Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon hastalıkları, bakteri, virüs, mantar ve parazitler gibi mikroorganizmaların insan vücudunda meydana getirdiği hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı bir branştır. Bu kapsamda grip, idrar yolu enfeksiyonu, ishallerden ölümcül olabilen AIDS, menenjit, tüberküloz, sarılıklara kadar çok geniş bir hastalık grubunun takip ve tedavisi ile ilgilenir. Enfeksiyon hastalıklarına neden olan mikroorganizmaların tanımlanması için kültür ve antibiyogram testleri, serolojik testler, boyalı ve boyasız direkt incelemeler klinik mikrobiyoloji laboratuvarında yapılır. Hastanelerde akılcı antibiyotik kullanımı, sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlarının takibi ve önlenmesine yönelik komite çalışmaları yürütülür. Ayrıca erişkin kişilerin aşılanmaları konusunda danışmanlık görevinin verildiği bir bölümdür.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümümüzde şu hastalıklarda hizmet verilmektedir:
 • Ateş - Nedeni bilinmeyen ateş
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Hepatitler (Sarılık)
 • Tifo
 • Bruselloz
 • Tüberküloz
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Grip ve solunum yolu enfeksiyonları
 • İshaller
 • Besin zehirlenmeleri
 • Santral sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ensefalit)
 • Yumuşak doku enfeksiyonları
 • Diyabetik ayak enfeksiyonları
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları
 • Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar (yoğun bakım ve cerrahi alan enfeksiyonları)
 • Erişkin bağışıklama
Bölümde verilen genel ve özellikli hizmetler:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında

 • Bakteriyoloji tanı testleri; her türlü mikroorganizmanın kültür, bakteri tanımlama, antibiyotik duyarlılık ve antibiyotik direnç testleri,
 • Mikolojik tanı testleri; mantarların tanımlanması ve antifungal duyarlılık testleri
 • Virolojik ve Serolojik tanı testleri; hepatitler, bruselloz-salmonelloz tanısı, HIV vb
 • PCR moleküler tanı testleri; HBV-DNA, HCV-RNA vb
 • Mikroskobik incelemeler; boyalı ve boyasız direkt mikroskobik incelemeler ve gaitada parazit aranması
Paylaş

Akut Barsak Enfeksiyonları (İshaller)

Covid-19 Antikor Testi

Grip ve Soğuk Algınlığı Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Hastaneler