Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen tip branşıdır.

Kardiyoloji bölümünde şu hastalıklarda hizmet verilmektedir:
 • Hipertansiyon
 • Kalp Damar(koroner damar hastaliklari)
 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Ritim ve lleti Bozuklukları
 • Aort Damar Hastalıkları
 • Aort Kapak Darlığı ve Aort Yetmezliği
 • Mitral Kapak Darlığı ve Mitral Kapak Yetmezliği
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Lipid Bozuklukları
 • Miyokart infarktüsu
 • Endokart hastalıklar
 • Kardiyomiyopati
 • Akut miyokardit
 • Periferik arter hastalıkları
Bölümde verilen genel ve özellikli hizmetler:
 • İstirahat Ekg'si
 • Ekokardiyografi(Eko)
 • Efor Testi(Eforlu Ekg)
 • 24 Saat'lik Ritim Holter
 • 24 Saat'lik Tansiyon Holter
Paylaş

Anjiyografi

Koroner Arter Hastalığı

Koroner BT Anjiyografi

Hastaneler