Nöroşirurji yani beyin cerrahisi, omurilik ve sinir hastalıkları, omurilik-beyin dokusundan kaynaklanmış veya bu dokulara baskı yapmış tümörler, bel-boyun fıtığı başta olmak üzere omurilik ve kafa yaralanmalan, beyin kanamaları, beyin damar tıkanıkları, kafa ve omurga anomalileri, omuriliği ve beyni besleyen damarların oluşturduğu  anevrizmalar, konjenital (doğuştan) beyin, omurilik ve sinir anomaliler gibi hastalıkların tanısı ve cerrahi tedavisiyle ilgilenen daldır.

Beyin Cerrahisi bölümümüzde şu hastalıklarla ilgilenilir:

  • Anevrizma yani damarlarda balonlaşma,
  • Omurilik, omurga ve beyin tümörleri,
  • Beyinde damarsal anomaliler (arteriovenöz malformasyon, kavernom vb.)
  • Boyun ve bel fıtığı
  • Doğuştan anomaliler (spina bifida, menengosel, meningomyelosel, hidrosefali, ve kafa kemiği anomalileri)
  • Hidrosefali
  • Beyin Kanamasi
  • Omurga, omurilik ve kafa yaralanmaları,
  • Periferik sinir sıkışması (Karpal tünel ve diğer sinir sıkışmaları
Paylaş

Hidrosefali Nedir?

Ulnar Sinir Sıkışması

Hastaneler