ANLAŞMALI KURUMLAR

Halk Sigorta

HALK SİGORTA

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

HDI SİGORTA A.Ş.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Türkiye İş Bankası

İŞ BANKASI

KATILIM EMEKLİLİK

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

KATILIM SAĞLIK

MAGDEBURGER SİGORTA

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

NEOVA KATILIM

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

NEOVA SİGORTA

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

NN HAYAT SİGORTA

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

PTT

Ray Sigorta

RAY SİGORTA A.Ş

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

SAYIŞTAY

Sompo Japan

SOMPO JAPAN

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Özel Sağlık Sigortası

ŞEKER BANK

TÜRK NİPPON SİGORTA

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası