journal of Medicine, January 2010, 41(1):29-31
6.Yalcin Velibey, Servet Altay, Huseyin Altug Cakmak, Metin Cagdas, Mahmut Uluganyan, Betul Erer, Mehmet Eren, A Cause of Isolated Right Heart Failure In a Patient 65 years Aged: Ebstein Anomaly, Case Report, Cerrahpasa Journal of Medicine (Publish Ahead)
7.Mehmet Baran Karatas, Servet Altay, Huseyin Altug Cakmak, Gunduz Durmus, A Giant Thrombus in Left Atrial Appandage, Case Report, Cerrahpasa Journal of Medicine (Publish Ahead)
8.Erkan Ayhan, Servet Altay, Ahmet Ekmekci, Bayram Koroglu, Gökhan Cicek, Huseyin Altug Cakmak, Giant Right Atrium, Case Report, Cerrahpasa Journal of Medicine (Publish Ahead)
9.Abdurrahman Eksik, Mehmet Gül, Hüseyin Altuğ Çakmak. Extensively Looped Temporary Pacemaker Lead in Pulmonary Artery and Right Heart Chambers. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2015;27(3):117-8. doi: 10.5336/cardiosci.2015-46668.
10.Zeynep Baştuğ Gül, Yakup Ergül, Hüseyin Altuğ Çakmak. Concurrent Pre-Diagnosis Epilepsy and WPW Syndrome in Two Siblings Presenting With Syncope. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2015;27(3):111-3. doi: 10.5336/cardiosci.2015-47280.
11.Ibrahim Keles, Huseyin Altug Cakmak. Diagnosis and Classification of Hypertension. Clinic Medicine Journal, November 2014, Academy Publishing. Volume:10 Number:4 ISSN: 1306-2123.
12.Huseyin Altug Cakmak. Secondary Hyperlipidemia. Clinic Medicine Journal, March-April 2014, Academy Publishing. Volume:2 Number:2 ISSN: 1306-2123.
13.Huseyin Altug Cakmak. Current Treatment of Dyslipidemia. Clinic Medicine Journal, March-April 2014, Academy Publishing. Volume:2 Number:2 ISSN: 1306-2123
14.Kahraman Coşansu, Hüseyin Altuğ Çakmak, Erkan Yıldırım. Impact of Smartphone Technology on the Early Diagnosis of Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction at Non-Primary Percutaneous Coronary Intervention Capable Centres in Turkey. Koşuyolu Heart Journal 2016;19(3):143-148. DOI: 10.5578/khj.21042.
15.Muhammet Hulusi Satilmisoglu, Mehmet Gul, Huseyin Altug Cakmak, Nilgun Isiksacan, Selahattin Ture, Ugur Kokturk, Emre Yilmaz, Muammer Karakayalı, Aydin Rodi Tosu. Assessment of long term prognostic value of admission vitamin D level in patients with acute STEMI undergoing primary percutaneous coronary intervention. Dicle Med J (2018) 45 (4): 369-377.

 

(Science Citation Index (SCI) veya SCI-Expanded Kapsamındaki Dergiler)(Orjinal Makaleler)
1.Huseyin Altug Cakmak, Burcu Bayoglu, Eser Durmaz, Gunay Can, Bilgehan Karadag, Mujgan Cengiz, Vural Ali Vural, Husniye Yuksel. Evaluation of association between common genetic variants on chromosome 9p21 and coronary artery disease in Turkish population. Anatol J Cardiol. 2015 Mar;15(3):196-203. doi: 10.5152/akd.2014.5285.
2.Cakmak HA, Coskunpinar E, Ikitimur B, Barman HA, Karadag B, Tiryakioglu NO, Kahraman K, Vural VA. The prognostic value of circulating microRNAs in heart failure: preliminary results from a genome-wide expression study. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2015 Jun;16(6):431-7. doi: 10.2459/JCM.0000000000000233.
3.Cakmak HA, Aslan S, Gul M, Kalkan AK, Ozturk D, Celik O, Tasbulak O, Satilmisoglu MH. Assessment of the relationship between a narrow fragmented QRS complex and coronary slow flow. Cardiol J. 2015;22(4):428-36. doi: 10.5603/CJ.a2015.0007.
4.Cakmak HA, Aslan S, Yalcin AA, Akturk IF, Yalcin B, Uzun F, Ozturk D, Erturk M, Gul M. Relationship between serum visfatin levels and coronary slow-flow phenomenon. Herz. 2015 Sep;40(6):921-8. doi: 10.1007/s00059-015-4313-4.
