Bursa Psikiyatri

Psikiyatri, başlıca insan duygu ve davranışlarındaki değişimlerin, kişinin yaşamını etkiler hale gel-mesi ve hastalık haline gelmesi ile ilgilenir. Psikiyatri, psikiyatrik hastalıkların teşhisini koyar ve tedavilerini yapar. Ruh sağlığının bozulması ile hastalık haline gelmesi arasında fark vardır. Bunu beden sağlığımızla şu şekilde karşılaştırabiliriz: Kilo almaya eğilim ve kan şekerimizin kontrol al-tında tutulmasının güçleşmesi beden sağlığımızın bozulmaya başladığını gösterir. Ancak diyabet ya da şeker hastalığı, tedavi gerektiren başlı başına bir hastalıktır. Günlük endişelerimiz, kaygılarımız, ufak takıntılarımız, zaman zaman yaşamdan zevk almamamız normal insan doğası ve ruhsal ya-şantısı içinde doğal kabul edilmesi gereken süreçlerdir. Bunların biraz daha şiddetli olup günlük yaşamımızı etkilemesi, destek alınmasını gerektiren ruh sağlığının bozulduğu durumlar olarak de-ğerlendirilir ama hastalık değildir. Kişinin günlük yaşam aktivitesini sürdürmesine engel olan, ken-disine ve çevresine zarar veren ve bilimsel tanımlaması yapılmış ruhsal bozukluklar sadece psiki-yatrinin alanına giren psikiyatrik hastalıklardır. Psikiyatri önce bu hastalıkların teşhisini koyar, psi-koterapi yöntemleri ve ilaçla tedavisini düzenler. 

Psikiyatri, öncelikle hastalık olarak tanımlayamayacağımız hayatın dönüm noktalarında karşımıza çıkabilen farklı ruhsal durumlarla tanışmamızı ve süreci yönetmemizi sağlamak için destek ve da-nışma hizmeti sunar.

Bu durumları şöyle sıralayabiliriz:
 • Gebelik sendromu, 
 • Lohusalık sendromu
 • Ergen depresyonu
 • Sınav kaygısı
 • Post travmatik sendrom
 • Yas reaksiyonu
 • Aile terapisi. 
 • Evlilik danışmanlığı


Bu durumların dışında psikiyatrik hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenir.

Psikiyatrik hastalıklar nelerdir?

Psikiyatrik hastalıklar iki ana grupta toplanır psikotik ve nörotik hastalıklar.

Psikotik hastalıklar: Bu hastaların gerçekle bağlantıları kopmuş ya da kopma eğilimindedir. Bu hastalıklar şunlardır:
 • Borderline kişilik bozuklukları
 • Şizofreni
 • Şizoafektif bozukluk
 • Madde bağımlılığı psikozu
Nörotik hastalıklar: Bu hastaların gerçekle bağlantıları kopmamıştır, hastalar hasta olduklarının bilincindedir. Bu hastalıklar şunlardır:
 • Depresyon
 • Anksiyete nevrozu
 • Manik-depresif bipolar afektif hastalık
 • Obsessif kompulsif nevroz
 • Fobiler
 • Madde bağımlılıkları
 • Kişilik bozuklukları

Psikiyatri-psikoloji farkı nedir?

Psikiyatri ve psikoloji arasındaki en önemli fark, psikiyatrinin psikolojinin alanına ilave olarak psiki-yatrik hastalıklarla ilgilenmesi ve ilaçla tedavi düzenlemesidir. Psikiyatristler, tıp fakültesi mezunu uzman doktorlardır. Psikologlar, dört yıllık lisans mezunudurlar. 

Doruk Hastaneleri olarak sunduğumuz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşımız ile alakalı detaylı bilgi almak isteyen hastalarımız 444 0 455 numaralı telefon hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

Paylaş

Hastaneler