Bursa Psikoloji (Klinik)

Psikoloji, insanların çevresine verdiği tepkileri, anlama ve öğrenme süreçlerini, düşünce yapısını, tepkilerini, sevinç ve üzüntülerini yani aslında, “nasıl davrandığını” inceler.

Psikolojinin Hedefleri;

Psikolojinin en temel hedefi, bireyin kendisi ve diğer insanlarla ilişkileri içerisinde patlak veren olayların bağlı olduğu sebepleri bulmaktır. Bu kapsamda psikoloji:

• Bireyi tanımak ve tanımlamak

• Bireyi anlamak ve açıklayabilmek

• Bireyin davranışlarını tahmin etmek

• Bireyin öz tanımını yapabilmesini sağlamak

• Bireylerin sorunlarıyla baş etmesinde akılcı ve bilimsel yöntemleri kullanmasını sağlamak

Psikoloji Bölümü “Çocuk ve Ergen Psikolojisi” ve “Yetişkin Psikolojisi” alanlarında bireysel ihtiyaçlara uygun şekilde psikolojik destek sağlamaktadır.

Ergen ve Çocuk Psikoterapisi

Ergen ve Çocuk Psikoterapisi programlarında anne-baba danışmanlığı, okul dönemindeki çocuklar için psikoterapi, ergen depresyonu, kendine güven geliştirme, okula uyum sorunları, sınav döneminde yaşanan anksiyete ile baş etme, kariyer danışmanlığı, davranış problemleri, ilişki problemleri ve ergenlik döneminde aile içi çatışma gibi çok geniş yelpazede hizmet verilmektedir.

Yetişkinlere Verilen Terapi Hizmetleri

 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • İlişki problemleri
 • Stres yönetimi
 • Kronik Yorgunluk
 • Takıntılar – Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)
 • Panik Atak / Panik Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Korkular
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Uyum Bozuklukları
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Saç ve Kıl Koparma Hastalığı (Trikotilomani)
 • Beslenme Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları (obezite, bulimiya nevroza, anoreksiya nevroza)

TERAPİ YAKLAŞIMLARIMIZ

BİLİŞSEL DAVRANIŞCI TERAPİ

Duygusal ve davranışsal rahatsızlıkların temelinde bireylerin sahip oldukları mantık dışı düşünce biçimleri yatmaktadır. Sahip olduğumuz bilişsel süreçler nasıl hissettiğimiz ve nasıl davrandığımızın asıl belirleyicileridir. Terapide asıl olarak, düşünme, karar verme, soru sorma, yapma, ve yeniden karar verme vurgulanarak, danışanın bilişsel ve davranışsal alanları üzerinde odaklanılır. Terapi bir öğrenme süreci olarak, yeni becerilerin oluşturulduğu ve uygulandığı, yeni düşünme biçimlerinin gerçekleştirildiği, problemlerle daha etkili başa çıkma yollarının kazanıldığı psiko-eğitsel bir yaklaşım olarak görülür. Bir kişinin inanç sistemi, güçlüklerinin temel nedenidir, içsel konuşmalar kişinin davranışında çok önemli bir rol oynar. Danışanların mantık dışı düşünceleri ve yanlış algılamaları inceleyip bunları etkili inançlarla değiştirmek üzerinde yoğunlaşır.

EMDR TERAPİSİ (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Yetişkinlerde, ergenlerde ve çocuklarda kullanılan psikoterapi yöntemdir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bütüncül bir yöntemdir. EMDR, patolojinin, uygun olmayan bir şekilde yerleşmiş algılamalardan ortaya çıktığını var sayan bilgi işleme modeline dayanan, sekiz aşamalı bir yaklaşımdır. EMDR tedavisi, rahatsız edici olaylara ulaşılmasını, işlenmesini hızlandırmak ve öğrenme sürecini iyileştirmek için, hafızanın algısal öğelerine (duygusal, bilişsel ve bedensel) odaklanmaktadır. Daha önceki dönemlere ait anıların çözülmesini sağlamak (örneğin iç görünün ortaya çıkarılması, bilişsel yeniden düzenleme, uygun (adaptive) duygulanım ve fiziksel tepkiler), ikinci derece koşullanmanın sonucu olarak, mevcut stres faktörünü tetikleyen uyaranın duyarsızlaştırılması, gelecekte daha iyi işlev gösterilebilmesi için uygun tutumların, becerilerin ve arzu edilen davranışların yerleştirilmesi terapinin amaçlarındandır.

Paylaş

Hastaneler