5.Huseyin Altug Cakmak, Serkan Aslan, Mehmet Erturk, Vesile Ornek, Aydin Rodi Tosu, Ali Kemal Kalkan, Derya Ozturk, Omer Tasbulak, Yalcin Avci, Mehmet Gul. Assessment of the relationship between serum vascular adhesion protein (VAP)-1 and severity of calcific aortic valve stenosis. J Heart Valve Dis. 2015 Nov;24(6):699-706.
6.Cakmak HA, Cakmak BD, Yumru AE, Aslan S, Enhos A, Kalkan AK, Inci Coskun E, Acikgoz AS, Karatas S, The relationships between blood pressure blood glucose and bone mineral density in postmenopausal Turkish women. Ther Clin Risk Manag. 2015 Oct 30;11: 1641-8.doi: http://dx.doi.org/10.2147/TCRM.S95017. eCollection 2015.
7.Cakmak HA, Dincgez Cakmak B, Abide Yayla C, Inci Coskun E, Erturk M, Keles I. Assessment of relationships between novel inflammatory markers and presence andseverity of preeclampsia: Epicardial fat thickness, pentraxin-3, and neutrophil-to-lymphocyte ratio. Hypertens Pregnancy. 2017 Aug;36(3):233-239.
8. D.R. Gable , J. Matin , R. Whittall , H. Cakmak , Ka Wah Li , J. Cooper , G.J. Miller , S.E. Humphries (on behalf of the HIFMECH investigators ) Common Adiponectin Gene Variants Show Different Effects on Risk of Cardiovascular Disease and Type2 Diabetes in European Subjects, Ann Hum Genet. 2007 Jul;71(Pt 4):453-66.
9.Bayoglu B, Cakmak HA, Yuksel H, Can G, Karadag B, Ulutin T, Vural VA, Cengiz M. Chromosome 9p21 rs10757278 polymorphism is associated with the risk of metabolic syndrome. Mol Cell Biochem. 2013 Jul;379(1-2):77-85.
10.Ozcan S, Cakmak HA, Ikitimur B, Yurtseven E, Stavileci B, Tufekcioglu EY, Enar R. The Prognostic Significance of Narrow Fragmented QRS on Admission Electrocardiogram in Patients Hospitalized for Decompensated Systolic Heart Failure. Clin Cardiol. 2013 Sep;36(9):560-4.
11.Akadam-Teker B, Kurnaz O, Coskunpinar E, Daglar-Aday A, Kucukhuseyin O, Cakmak HA, Teker E, Bugra Z, Ozturk O, Yilmaz-Aydogan H. The effects of age and gender on the relationship between HMGCR promoter-911 SNP (rs33761740) and serum lipids in patients with coronary heart disease. Gene. 2013 Oct 10;528(2):93-8.
12.Cosansu K, Cakmak HA, Ikitimur B, Yildirim E, Can G, Karadag B, Koldas L. Apelin in ST segment elevation and non-ST segment elevation acute coronary syndromes: a novel finding. Kardiol Pol. 2014;72(3):239-45. doi:10.5603/KP.a2013.0251.
13.Onat A, Altug Çakmak H, Can G, Yüksel M, Köroğlu B, Yüksel H. Serum total and high-density lipoprotein phospholipids: Independent predictive value for cardiometabolic risk. Clin Nutr. 2014 Oct;33(5):815-22. doi:10.1016/j.clnu.2013.10.020.
14.Yildirim E, Keles I, Cakmak HA, Cosansu K, Can G, Ikitimur B. Evaluation of the clinical utility of urocortin 1 in systolic heart failure. Kardiol Pol. 2014;72(5):452-8. doi: 10.5603/KP.a2013.0353.
15.Pusuroglu H, Akgul O, Erturk M, Ozal E, Celik O, Gül M, Surgit O, Oner E, Akturk F, Birant A, Cakmak HA, Uslu N. A comparative analysis of leukocyte and leukocyte subtype counts among isolated systolic hypertensive, systo-diastolic hypertensive and nonhypertensive patients. Kardiol Pol. 2014;72(8):748-54. doi:10.5603/KP.a2014.0044.
16.Erturk M, Cakmak HA, Surgit O, Celik O, Aksu HU, Akgul O, Gurdogan M, Bulut U, Ozalp B, Akbay E, Yildirim A. The predictive value of elevated neutrophil to lymphocyte ratio for long-term cardiovascular mortality in peripheral arterial occlusive disease. J Cardiol. 2014 Nov;64(5):371-6. doi:10.1016/j.jjcc.2014.02.019.
