Bursa Radyoloji

Radyoloji bölümü hastalıkların tanı ve tedavisi için x ışınları, ultrasonik ses dalgaları ve manyetik alanın kullanıldığı bir uzmanlık bölümüdür. Tanıda görüntüleme aracı ile klinik klinisyene arttırılmış gerçeklik görüntü bilgileri iletilmektedir. Hastanemizde konvansiyonel röntgen, ultrasonografi, renkli doppler ultrasonografi, 4D ultrasonografi, MR görüntüleme tetkikleri uygulanmaktadır

Konvansiyonel röntgen uygulamaları yanında röntgen biriminde;

 • IVP(ilaçlı böbrek filmi),
 • VCUG(ilaçlı işeme tetkiki),
 • ÖMD(ilaçlı mide barsak pasaj grafisi),
 • KOLON GRAFİSİ(ilaçlı kalın barsak grafileri)
 • FİSTÜLOGRAFİ gibi ilaçlı tetkikler yapılmaktadır.

ULTURASONOGRAFİ BÖLÜMÜNDE;

 • BATIN USG
 • BOYUN USG
 • KALÇA USG
 • TRANSFONTANEL USG
 • MEME USG
 • ÜRİNER USG
 • PELVİK USG
 • TRANSVAJİNAL USG
 • TROİD USG
 • YÜZEYEL USG
 • RENKLİ DOPPLER
 • KAROTİS VE VERTEBRAL ARTER DOPPLER çekimi(boyun damar incelenmesi)
 • ALT VE ÜST EKSTREMİTELER VENÖZ VE ARTERİEL DOPPELER incelemeleri(kol ve bacak atar ve roplar damarları kan akımını incelenmesi)
 • RENAL ARTER DOPPLER(böbrek damarlarının incelenmesi)
 • 4D İKİNCİ DÜZEY OBSTETRİK TARAMA(22.haftada bebeğe ait olası yapısal veya gelişimsel sorunların araştırıldığı inceleme)
   
Paylaş

Hastaneler