Bursa Göğüs Hastalıkları

Göğüs hastalıkları, solunum sisteminin akciğer ve solunum yollarının hastalıklarının tanı ve cerrahi olmayan tedavisi ile ilgilenen tıbbi branştır. Göğüs hastalıkları, anatomik olarak trake dediğimiz ana hava yolu ile başlayan ve dallanarak akciğer dokusunun içine nüfuz eden solunum yolları, ak-ciğer dokusunu oluşturan alveoller, akciğer zarları, akciğere gelen ana damarlar ve göğüs boşlu-ğunun hastalıkları ile ilgilenir. 

Göğüs Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Tüberküloz
 • Bronşit Pnömoni (Zatüre)
 • Akciğer mantar enfeksiyonları
 • Sarkoidoz
 • Trakeit
 • Akciğer kanserleri
 • Trake kanserleri
 • Pulmoner embolizm
 • Pulmoner hipertansiyon
 • KOAH (Kronik obtruktif akciğer hastalıkları)
 • Astım
 • Amfizem
 • Bronşektazi
 • Kistik fibrozis
 • Pnömotoraks
 • Plöreziler
 • Asbestoz
 • Horlama
 • Uyku apnesi
 • Yabancı isim aspirasyonu

Göğüs Hastalıkları Hangi Şikayetlere Bakar

Göğüs ağrısı:
Göğüs ağrısı kalp veya göğüs kasları ile ilgili bir sebepten olabileceği gibi doğrudan akciğer ve solunum yolu hastalıkları ile ilgili de olabilir. Özellikle akciğeri çevreleyen plevra dedi-ğimiz zarı tutan durumlarda göğüs ağrısı tek veya çift taraflı olabilir. Plevral tutuluma bağlı olarak öksürük ve yüksek ateşle birlikte seyreden yan ağrısı şeklindeki göğüs ağrısı tipiktir. Plörezi dedi-ğimiz akciğer zarlarının su toplaması durumunda batma şeklinde göğüs ağrısı olabilir. Yine akciğer zarında iltihaplı bir sıvının toplanması olan ampiyem dediğimiz hastalıkta göğüs ağrısı görülür.

Öksürük:
Akciğer ve akciğer dışı bir çok sebep öksürüğe neden olabilir. Öksürük esas olarak yaş ve kuru öksürük olarak ikiye ayrılabilir. Yaş öksürük hırıltı ve balgamlıdır. Her iki çeşit öksürüğün de sebebi olabilecek bir çok sağlık sorunu olabilir.

Balgam oluşmasının ve yaş öksürüğün nedenleri nelerdir?
Bronşit, pnömoni, tüberküloz gibi her türlü akciğer enfeksiyonları balgam oluşmasına ve yaş öksürüğe neden olur. Bunun dışında akci-ğerde salgı miktarını arttıran her türlü sağlık sorunu balgam oluşmasını arttırarak yaş öksürüğe neden olur. Kalp yetmezliği durumunda akciğerden sıvının uzaklaştırılması zorlaşarak akciğerlerde star dediğimiz sıvı birikimi olur ve bu durum da hem nefes darlığına, hem hırıltılı solunuma, hem de yaş öksürüğe neden olur.

Kuru öksürüğün nedenleri nelerdir?
Kuru öksürük özellikle viral akciğer enfeksiyonlarında, akciğerin her türlü enfeksiyonlarında, solu-num yollarını daraltan astım, KOAH gibi hastalıklarda görülür. Bazı tansiyon ilaçları da kuru öksü-rük yapar.

Nefes darlığı:
Nefes darlığı esas olarak akciğer solunum yollarını daraltan hastalıklarda görülür. Bu hastalıkların başında astım ve KOAH gelmektedir. Bunların dışında akciğerlerde staz dediğimiz sıvı birikimine sebep olan her türlü hastalık nefes darlığı yapar. Ayrıca kronik sigara içiciliği de nefes darlığının önemli bir sebebidir. Toksik maddelerin solunması, hava kirliliği gibi dış nedenler de nefes darlığı-na neden olur.

Balgamdan kan gelmesi:
Balgamdan kan gelmesi akciğer içinde bir kanama odağının varlığını gösterir. Bu durumun sebebi enfeksiyonlar olabileceği gibi solunum yollarına açılan kanserler de olabilir. Ayrıca öksürük sırasında aşırı zorlanma da solunum yollarında kanama oluşmasına sebep olup balgamda kan görülmesinin sebebi olabilir.

Doruk Hastaneleri olarak sunduğumuz göğüs hastalıkları branşımız ile alakalı detaylı bilgi almak isteyen hastalarımız 444 0 455 numaralı telefon hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

Paylaş

Uyku Apnesi

Hastaneler