17.Aslan S, Ikitimur B, Cakmak HA, Karadag B, Tufekcioglu EY, Ekmekci H, Yuksel H. Prognostic utility of serum vitronectin levels in acute myocardial infarction. Herz. 2015 Jun;40(4):685-9. doi: 10.1007/s00059-014-4105-2.
18.Hamdi Pusuroglu, Ozgur Akgul, Huseyin Altug Cakmak, Mehmet Erturk, Ozgur Surgit, Omer Celik, Derya Ozturk, Fatih Uzun, Emre Akkaya, Aydın Yildirim. The long-term prognostic value of admission hemoglobinA1c (HbA1c) level in patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Postep Kardiol Inter 2014; 10, 3 (37): 166–174.
19.Uslu N, Gul M, Cakmak HA, Atam A, Pusuroglu H, Satilmisoglu H, Akkaya E, Aksu HU, Kalkan AK, Surgit O, Erturk M, Aksu H, Eksik A. The Assessment of Relationship between Fragmented QRS Complex and Left Ventricular Wall Motion Score Index in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2015
Mar;20(2):148-57. doi: 10.1111/anec.12180.
20.Surgit O, Erturk M, Buturak A, Akgul O, Pusuroglu H, Cakmak HA, Yazan S, Gul M, Akkaya E, Eksik A. The assessment of relationship between left ventricular geometry and microvolt T-wave alternans in sustained hypertension. Blood Press. 2014 Dec;23(6):349-55. doi: 10.3109/08037051.2014.923252.
21.Derya Ozturk, Mehmet Erturk, Omer Celık, Sınem Ozyılmaz, Faruk Akturk, Huseyın Altug Cakmak, Hale Aksu, Hamdı Pusuroglu, Ahmet Arif Yalçın, Nevzat Uslu. The role of the neutrophil/lymphocyte ratio in patients with rheumatıc mitral stenosis as an indicator of spontaneous echocardıographic contrast. Kardiol Pol. 2014;72(10):969-76.
22.Celik O, Cakmak HA, Satilmis S, Gungor B, Akin F, Ozturk D, Yalcin AA, Ayca B, Erturk M, Atasoy MM, Uslu N. The relationship between gamma-glutamyl transferase levels and coronary plaque burdens and plaque structures in young adults with coronary atherosclerosis. Clin Cardiol. 2014 Sep;37(9):552-7
23.Karadag B, Ikitimur B, Firinciogullari H, Cakmak HA, Cosansu K, Yuksel H. The relationship between aortic stiffness and serum hyaluronidase levels in patients with diabetes mellitus and hypertension. Blood Press. 2015 Feb;24(1):35-40. doi: 10.3109/08037051.2014.940708.
24.Pusuroglu H, Cakmak HA, Erturk M, Akgul O, Akkaya E, Tosu AR, Celik O, Gul M, Yildirim A. Assessment of the relation between mean platelet volume, non-dipping blood pressure pattern, and left ventricular mass index in sustained hypertension. Med Sci Monit. 2014 Oct 23;20:2020-6. doi: 10.12659/MSM.891040.
25.Olcay A, Guler E, Karaca IO, Omaygenc MO, Kizilirmak F, Yenipinar E, Cakmak HA, Duman D.Comparison of cine and fluoro coronary angiography: time to reduce radiation and perfection. J Invasive Cardiol. 2015 Apr;27(4):199-202.
26.Kalkan AK, Cakmak HA, Kalkan ME, Tuncer MA, Aydin E, Yanartas M, Satilmisoglu MH, Aksu HU, Erturk M, Gul M, Arslantas U, Kirali MK. The predictive value of admission fragmented QRS complex for in-hospital cardiovascular mortality of patients with type 1 acute aortic dissection. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2015 Sep;20(5):454-63. doi: 10.1111/anec.12232.
27.Ikitimur B, Cosansu K, Karadag B, Cakmak HA, Avci B, Erturk E, Seyahi N, Ongen Z. Long term impact of different immunosuppressive drugs on QT and PR intervals in renal transplant patients. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2015 Sep;20(5):426-32. doi:10.1111/anec.12225.
28.Pakizeh E, Çoşkunpınar E, Oltulu YM, Çakmak HA, İkitimur B, Işık Sağlam ZM, Karimova A, Vural VA. The assessment of the relationship between variations in the apelin gene and coronary artery disease in Turkish population. Anatol J Cardiol. 2015 Sep;15(9):716-21. doi: 10.5152/akd.2014.5685.
