Bursa Kalp ve Damar Cerrahisi

Kardiyovasküler cerrahi nedir?

Erişkin, doğumsal ve doğumsal olup erişkin yaşa ulaşan hastalıklarla ilgili bir bölüm olarak üç alt gruba ayrılabilir. Genel olarak kalp damar cerrahisi denince erişkin kalp damar cerrahisi anlaşılır. İlgilendiği alanlar, damar hastalıklarının tanısı ve tedavisi, kalp hastalıklarında ise genel olarak kardiyoloji tarafından tanısı konulan hastalıkların tedavisidir. Başlarda geniş kesilerle yapılan ameliyatlar tecrübe ve teknolojik gelişmelerle oldukça küçülmüş ve pek çok ameliyat bu küçük yaralardan yapılabilir hale gelmiştir.

Kardiyovasküler cerrahi hangi hastalıklarla ilgilenir?

Kalp ve büyük damarların cerrahi hastalıkları:
 • Koroner bypass.
 • Çalışan kalpte koroner bypass
 • Kalp akciğer makinesi ile bypass
 • Küçük kesiden (MİDCAB) koroner bypass
 • İkinci, üçüncü kez (Redo) koroner bypass
 • Kalp krizinin neden olduğu acil durumlar, bypass ile birlikte ya da tek başına yapılan kapak yetmezlik, kalp duvarı yırtığı ameliyatları.
Kapak Ameliyatları; Standart kesi, küçük kesi ile yapılabilir.
 • Mitral Kapak; değişim (biyolojik, metal), tamir.
 • Aort Kapak; değişim (biyolojik, metal, kalp zarından yeni kapak -Ozaki-),tamir. 
 • Triküspit Kapak; değişim (biyolojik, metal, ), tamir.
 • Pulmoner Kapak; erişkin kalp cerrahisinde çok nadirdir.

Aort Anevrizma Ameliyatları; Standart kesi, küçük kesi ile yapılabilir.

Kapak korumalı aort kök ameliyatları;

 • Sinüs valsalva tamiri, David ameliyatı
 • Arkusu da içeren geniş anevrizmalar ya da diseksiyonda total arkus değiştirilmesi (FET).
 • Bentall, Wheat, Cabrol yöntemleri.
 • Torakoabdominal aort değiştirilmesi
 • Endovasküler yöntemler (EVAR, TEVAR)
Sol Ventrikül Anevrizma Ameliyatları;
 • Lineer, endosirkumferential tamir.
Erişkin Yaşa Gelmiş Doğuştan Hastalıklar;
 • ASD, 
 • PPVDA, 
 • Koarktasyon, 
 • Koronerden pulmoner artere shunt
 • Aritminin cerrahi tedavisi
 • Cryoablasyon, RF ablasyon
 • Epikardiyal pacemaker takılması
Kalp tümörleri 
 • Miksoma 
 • Papiller fibroelastoma
Damarların cerrahi hastalıkları:
Karotis Ameliyatları;
 • Endarterektomi (eversiyon, yama)
 • Karotis bypass
 • Karotis body tümör ameliyatları
Böbrek yetmezliğinde fistül ameliyatları
 • Kateter takılması (Kalıcı, geçici)
 • ArterioVenöz fistül (Primer, greftli, bazilik süperfisyalizasyon)
Venöz Hastalıklar
 • Varis ameliyatı
 • Skleroterapi
 • Postflebitik yara bakımı
Periferik arter hastalığı
 • Endovasküler (Balon, Stent)
 • Aortobifemoral bypass (transperitoneal, retroperitoneal)
 • Femoropopliteal bypass
Ekstraanatomik bypasslar
 • Karotikosubclavian bypass
 • Karotikosubclavian transpozisyon
 • Crossover femorofemoral bypass
 • Ekstrem cerrahi (Ascendan aorto popliteal bypass, aksillo-anterior tibial bypass, fibuler arter tamiri)

  Doruk Hastaneleri olarak sunduğumuz kalp damar cerrahisi branşımız ile alakalı detaylı bilgi almak isteyen hastalarımız 444 0 455 numaralı telefon hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.
Paylaş

Bursa Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları

Hastaneler