Çocuk (4 - 14 Yaş) Check-up

Hayatımızın her döneminde risk taşıyan faktörler bulunmaktadır. Günümüzde de pek sık görülen kalp rahatsızlıkları, obezite, büyüme ve gelişme sorunları en değerlilerimiz çocuklarda da görülmektedir. Bu faktörlerin erken tanı ve tedavisi için check-up taraması mutlaka önerilmektedir.

Sağlığınızı önemseyin, Check-Up kontrollerinizi ihmal etmeyin!

Tüm Check-Up sürecinde ilgili personellerimiz tüm ihtiyaçlarınız için sizlere eşlik edecektir.

PAKET İÇERİĞİ

AKŞ (Açlık Kan Şekeri)

Şeker hastalığının tanı ve takibi için kullanılır.

Tam Kansayımı

Genel Sağlık durumunu belirlemek anemi gibi değişik hastalıkların olup olmadığını taramak ve izlemek için kullanılır.

Total Kolestrol, Trigliserid

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Tam İdrar Tahlili, Üre, Kreatinin

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

ALT(SGPT), AST(SGOT)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Çinko

Çinko değerinin kontrolü için yapılır.

Ferritin

Vücuttaki demir oranının kontrolü için yapılan testtir.

Folik Asit

Folik asit miktarının ölçümü için kullanılan testtir.

Ca (Kalsiyum)

Kasların ve sinirlerin ve kalbin doğru çalışmasının tespiti için kullanılır.

Vitamin B12

Sinir sistemi ve zihinsel performansta sorun olup olmadığının tespiti amaçlı kullanılır.

Vitamin D

Kemik sağlığının araştırılmasında kullanılır.

Oksiyur Yumurtası Aranması 1-2-3

Dünya da çocuklarda en sık görülen kıl kurdu hastalığının tespiti için kullanılır.

Tüm Abdomen USG

Karaciğer safra kesesi ,üriner sistem,yumurtalıklar,böbrekler gibi iç organları görüntüleme ve rahatsızlık durumlarında teşhis için kullanılır

EKG(Elektrokardiyografi)

Kalp ritim düzensizliklerinin saptanmasında kullanılır.

Muayene Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Muayene K.B.B Uzmanı

Muayene Check-up (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Paylaş