29.Baris Ikitimur, Huseyin Altug Cakmak, Ender Coskunpinar, Hasan Ali Barman, Vural Ali Vural. Relationship between circulating MicroRNAs and left ventricular mass in symptomatic heart failure patients with systolic dysfunction. Kardiol Pol. 2015;73(9):740-6. doi:
10.5603/KP.a2015.0082.
30. Derya Ozturk, Omer Celik, Seckin Satilmis, Serkan Aslan, Mehmet Erturk, Huseyin Altug Cakmak, Ali Kemal Kalkan, Sinem Ozyilmaz, Vesile Diker, Mehmet Gul. Association between serum galectin-3 levels and coronary atherosclerosis and plaque burden/structure in patients with type 2 diabetes mellitus. Coron Artery Dis. 2015 Aug;26(5):396-401. doi:10.1097/MCA.0000000000000252.
31. Zeynep Bastug Gul, Emre Akkaya, Ertan Vuruskan, Ozgur Akgul, Hamdi Pusuroglu, Ozgur Surgit, Sinem Ozbay Ozyilmaz, Aydin Rodi Tosu, Huseyin Altug Cakmak, Safa Gode, and Mehmet Gul. Comparison of periprocedural and long term outcomes of proximal versus distal cerebral protection method during carotid artery stenting. Vasa 2015; 44:1–8. DOI 10.1024/0301–1526/a000426.
32. Serkan Aslan, Mehmet Gul, Huseyin Altug Cakmak, Derya Ozturk, Omer Celik, Muhammet Hulusi Satilmisoglu, Safa Gode, Omer Tasbulak, Aydin Yildirim, Ihsan Bakir. Short Term Effects of Transcatheter Aortic Valve Implantation on Left Atrial Appendage Function. Cardiol J. 2015;22(5):527-34. doi: 10.5603/CJ.a2015.0024.
33. Ozturk D, Celık O, Cakmak HA, Akın F, Aslan S, Enhos A, Tasbulak O, Ayca B, Erkanlı K, Bakır I. Usefulness of the Logistic Clinical Syntax Score in Prediction of Saphenous Vein Graft Failure in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting. Angiology. 2015 Sep;66(8):714-20. doi: 10.1177/0003319714557539.
34.Pusuroglu H, Cakmak HA, Akgul O, Erturk M, Surgit O, Akkaya E, Bulut U, Yildirim A. The prognostic value of admission red cell distribution width-to-platelet ratio in patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Rev Port Cardiol. 2015 Sep 17. pii: S0870-2551(15)00194-8. doi:10.1016/j.repc.2015.03.014. [Epub ahead of print]
35. Kalkan AK, Ozturk D, Erturk M, Kalkan ME, Cakmak HA, Oner E, Uzun F, Tasbulak O, Yakisan T, Celik A. The diagnostic value of serum copeptin levels in an acute pulmonary embolism. Cardiol J. 2015 Dec 29. doi: 10.5603/CJ.a2015.0077. [Epub ahead of print].
36.Mehmet Gul, Huseyin Uyarel, Ozgur Akgul, Emre Akkaya, Ozgur Surgit, Huseyin Altug Cakmak, Hamdi Pusuroglu, Turab Yakisan,Serkan Aslan, Abdurrahman Eksik. Long-term prognostic significance of admission plateletcrit values in patients with nonST
elevation myocardial infarction. Blood Coagul Fibrinolysis.2016 Sep;27(6):696-701. doi: 10.1097/MBC.0000000000000484.
37.Ahmet Çelik, Servet İzci, Mehmet Ali Kobat, Ahmet Hakan Ateş, Abdülkadir Çakmak, Yasin Çakıllı, Mehmet Birhan Yılmaz, Mehdi Zoghi, on behalf of WARFARIN-TR Study Collaborates. The awareness, efficacy, safety, and time in therapeutic range
of warfarin in the Turkish population: WARFARIN-TR. Anatol J Cardiol. 2015 November. DOI:10.5152/AnatolJCardiol.2015.6474.
38.Akdag S, Akyol A, Cakmak HA, Tosu AR, Asker M, Yaman M, Babat N, Soyoral Y, Cegin MB, Gur AK, Gumrukcuoglu HA. The effect of low-sodium dialysate on ambulatory blood pressure measurement parameters in patients undergoing hemodialysis. Ther Clin Risk Manag. 2015 Dec 11;11:1829-35. doi:10.2147/TCRM.S94889.
