Bursa Girişimsel Radyoloji

Girişimsel radyoloji nedir?

Girişimsel radyoloji, anjiografi, ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) ve floroskopi gibi görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda damar içine girilerek veya vücut üzerinde milimetrik kesiler oluşturulup özel malzemeler kullanılarak tanı ve tedavi işlemlerinin yapıldığı radyoloji dalıdır. İşlemler her zaman küçük bir iğne deliği boyutunda girişlerden yapılır. Yapılan işlemler sonrası vücutta yara izi kalmaz. Bu nedenle neştersiz cerrahi olarak da adlandırılır. Vücudun içine girim yapılırken hep görüntüleme yöntemleri kullanıldığı için deriyi kesmeden vücudun içini görme ve tedavi yapma şansı vardır.

Girişimsel radyoloji kaça ayrılır?

Girişimsel radyoloji 3 ana dala ayrılır:

1.Non- Vasküler Girişimler (Damar dışı işlemler)

 • Biyopsiler (Tiroid, meme, akciğer, karaciğer, pankreas, prostat, böbrek, …US,MR,BT, Skopi klavuzluğunda)
 • Safra yollarına yönelik girişimler (Perkutan transhepatik kolanjiografi (PTK),  Perkütan bilier drenaj (eksternal veya internal), Bilier balon dilatasyon, Bilier stent, Bilier taş çıkartılması)
 • Üriner sistem yönelik girişimler (Nefrostomi, Antegrad double J stent, Böbrek kisti perkütan tedavisi)
 • Perkütan drenaj ( Abse ve ampiyem drenajı, Parasentez ,Torasentez, Perkütan kist hidatik tedavisi)
 • Lokal tümör tedavileri ( Radiofrekans ablasyon, Mikrodalga ablasyon, Lazer ablasyon,Alkol ablasyon…)
 • Tiroid Nodüllerinin Tedavisi
 • Vertebroplasti, kifoplasti

2. Periferik Vasküler Girişimler (Kalp ve beyin damarları dışındaki damarlar)

 • DSA (Digital Subtraction Angiografi)
 • Damar Tıkanıklıklarının Açılması (Periferik Damara Balon Dilatasyon ve Stent konulması)
 • Trombektomi ve trombolizis (Pıhtı çıkarma veya pıhtı eritilmesi)
 • Tümör embolizasyonları (Miyom Embolizasyonu, Prostat embolizasyonu, Transarteriyel kemoembolizasyon (TAKE), Transarteriyel radyoembolizasyon (TARE)…)
 • Vasküler malformasyon tedavileri
 • Venöz örnekleme
 • Kanama tedavileri (kesici delici alet yaralanması, tümör kanamaları, Postop kanamalar, hemoptizi…)

3. Nörovasküler Girişimler (Beyin damarlarına yönelik girişimler)

 • DSA (Digital Subtraction Angiografi)
 • Damar Tıkanıklıklarının Açılması (Beyin damarlarına balon Dilatasyon ve Stent konulması)
 • Akut embolik inmede (stroke) trombektomi ve trombolizis tedavileri
 • Anevrizma tedavileri
 • Vasküler malformasyon tedavileri
 • Venöz örneklem
Paylaş

Bursa Girişimsel Radyoloji Doktorları

Hastaneler