Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ne iş yapar

 • Anestezi alacak hastayı konsülte eder, değerlendirir ve anesteziye hazırlar.
 • Cerrahi, obstetrik (doğum), töropatik (tedavi edici) ve diagnostik ( tanısal ) işlemlerde ağrının rahatlatılmasını ve engellenmesini yönetir.
 • Peroperatif ( ameliyat öncesi, esnası ve sonrasında ) dönemde, hastanın normal fizyolojik parametrelerini monitorize eder ve değerlendirir.
 • Kritik olan hastaları değerlendirir.
 • Kardiyak ve Pulmoner Resüsitasyonu klinik olarak yönetir ve eğitimini verir.
 • Solunum terapisinin uygulanmasında, solunum fonksiyonlarını değerlendirir.
 • Yoğun Bakım Ünitesinde, noninvazif ve invazif mekanik ventilasyon desteği ile birlikte, tedavi ve klinik takibe direkt veya konsültan olarak destek verir.

Anestezi hangi hastalıklarda hizmet verir?

 • Ağrı yönetimi ( teşhis ve tedavi )
 • Yoğun Bakım gerektiren hastalıkların tedavisi ve yönetimi.
 • Pediatrik anestezi ( Genel anestezi/ Pediyatrik Rejyonel ( Bölgesel) Anestezi. ( Spinal / Caudal anestezi)
 • Kardiyak Anestezi.
 • Diğer Cerrahi branşlarda anestezi.
 • Obstetrik ( Spontan veya Sezaryen ) anestezi ve aneljezi.
 • ( Genel / Rejyonel anestezi ( Spinal/ Epidural)
 • Çıkımda anestezi.
 • Perkütan Trakeostomi, Santral Venöz kateterizasyon girişimi ve monitorizasyonu, Arteriyal kanülasyon ve monitoriZasyonu vs vs.
 • Endoskopi , acil ve görüntüleme ünitesinde( MRG gibi) veya girişimsel radyolojik işlemlerde sedasyon.
Paylaş

Karbonmonoksit Zehirlenmesi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Hastaneler