39.Akdag S, Akyol A, Cakmak HA, Gunbatar H, Asker M, Babat N, Tosu AR, Yaman M, Gumrukcuoglu HA. A Novel Echocardiographic Method for Assessing Arterial Stiffness in Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Korean Circ J. 2015 Nov;45(6):500-9. doi: 10.4070/kcj.2015.45.6.500.
40.Bolat I, Akgul O, Cakmak HA, Pusuroglu H, Somuncu U, Ozbey S, Ornek V, Erturk M, Gul M. The prognostic value of admission mean platelet volume to platelet count ratio (MPV/Plt) in patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Kardiol Pol. 2015 Sep 14. doi: 10.5603/KP.a2015.0179.
41.Burcu Bayoğlu, Hüseyin Altuğ Çakmak, Hüsniye Yüksel, Esin Kurt, Müjgan Cengiz. The roles of the GPX1 Pro198Leu and OGG1 Ser326Cys variants in coronary artery disease. Turkish Journal of Biochemistry. 2016; 41(1):44-50.
42.Bayoglu B, Yuksel H, Cakmak HA, Dirican A, Cengiz M. Polymorphisms in the long non-coding RNA CDKN2B-AS1 may contribute to higher systolic blood pressure levels in hypertensive patients. Clin Biochem. 2016 Mar 2. pii: S0009-9120(16)00078-3. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2016.02.012.
43.Muhammet Hulusi Satılmısoglu, Mehmet Gul, Gunduz Yildiz, Ozgur Akgul, Mehmet Kaya, Hüseyin Altug Cakmak, Emre Akkaya, Serkan Aslan, Mohammad Toib Ameri, Sinem Ozbay Ozyilmaz, Aydin Yildirim. Prognostic Value of CHA2DS2-VASc Score in Patients with ST-Elevation Myocardial Infarction Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention. Acta Cardiologica, Jan 2016.(Epub ahead of print).
44.Coskunpinar E, Cakmak HA, Kalkan AK, Tiryakioglu NO, Erturk M, Ongen Z. Circulating miR-221-3p as a novel marker for early prediction of acute myocardial infarction. Gene. 2016 Jun 30. pii: S0378-1119(16)30522-4. doi:10.1016/j.gene.2016.06.059.
45.Eksik A, Yildirim A, Gul M, Aslan S, Tosu AR, Surgit O, Cakmak HA, Satilmisoglu MH, Akkaya E, Bakir I. Comparison of Edwards Sapien XT versus Lotus valve devices in terms of electrophysiological study parameters in patients undergoing TAVI. Pacing Clin Electrophysiol. 2016 Jul 15. doi:10.1111/pace.12917.
46.Altay S, Çakmak HA, Kemaloğlu Öz T, Özpamuk Karadeniz F, Türer A, Erer HB, Kılıç GF, Keleş İ, Can G, Eren M.Long-term prognostic significance of pentraxin-3 in patients with acute myocardial infarction: 5-year prospective cohort study. Anatol J Cardiol. 2017 Mar;17(3):202-209. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2016.7307
myocardial infarction who underwent primary percutaneous coronary intervention. Acta Cardiol. 2016;71(6):663-669. doi: 10.2143/AC.71.6.3178184.
48.Altay S, Yıldırımtürk Ö, Çakmak HA, Aşkın L, Sinan ÜY, Beşli F, Gedikli Ö, Özden Tok Ö; NOAC-TURK Study Collaborators. New oral anticoagulants-TURKey (NOAC-TURK): Multicenter cross-sectional study. Anatol J Cardiol. 2017 May;17(5):353-361. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2016.7472.
49.Uzun F, Erturk M, Cakmak HA, Kalkan AK, Akturk IF, Yalcin AA, Uygur B, Bulut U, Oz K. Usefulness of the platelet-to-lymphocyte ratio in predicting long-term cardiovascular mortality in patients with peripheral arterial occlusive disease. Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2017;13(1):32-38. doi: 10.5114/aic.2017.66184.
50.Kılıç S, Çelik A, Çakmak HA, Afşin A, Tekkeşin Aİ, Açıksarı G, Memetoğlu ME, Özpamuk Karadeniz F, Şahan E, Alıcı MH, Dereli Y, Sinan ÜY, Zoghi M. The Time in Therapeutic Range and Bleeding Complications of Warfarin in Different Geographic Regions of Turkey: A Subgroup Analysis of WARFARIN-TR Study. Balkan Med J. 2017 Aug 4;34(4):349-355. doi: 10.4274/balkanmedj.2016.1617.
51.Kalkan AK, Cakmak HA, Erturk M, Kalkan KE, Uzun F, Tasbulak O, Diker VO, Aydin S, Celik A. Adropin and Irisin in Patients with Cardiac Cachexia. Arq Bras Cardiol. 2018 Jul;111(1):39-47. doi: 10.5935/abc.20180109.
52.Mehdi Zoghi, Nil Ozyuncu, Ender Ozal, Huseyin Altug Cakmak, Cagrı Yayla, Atilla Icli, Ali Gokhan Ozyildiz, Can Ramazan Oncel, Mehmet Kadri Akboga, Nuri Kose, Murathan Kucuk, Lale Tokgozoglu. Frequency of Cardiovascular Diseases and Drug Use in Turkish Elderly Population Followed up At Cardiology Clinics: The ELDERTURK Study. Turkish Journal of Geriatrics 2017;20 (2):73-81.
53.Gedikli Ö, Altay S, Ünlü S, Çakmak HA, Aşkın L, Yanık A, Beşli F, Sinan ÜY, Canpolat U, Şahin M, Pehlivanoğlu S. Real-life data of major and minor bleeding events with direct oral anticoagulants in the one-year follow-up period: The NOAC-TURK study. Anatol J Cardiol. 2021 Mar;25(3):196-204. doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.57635.
54.Sokolski M, Trenson S, Sokolska JM, D'Amario D, Meyer P, Poku NK, Biering-Sørensen T, Højbjerg Lassen MC, Skaarup KG, Barge-Caballero E, Pouleur AC, Stolfo D, Sinagra G, Ablasser K, Muster V, Rainer PP, Wallner M, Chiodini A, Heiniger PS, Mikulicic F, Schwaiger J, Winnik S, Cakmak HA, Gaudenzi M, Mapelli M, Mattavelli I, Paul M, Cabac-Pogorevici I, Bouleti C, Lilliu M, Minoia C, Dauw J, Costa J, Celik A, Mewton N, Montenegro CEL, Matsue Y, Loncar G, Marchel M, Bechlioulis A, Michalis L, Dörr M, Prihadi E, Schoenrath F, Messroghli DR, Mullens W, Lund LH, Rosano GMC, Ponikowski P, Ruschitzka F, Flammer AJ. Heart failure in COVID-19: the multicentre, multinational PCHF-COVICAV registry. ESC Heart Fail. 2021 Sep 17. doi: 10.1002/ehf2.13549. Epub ahead of print.
55.Can V, Cakmak HA, Vatansever F, Kanat S, Ekizler FA, Huysal K, Demir M. Assessment of the relationship between semaphorin4D level and recurrence after catheter ablation in paroxysmal atrial fibrillation. Biomarkers. 2021 Jul;26(5):468-476. doi: 10.1080/1354750X.2021.1917664.
56.Şabanoğlu C, Sinan ÜY, Akboğa MK, Çoner A, Gök G, Kocabaş U, Bekar L, Gazi E, Cengiz M, Kılıç S, İnanç İH, Çakmak HA, Zoghi M. Long-Term Prognosis of Patients with Heart Failure: Follow-Up Results of Journey HF-TR Study Population. Anatol J Cardiol. 2023 Jan;27(1):26-33. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2022.2171.

(Science Citation Index (SCI) veya SCI-Expanded Kapsamındaki Dergiler)(Vaka TakdimiE-mektup, E-Görüntü, Derleme)
1. Çakmak HA, Demir M. MicroRNA and Cardiovascular Diseases. Balkan Med J. 2020;37(2):60-71. doi:10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2020.1.94
2.Servet Altay, Huseyin Altug Cakmak (Sorumlu Yazar), Erkan Ilhan, Serhan Ozcan, BetulErer, Succesful electrical cardioversion in a massive concentric hypertrophic cardiomyopathy with atrial fibrillation, Case Report, American Journal of Emergency Medicine 2012 May; 30(4):635.e5-8.
3.Olcay A, Yildiz A, Eren F, Cakmak HA., Two-year results of primary coronary intervention performed in a medium-scale primary percutaneous coronary intervention center by two cardiologists who are not formally trained in interventional cardiology., The Anatolian Journal of Cardiology 2011 Nov;11(7):656-7. doi: 10.5152/akd.2011.176.
4.Servet Altay, Huseyin Altug Cakmak (Sorumlu Yazar), Betul Erer, Tugba Kemaloglu, Fatma Ozpamuk, Bilgehan Karadag, The Allergic Angina Syndrome in Naproxen Sodium Induced Type 1 Hypersensitivity Reaction in an Allergic Asthmatic Young Woman: Kounis Syndrome, Acta Cardiologica Sinica, Vol.28,No.2,pp.152-156, April-June 2012
5.Servet Altay, Huseyin Altug Cakmak (Sorumlu Yazar), Ayca Turer, Hatice Betul Erer, Giant pulmonary artery aneurysm due to chronic pulmonary embolus associated with pulmonary hypertension, The Anatolian Journal of Cardiology February; 2012; 12: E1-E5, doi:10.5152/akd.2012.027
6.Cakmak HA, Degirmenci E, Ikizceli I, A giant tumor thrombi filling right ventricle in a thrombocytopenic patient with renal cell carcinoma., The Anatolian Journal of Cardiology 2012 Apr 20;12(3):E11. doi: 10.5152/akd.2012.084.
7.Altay S, Cakmak HA, Erer HB, Eren M. Long-term adverse effect of Kawasaki syndrome: Two- vessel coronary artery by pass surgery for coronary artery aneurysm in a 16-year old male patient. The Anatolian Journal of Cardiology. 2012 May 21;12(4):E19-20. doi: 10.5152/akd.2012.117.
8.Altay S, Cakmak HA (Sorumlu Yazar), Boz GC, Koca S, Velibey Y. Prolonged coagulopathy related to coumarin rodenticide in a young patient: superwarfarin poisoning. Cardiovasc J Afr. 2012 Oct 23;23(9):e9-e11.
9.Altan Onat, H. Altug Cakmak, Husniye Yuksel. Paradoxical progression of atherosclerosis with greater LDL-cholesterol reduction.
Eur Heart J. E-letter. 2013 Jan 17
10.Karadag B, Ikitimur B, Durmaz E, Avci BK, Cakmak HA, Cosansu K, Ongen Z. Effectiveness of a lead cap in radiation protection of the head in the cardiac catheterisation laboratory. EuroIntervention. 2013 Oct 22;9(6):754-6.

(PUBMED, SCOPUS, INDEX COPERNICUS veya Diğer Uluslararası İndekslerce Taranan Dergiler)
1.Huseyin Altug Cakmak, Eren Arslan , Serap Erdine, Unmet needs in hypertension, Arch Turk Soc Cardiol, 2009; 37 Suppl 7:1-4
2.Huseyin Altug Cakmak, Serkan Aslan, Erkan Yilmaz, Vural Ali Vural, Cardiac hemolytic anemia with acute renal failure due to paravalvuler leak after mitral and aortic valve replacement, Case Report, Doi: 10.5350/BTDMJB201107408, Medical Journal of Bakirkoy, Volume 7, Number 4, 2011
3.Huseyin Altug Cakmak, Gulsah Yenidunya, Bilgehan Karadag, Zeki Ongen, Concomitant chylothorax and chylous ascites due to congestive heart failure. Case Report, Arch Turk Soc Cardiol. 2011 Sep;39(6):495-8.
4.Huseyin Altug Cakmak, Serkan Aslan, Eser Durmaz,Bilgehan Karadag, Rasim Enar, Acute myocardial Infarction due to antiphospholipid antibody syndrome in a young pregnant woman, Journal of Cardiology Cases, Volume 4, Issue 1, August 2011, Pages e8-e12
5.Cakmak HA, Erturk E, Ikitimur B, Karadag B. The rare complication of Behcet's syndrome: concomitance of coronary slow flow with acute coronary syndrome. BMJ Case Rep. 2012 Jul 27;2012. pii: bcr2012006388. doi: 10.1136/bcr-2012-006388.
6.Cakmak HA, Ikitimur B, Karadag B, Ongen Z. An unusual adverse effect of sildenafil citrate: Acute myocardial infarction in a nitrate-free patient. BMJ Case Rep. 2012 Oct 19;2012. doi:pii: bcr2012006504. 10.1136/bcr-2012-006504.
7.Onat A, Yüksel M, Köroğlu B, Gümrükçüoğlu HA, Aydın M, Cakmak HA, Karagöz A, Can G. [Turkish Adult Risk Factor Study survey 2012: overall and coronary mortality and trends in the prevalence of metabolic syndrome]. Arch Turk Soc Cardiol. 2013 Jul;41(5):373-8.
8.Onat A, Aydın M, Can G, Cakmak HA, Koroglu B, Kaya A, Ademoğlu E. Impaired fasting glucose: Pro-diabetic, "atheroprotective" and modified by metabolic syndrome. World J Diabetes. 2013 Oct 15;4(5):210-8.
9.Altay S, Cakmak HA, Velibey Y, Erer B. The primary percutaneous coronary intervention for acute anterior myocardial infarction in a middle-aged male patient with bilateral coronary artery to pulmonary artery fistulas. BMJ Case Rep. 2012 Nov 14;2012. doi:pii: bcr2012006998. 10.1136/bcr-2012-006998.
10.Ahmet Karagöz, Özgül Uçar, Abdullah Çelik, Altuğ Çakmak. Pulmonary hypertension as a result of an aortic aneurysm compressing to pulmonary arteries. J.Exp.Clin.Med. 2013;30:205-206
11.Tokgözoğlu L, Kayıkçıoğlu M, Altay S, Aydoğdu S, Barçın C, Bostan C, Çakmak HA, Çatakoğlu AB, Emet S, Ergene O, Kalkan AK, Kaya B, Tulunay Kaya C, Kaymaz C, Koylan N, Kültürsay H, Oğuz A, Özpelit E, Ünlü S. EUROASPIRE-IV: European Society of Cardiology study of lifestyle, risk factors, and treatment approaches in patients with coronary artery disease: Data from Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017 Mar;45(2):134-144. doi: 10.5543/tkda.2016.82352.
12.Muhammed Sait Toprak, Zeynep Gungor Ozturk, Ozlem Balci Ekmekci, Hakan Ekmekci, Baris Ikitimur, Bilgehan Karadag, Huseyin Altug Cakmak, Baris Ilerigelen, Huseyin Sonmez. Comparison of exercise treadmill test, flow mediated dilatation, and inflammation in individuals with low risk of adverse cardiovascular events. Asian Biomedicine Vol. 9 No. 2 April 2015; 147-154.
13.Koçyiğit D, Tokgözoğlu L, Kayıkçıoğlu M, Altay S, Aydoğdu S, Barçın C, Bostan C, Çakmak HA, Çatakoğlu AB, Emet S, Ergene O, Kalkan AK, Kaya B, Kaya C, Kaymaz C, Koylan N, Kültürsay H, Oğuz A, Özpelit E, Ünlü S. Is there a gender gap in secondary prevention of coronary artery disease in Turkey? Turk Kardiyol Dern Ars. 2018 Dec;46(8):683-691. doi: 10.5543/tkda.2018.10.5543/tkda.2018.45392.
14.Ekici B, Yaman M, Küçük M, Dereli S, Yenerçağ M, Yiğit Z, Baş MM, Karavelioğlu Y, Çakmak HA, Kıvrak T, Özkan H, Altın C, Şabanoğlu C, Demirkan B, Ataş AE, Kılıçaslan F, Altay H, Tengiz İ, Fahri Erkan A, Kılıçaslan B, Olgun FE, Durakoğlugil ME, Alhan A, Zoghi M. Angiotensin receptor neprilysin inhibitor for patients with heart failure and reduced ejection fraction: Real-world experience from Turkey (ARNi-TR). Turk Kardiyol Dern Ars. 2021 Jul;49(5):357-367. doi: 10.5543/tkda.2021.63099.
15.Sinan UY, Gurbuz DC, Celik O, Cakmak HA, Kilic S, Inci S, Gok G, Kucukokglu MS, Zoghi M. The clinical characteristics of acute heart failure patients with mid-range ejection fraction in Turkey: A subgroup analysis from journey HF-TR study. Int J Cardiovasc Acad 2020;6:5-11.
16.Ekici B, Yaman M, Küçük M, Dereli S, Yenerçağ M, Yiğit Z, Baş MM, Karavelioğlu Y, Çakmak HA, Kıvrak T, Özkan H, Altın C, Şabanoğlu C, Demirkan B, Ataş AE, Kılıçaslan F, Altay H, Tengiz İ, Fahri Erkan A, Kılıçaslan B, Olgun FE, Durakoğlugil ME, Alhan A, Zoghi M. Angiotensin receptor neprilysin inhibitor for patients with heart failure and reduced ejection fraction: Real-world experience from Turkey (ARNi-TR). Turk Kardiyol Dern Ars. 2021 Jul;49(5):357-367. doi: 10.5543/tkda.2021.63099.

Konjestif Kalp Yetersizliğinde MikroRNA’ların Diagnostik ve Prognostik Önemi